FőoldalKarriercentrumKérdések-válaszok
 
Keresés a kérdések közül
 1 2 3 

(22.07.2009)  Tisztelt Déri Tamás Úr!

Általános iskolában dolgozom német nyelvtanárként főiskolai végzettséggel,de van egy külföldön szerzett szlovák egyetemi diplomám is .Ha ehhez szereznék egy pedagógus szakvizsgát,melyik fizetési kategóriába tartoznék ? Egyetemi végzettség és pedagógus szakvizsga jelenthet-e H kategóriát ?
Várom válaszát ,köszönettel:
M. Ferencné
Kedves M. Ferencné!

A kjt. (1992. évi XXXIII. törvény: a közalkalmazottak jogállásáról) szerint:
h) a „H” fizetési osztályba
ha) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör,
hb) a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és ehhez az oklevélhez kapcsolódó tudományos fokozat;

tartozik. A besorolást mindig a közalkalmazotti munkakörök és az ellátásukhoz jogszabályban előírt feltéltelek határozzák meg, ergo egy általános iskolai oktatónak nem kell egyetemi végzettséggel rendelkeznie, így nem sorolható a "H" osztályba sem.

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(15.06.2009)  Tisztelt Tanácsadó!

Közeli hozzátartozóm a legismertebb hazai pénzintézetnél dolgozik, ahol csoportos létszámleépítést hajtanak végre. Nem hivatalosan már közölték vele, hogy - mivel ő a legidősebb (50 év feletti) - ő kerül elbocsátásra, annak ellenére, hogy a fiókban egyedül ő rendelkezik szakmai végzettséggel (mérlegképes könyvelő, a többi dolgozónak csupán érettségije van), a legtöbb \"belső\" tanfolyami végzettséggel és ő a fiók legeredményesebb termékértékesítője is. Véleményem szerint ez diszkrimináció.
A kérdésem arra irányul, hogy a hivatalos felmondás kézhezvétele után lehet-e, érdemes-e jogorvoslattal élni, illetve milyen végeredményt lehet attól várni.

Köszönettel: Ferdinánd
Kedves Ferdinánd!

Az egyenlő bánásmód követelményének kérdése a munkajognak egy igen sarkalatos kérdése. A Munka törvénykönyve "szűkszavúan" egy paragrafusban szabályozza a kérdést. Eszerint:

5. § (1) A munkaviszonnyal kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
(2) Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit megfelelően orvosolni kell, amely nem járhat más munkavállaló jogainak megsértésével, illetve csorbításával.

Diszkriminációnak a megállapítása az Önnök esetében is több tényező függvénye:
1. Vizsgálni kell a csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos munkavállalók körét
2. Milyen arányban érintettek az "idősebb" munkavállalók
3. Mi a létszámleépítés konkrét oka, és mennyiben igazolható...stb.

Tanácsként figyelmébe szeretném ajánlani az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységét (http://www.egyenlobanasmod.hu). A hatóság többek között feladatkörében vizsgálja a panaszokat és bejelentéseket az úgynevezett diszkriminációs ügyekben. (pl.: A Hatóság 2005. évi határozata: A hatóság megállapította az egyenlő bánásmód követelményének megsértését és 450.000.-Ft pénzbírság megfizetésében marasztalta az egyik utazási irodát, aki több 50 év feletti dolgozójának megszüntette munkaviszonyát. Az iroda fél éven belül 4 új dolgozót felvett, azonban azok életkora 30 év körüli volt. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése az életkor miatti megkülönböztetés miatt állt fenn. A kérelmezők, akik mindhárman nők voltak, a női nemhez tartozásuk miatt is kérték, hogy a hatóság állapítsa meg az egyenlő bánásmód követelményének megsértését, azonban e tekintetben a jogsértés nem volt megállapítható.)

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó


(01.04.2009)  Tisztelt Déri Tamás Úr

Én az egészségügyben dolgozom napi hat órában.
Nem régen kaptam egy új munkaköri leírást, amiben az szerepel, hogy heti 20 órában osztott munkaidőben is dolgoznom kell, ha szükséges.Egy héttel az osztott munkarend előtt szólnának, vagy sürgős esetben bármikor hamarabb.Az egyik probléma, amit nem értek miért írnak 20 órát, mikor én 30 órában dolgozom? A másik, ha 4 órát dolgozok egy adott helyen akkor megszakítás nélkül átirányíthatnak-e 2-4 órába más szakterületre, akkor is ha az adott munkámat még nem fejeztem be?
Tisztelt Sz Ildikó!

A Munka törvénykönyve szerint átirányításnak minősül, ha a munkavállaló:
- a munkáltató működésével összefüggő okból,
- a munkáltató utasítása alapján,
- ideiglenes jelleggel,
- eredeti munkaköre mellett vagy helyett,
- más munkakörbe tartozó feladatot lát el, - amely nem minősül munkaszerződés módosításnak. Mindaddig, amig a fenti feltételek együttesen fennállnak, nincs szükség a munkaszerződés módosítására sem. Ettől függetelenül, az átirányítás szükségességének fenti feltételek alapján való létjogosultságát a munkáltató egyoldalú írásbeli nyilatkozatával is megállapíthatja, de erre a munkáltató nem köteles. Köteles a munkáltató az átirányítást írásba foglalni, ha arra a munkavállaló kéri.
További törvényi feltétel az is, hogy az átirányítás a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat. Pl.: aránytalan az az átirányítás, ha a munkavállalónak nincs meg a végzettsége az íly módon kijelölt feladat elvégzésére, - vagy magasabb végzettsége okán nem irányítható át pl. takarítói munkakörbe. Amennyiben az átirányítással megbízott feladatok ellátásához megfelelő képzettséggel-végzettséggel rendelkezik a feladat meghatározott idejű ellátása kötelező számára, - ami nem jelenti a feladat véglegességig történő gyakorlását, mert ahhoz már a munkaszerződés-módosítása szükséges.
Az átirányítással történő munkavégzés naptári évenként nem haladhatja meg a 44 napot. Az átirányítás díjazása tekintetében lásd: Munka törvénykönyve 83/A. § (5)-(7) bekezdések.

Szabó Miklósné

(26.03.2009)  Tisztelt Illetékes!

Matematika- kémia szakos álltalános iskolai tanár vagyok. 1997 január 23-án számítástechnika szakosító oklevelet szereztem. Kötelező óraszámom 22, melyből heti 3 informatika. Kérdésem az lenne, megillet-e engem a szakképzetség utáni pótlék?

Következő kérdésem. Intézményvezető esetén jár-e az 5% ha tanító diploma mellett testnevelés speciálkollégiumi szakképesítése van és testnevelést tanít 9 órában? Továbbá jár-e a 8% ha közoktatásvezetői végzettséggel rendelkezik?

Köszönettel: Gyöngyike
Kedves Gyöngyike!


A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 66.§-a rendelkezik a
további szakképesítések alapján megállapítandó illetménynövelésről. A
törvény szerint amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához
a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve
szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett
további szakképesítésre, szakképzettségre is szükség van, és azzal a
közalkalmazott rendelkezik, a garantált illetménye
- egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal,
- kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik.
Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott a további
szakképesítését munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja.
Az illetménynövekedés mértéke a "H", "I" vagy "J" fizetési osztályba
besorolt közalkalmazott által megszerzett
- egy további szakképesítés esetén legalább 7%,
- kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 10%.

További szakképesítésként a közalkalmazott besorolásánál alapul vettel
azonos képzettségi szinten szerzett szakképesítést, szakképzettséget
lehet figyelembe venni.

Üdvözlettel:

Kiss Lúcia
munkajogi tanácsadó

(25.03.2009)  Tisztelt Szakértők!

Közalkalmazottként dolgozom,mint takarítónő. Kereskedelmi szakiskolai végzettségem van,2001-től a bértábla szerinti besorolásom A 10-es volt,2008 01.01-ig ekkor átsoroltak B-be(mondván szakmunkásképzővel B-be kellett volna sorolni).Ha ez így van szeretném tudni,hogy van -e lehetőségem a bér különbségét az elmúlt évekre visszamenőleg érvényesíteni? Válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel : Amália.
Tisztelt Amália!

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 61. § -a szerint "A"
fizetési osztályba kell a közalkalmazottat besorolni, ha legfeljebb
alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkakörben, vagy az alapfokú
iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkakörben
dolgozik.

A besoroláshoz tehát nem azt kell figyelembe venni, hogy a
munkavállaló milyen iskolai végzettséggel rendelkezik, hanem azt, hogy
a munkaköre betöltéséhez milyen végzettség szükséges. Hiába
rendelkezik valaki akár egyetemi oklevéllel, ha a munkaköre
ellátásához alapfokú iskolai végzettség szükséges, akkor is csak "A"
fizetési osztályba kell besorolni.

Üdvözlettel:

Kiss Lúcia
munkajogi tanácsadó

(26.02.2009)  Üdvözlöm. Szeretnék tanácsot kérni egy ügyel kapcsolatban. A párom elvégzett egy tanfolyamot a lépj egyet elöre 2. program keretében.a szerzödésében az ált hogy minden 150 ora után fizetnek x összeget,és a kifizetésre maximum 60 nap áll a rendelkezésükre mostanra már ebböl 90 nap lett.A párom sikeresen levizsgázott ( egy éves tanfolyam),és az egy év alatt 2 kifizetés volt de azok is nagyon megkésve és sok telefonálgatás árán. Most ott tart a csoport mert 27- vannak hogy feljelentik az oktatásit mert már közelit a 120 naphoz az elmaradt kifizetés.kérdésem az lenne hogy mit tudna javasolni hogy eröteljes nyomást tudjunk gyakorolni az illetékesekre és hogy elkerüljük az évekig tarto pereskedést. Egyébként már több tv müsorban is szo volt erröl a nem kifizetésekröl, mert az egész orszábol több helyröl jelezték ezt a problémát. Én elhiszem hogy az oktatási minisztériumnak jol jövedelmezö huzni az idöt mert ugyanis itt 13-milliárd ft van szo és minden honapra a kamat nem kevés összeg.Retenetes amit már csinálnak ugyanis már nem veszik fel a telefont már volt fenyegetés is meg sorolhatnám.van olyan tanulo aki most veszti el a lakását mert nem tudta fizetni a banki törlesztést.A páromnak is kb 580.000-ft-al tartoznak. várom válaszát köszönöm.
Tisztelt Olvasónk!

A "Lépj egyet előre" program keretében igen előnyös feltételekkel "jutalmazták" azokat, akik saját érdekükben hajlandóak voltak a tanulásra, képességeik, készségeik továbbfejlesztésére.
Természetesen az Önök követelése jogos, hiszen a feltételeket szerződésben rögzítették, - ennek ellenére a legfőbb haszon a megszerzett tudás és nem a plusz szolgáltatásként felajánlott összeg.
Amennyiben a képzés szabályos keretek között zajlott le, ki fogják fizetni a megígért összegeket.
Nem gondolom, hogy "jövedelmező" lenne bármilyen időhúzás. Pl. egyes pályázati konstrukciókban ennél nagyobb időbeli csúszások is előfordulhatnak a kifizetéseknél.
Ez a pénz senkinél nem kamatozik, - de ennél bővebb fejtegetésbe nem szeretnék belemenni, mert a támogatások és programbonyolítások forrásszerzésének rendszere bonyolult. (Pl. ha az EU nem utalta még át Magyarország számára ezt az összeget, akkor a hazai intézmények sem tudják azt kifizetni a végső kedvezményezettek számára).
Amennyiben Ön figyelemmel kíséri a világgazdaság napi történéseit, úgy tudhatja, hogy ezekben a napokban, hetekben és talán hónapokban a gazdaság és a pénzpiacok stabilizálása a cél. Amennyiben ez nem sikerül, akkor olyan események következnek be, amelyekhez hasonlóra legfeljebb nagyon idős emberek emlékezhetnek.
Azt gondolom, hogy a sajtóban elterjedt híreszteléseket megfelelő távolságtartással kell kezelni, mert ebben a témában a sajtó nem szakértő.
A programban résztvevők képzési költségeit a program fedezi. Emellett egyhavi minimálbérnek megfelelő pénzbeli támogatás, valamint tankönyvtámogatás is jár. (A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezőknek 150 tanóránként jár az egyhavi minimálbér.) Az Ön esetének a részleteit nem ismerem, de az Ön által említett "tartozás" azt feltételezi, hogy Ön kb. ezer órát tanult eredményesen.
Azt javaslom Önnek, hogy a megszerzett tudásával próbáljon meg munkát keresni. (Az elbocsájtások ellenére lehet munkát találni). Biztos vagyok abban, hogy az Önnek járó jogos összeget - amint erre lehetőség lesz -, ki fogják fizetni.
Tisztelettel:
Déri Tamás
felnőttképzési és munkaügyi tanácsadó
www.karriertervezes.hu

(10.02.2009)  Tisztelt Szakértő!
1979-ben végeztem a Tanítóképző Főiskola Óvónői szakán. 10 évi aktív munka után 6 évig GYED-en, ill. GYES-en voltam. Sajnos a munkahelyemre nem tudtam visszamenni, mert a hat csoportból időközben megszűnt három.
Saját vállalkozásunkban dolgozom azóta. Most szeretnék visszamenni a pályára, de azt az információt kaptam, hogy elévült a diplomám így nem mehetek. Mit tehetek? Valóban nem alkalmazhatnak, és nem végezhetek munka közben valamilyen továbbképzést?

Nagyon várom a választ!
Köszönettel, és üdvözlettel! G. Bea
Tisztelt G. Bea!

Foglalkoztatásához a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak az
irányadók.
Amennyiben nem rendelkezik az ott előírt iskolai végzettséggel, úgy
óvódapedagógusként nem alkalmazható.

Üdvözlettel:

Kiss Lúcia
munkajogi tanácsadó

(27.10.2008)  Tisztelt Tanácsadó!

2 hete közalkalmazotti jogviszonyban alkalmaztak.A KÖZIG álláson határozatlan idejűre volt meghirdetve az állás, de az interjún kiderült, hogy határozott idejű lesz a szerződés, helyettesítésre szól, amíg egy kolléganő gyesről vissza nem jön.Ez lehet 3 év, de lehet 6 vagy 9 év is, attól függően, hogy hány gyereket vállal még be.
Az lenne a kérdésem, hogy aláírva ezt a szerződést, ugyanolyan feltételek vonatkoznak rám is, mint a más határozott ( időpont megjelölésével) idejű alkalmazottakra. Úgy tudom, hogyha netán én akarnám felmondani a szerződést, akkor vissza kell fizetnem a hátralévő munkabért. De ebben az esetben mennyi időt is jelent ez? Kérdésem még az lenne, hogy E kategóriába, csak felsőfokú végzettséggel lehet besorolni vagy elég az emelt szintű OKJ-s képesítés is?
Üdvözlettel:
D.Enikő
Kedves Enikő!

Az ide vonatkozó jogszabályi rész a következő:
27. § (1) A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony lemondással
nem szüntethető meg.

(2) A határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt a 30. § (1)
bekezdésének a)-d) pontjában foglalt okok alapján a munkáltató
azonnali hatállyal megszüntetheti; a közalkalmazott részére azonban
egyévi, ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a
hátralévő időre jutó átlagkeresetét köteles előre megfizetni. Ha a
megszüntetésre a 30. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a
közalkalmazott nem megfelelő munkavégzése vagy - nem egészségügyi
okkal összefüggő - alkalmatlansága miatt került sor, a
közalkalmazottat egyhavi átlagkereset illeti meg.

30. § (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a 30/A-30/B.
§-ban foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha

a) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a
közalkalmazottat foglalkoztatták;

b) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet felügyeletét
ellátó szerv vezetője, a központi költségvetési szerv vezetője vagy az
önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a munkáltatónál
létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt
a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség;

c) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan
alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően;

d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a
felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül.

(2) A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a
felmentés okának világosan ki kell tűnnie, és a munkáltatónak kell
bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű.

(3) Ha az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott alkalmatlanság a
közalkalmazott munkavégzésével vagy magatartásával függ össze, a
felmentés előtt lehetőséget kell adni számára a vele szemben felhozott
kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből
következően ez a munkáltatótól nem várható el.

Mivel a határozott idejű szerződés vmely időpontig szól, gondolom az
Ön esetében meghosszabításra kerülhet majd az előző munkavállaló
munkábaállásáig. Ön ugyanolyan jogokkal bír tehát.

A munkabér megfizetést nem nagyon értem, erről hol hallott?

Második kérdésére a következő bekezdés ad választ

61§
az „E" fizetési osztályba sorolandó

ea) az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú
szakképesítéshez kötött munkakör,

eb) a középiskolai végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű
felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakör

Remélem sikerült kérdéseire választ adnom!

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(21.10.2008)  Tisztelt Szabó Miklósné Dr.!

Nagyon köszönöm válaszát!!!

Lenne még egy kérdésem! Próbaidő lett kikötve (30 nap) a munkaszerződésben! De én arra lettem volna kíváncsi, hogy van e lehetőség ha a munkába állás napja előtt szeretném bontani a munkaszerződést!

Azért kérdezem, mert nagyon sokat gondolkodtam, mi történik, ha azért is gondolt rám az a cég ahol hétfőn kell megjelennem személyes beszélgetésen, mert a start kártyát igénybe tudnám venni,mivel önéletrajzomból kitűnik, hogy pályakezdő vagyok, de viszont ha én november elsején munkaviszonyt létesítek akkor ezt már nem igényelhetem meg.
Tudom nem szabad előre gondolkodni, de itt van egy lehetőség, hogy ha alkalmasnak találnak a munkára a szakmámban tudnék dolgozni amit eddig nem tudtam elérni. És lehet, hogy ez most elúszik!
Az ÁNTSZ engedélyével kapcsolatban azért érdeklődtem, hogy mi történik ha munkába állás napjáig nem kapja meg a munkáltató mert ahol elsején kezdenem kellenne még nincs működési engedély, mivel vendéglátó hely és ehhez szükséges az állategészségügy és ÁNTSZ, valamint más szervek engedélye.

Köszöni válaszát egy pályakezdő!
RePályakezdő!

Örülök, hogy segíthetek. Leírtam, hogy a próbaidő alatt bármikor bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt.

Egy kis olvasnivaló a SzMM. honlapról a Start-kártyával kapcsolatban:

Ki jogosult a Start kártya

jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási

szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. Hol kell kiváltani a Start kártyát? A lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál (APEH) kell formanyomtatványon igényelni.

Az igénylésekor az adóhatóság által e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével nyilatkozatot kell tenni a következő adatokról: - befejezte vagy megszakította-e tanulmányait; - rendelkezik-e felsőfokú végzettséggel;

-

ilyen jogviszony fennállása esetén a jogviszony kezdetének dátumáról, amennyiben azt 2005. október 1-jét megelőzően pályakezdőként vagy ösztöndíjas foglalkoztatottként létesítette; - az igénylés okáról, feltüntetve, hogy első vagy ismételt igénylésről van szó; ismételt igénylés esetén fel kell tüntetni, hogy azt a korábbi START-kártya elveszése (ide értve a jogtalan eltulajdonítást is), megrongálódása, megsemmisülése, indokolja-e. A START-kártyát igénylő személy a nyilatkozattételével egyidejűleg a felsőfokú végzettségét bizonyító oklevéllel (diplomával)

vagy a felsőfokú oktatási intézmény által kiadott, a diploma adataival egyező tartalmú igazolással, külföldön szerzett diploma esetén az elismerést, illetve a honosítást igazoló határozat bemutatásával igazolja a felsőfokú végzettségét.

Ha a középfokú végzettség alapján kiváltott START kártya tulajdonosa a kártya érvényessége alatt felsőfokú végzettséget szerez, köteles azt munkaadójának és az állami adóhatóságnak haladéktalanul bejelenteni. A Start kártya igénylésekor kell-e díjat fizetni? A kártya első alkalommal történő kiadása díjmentes. Díjmentesen adják ki a kártyát akkor is, ha a korábban kiadott kártyán szereplő adat megváltozott vagy téves, továbbá ha azt a felsőfokú végzettséget szerzett munkavállaló arra tekintettel kéri, hogy a részére korábban kiadott START- kártya érvényessége két évnél azért rövidebb, mert az érvényesség a kártyatulajdonos munkavállaló huszonötödik

életéve betöltésével lejár. Ugyancsak díjmentesen adják ki a kártyát minden olyan törvényben előírt esetben,

tanulói vagy hallgatói jogviszonya megszűnését követően először létesít-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát; - a START-kártya igénylésekor mely munkaadónál áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, amikor az igénylő új kártyára válik jogosulttá. A kártya tulajdonosa a kártya ismételt kiadásáért 2.200,- forint összegű igazgatási


szolgáltatási díjat fizet, ha az új kártya (cserekártya) kiadása az eredeti kártya birtokából való elkerülés megsemmisülés, elveszés vagy jogtalan eltulajdonítás), illetőleg megrongálódás miatt válik szükségessé.

Milyen adatokat tartalmaz a Start kártyakártya tulajdonosának neve, születési ideje, születési helye, anyja neve;a kártyatulajdonos adóazonosító jele;
c)

d)

A kiváltásra jogosult személy vagy meghatalmazottja kérelmére, a kártya kiállítását megelőzően, az állami adóhatóság területi szerve igazolást ad ki a fenti adatokról

Mely időponttól érvényes a Start kártya

Mennyi ideig érvényes a Start kártya

Az adóhatóság elutasíthatja-e a Start kártya kiváltására vonatkozó igényt?

A pályakezdő fiatal foglalkoztatásához

jogviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel és érvényes START-kártyával rendelkező személy. Pályakezdő foglalkoztatása esetén milyen kedvezmény illeti meg a munkaadót? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása után a

munkaadót járulékkedvezmény illeti meg a következők szerint: a) a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli

mentesség;

huszonöt

megelőző napon rendelkezik START- kártyával vagy azt helyettesítő igazolással. A munkaadó milyen összegű járulékalap alapján érvényesítheti a kedvezményt? A munkaadó a fenti b) pontban meghatározott kedvezményt - alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal esetében legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér másfélszeres, - felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal esetében a minimálbér kétszeres összegének megfelelő járulékalap után érvényesítheti. A pályakezdő fiatal foglalkoztatása esetén a munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles a START-kártyát megőrizni, és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésekor a pályakezdő fiatal részére visszaszolgáltatni. Ha a START-kártyával rendelkező munkavállaló egyidejűleg több foglalkoztatási jogviszonyban is áll, a foglalkoztatók közül az

érvényesítheti a kedvezményt, amely (aki) a munkavállaló START-kártyáját a foglalkoztatás időtartama alatt őrzi.

2008. február Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Ügyfélszolgálat: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

telefon: (06-1)-475-5860

százalékának megfelelő fizetési kötelezettség. A munkaadó mely esetben jogosult kedvezmény rvényesítésére? A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg, ha a pályakezdő a munkába lépést b) a három százalékos munkaadói járulék és a huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett: - a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér tizenöt százalékának, - második évében kapcsolódó kedvezmény szabályai Pályakezdő fiatal: a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem töltött, foglalkoztatásra irányuló Az adóhatóság az igényt atározattal utasítja el, amennyiben az igénylő személy nem rendelkezik a Start kártya kiváltásához szükséges jogosultsági feltételekkel. A START-kártya elveszését, megsemmi- sülését a kártya tulajdonosa köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elveszés, megsemmisülés tudomására jutásától számított három munkanapon belül az adóhatóságnál bejelenteni. ? A kártya érvényességi ideje két év, de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő huszonötödik életévének, felsőfokú végzettséggel rendelkező igénylő esetén a harmincadik életévének betöltéséig. ? A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltének napjával kezdődik. A START-kártya kiállításának kelte azonos a nyilatkozat nyomtatvány adóhatósághoz történő benyújtásának napjával. Postai úton érkezett nyilatkozat esetén a kiállítás kelte az adóhatósághoz történő beérkezés napja. az érvényesség időtartama. a kiállítás kelte; ? Az adóigazolványt kiegészítő kártya a következő adatokat tartalmazza:
Sz:M-né

(08.10.2008)  Tisztelt Déri Úr!

2007. február 12. óta köztisztviselőként dolgozom, adóügyi ügyintézőként, középfokú végzettséggel. Pályakezdőként kerültem az önkormányzathoz, gyakornoki besorolásom van 2 évig. Az illetményem kezdéskor 65.800 Ft-ra lett megállapítva. Idén Januárban az illetményalap változásakor módosították a kinevezésem, 69.000 Ft. + bérminimum kiegészítés = 75.400 Forint. Ez sehogy sem stimmel, mivel nincs 2 év gyakorlatom.2007-ben járt volna 72.100 Ft, és 2008-ban már 82.800 Ft. A garantált bérminimum megállapításának néztem utána, mikor egy szintén pályakezdő kolléganő kinevezési okmányai kapcsán láttam, hogy az ő bruttó bére már most a kinevezésekor 82.800 Ft lesz. Míg az enyém mindig 75400 Ft.
Kérdésem az volna, hogy mit tehetnék, hogy megkapjam ezt a különbözetet.A munkáltatótól kérhetem-e visszamelőleg 21 hónapra a garantált bérminimum kiegészítés megállapítását?

Köszönettel: Hné Cs. Szilvia
Kedves Szilvia!

A köztisztviselők illetményalapját a Ktv. 2. mellékletében leírtak szerint kell alkalmazni. Az illetményalap ez évtől 38.650,- ft, korában 36.800,- forint volt. A gyakornoki besorolás szorzószáma 1,79. Az Ön jogos illetménye - számításaim szerint - jelenleg br. 69.183,- forint, pótlékok és illetménykiegészítés nélkül.

A Kormány Rendeletben szereplő garantált bérminimum nem a Ktv. szerint foglalkoztatott munkavállalók bérbesorolására vonatkozik. (Arra nem tudok azonnal válaszolni, hogy a két bértáblázat közötti eltérés igazságos-e).

Természetesen követelheti a besorolási bérének megállapítását, és visszamenőleg kamatokkal együtt a különbözet megfizetését. Érdemes erről -adott esetben - egyeztető megbeszélést folytatni a munkaadóval úgy, hogy a megbeszélésen joghoz értő szakember is jelen van. Eredménytelen megbeszélés esetén a munkaügyi bíróságon lehet jogvitát kezdeményezni.

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó
www.karriertervezes.hu

(16.09.2008)  Tisztelt Szakértő!

Egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkezem. Sikeresen államvizsgáztam. Az oklevelemet sajnos még nem kaptam kézbe, mert a nyelvvizsgám hiányzik.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben közalkalmazottként dolgozom. A próbaidő után véglegesítettek, illetve munkaszerződésem határozatlan időre szól.

Azt szeretném kérdezni, hogy a munkáltatóm elengedhet-e arra hivatkozva, hogy nincs meg a nyelvvizsgám. Szerződéskötéskor nem volt kikötve, hogy mennyi időn belül kell a nyelvvizsgát megszereznem. A nyelvvizsga megszerzése folyamatban van, sajnos első alkalommal nem sikerült.
A munkáltatóm szerint szakképzetlen vagyok, csak érettségizettnek számítok.
Egyébként a közalkalmazotti bértábla alapján E fizetési osztályába vagyok besorolva.

Kérem szíveskedjenek válaszolni, a munkahelyemre nagy szükségem van, családfenntartó vagyok, kiskorú gyermekemről egyedül gondoskodom.

Bízom megnyugtató válaszukban.

Tisztelettel: B. Éva
A közalakalmazottak jogállásáról szóló (1992. évi XXXIII.) törvény 31. § d) pontja védi Önt a felmentés alól meghatározott időtartam és azt követő harminc nap alatt: a munkáltató által vagy hozzájárulásával más szervek által iskolai vagy iskolarendszren kívüli képzésre küldés miatt. Megitélésem szerint a nyelvvizsga is ennek tudható be, hiszen az ha úgy tetszik a diploma részét képezik.
A fenti törvény 32. § (1) b) pont is - nem olyan szigorúan, mint az előző törvényi szakasz - de kimondja, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt csak különösen indokolt esetben lehet megszüntetni felmentéssel, ha a közalkalmazott egyedülálló, eltartott gyermeke tizennyolc éve koráig.
Az illetményével kapcsolatban: 89. §(1) bekezdés második mondata: a közalkalmazott illetménye a megállapítást megelőző személyi alapbérénél nem lehet alacsonyabb mértékű.

Szabó Miklósné Dr.

(04.08.2008)  Tisztelt Déri Tamás!
1972. óta folyamatos munkaviszonnyal rendelkezem, 24 éve ugyanazon a munkahelyen dolgozom, pü.főelőadóként, közgazd. szakközépisk. végzettséggel, mérlegképes könyvelő államháztartási és vállalkozási szakon OKJ képesítéssel.
2007. április 4- től folyamatosan beteg voltam egy évig, mozgásszervi, magas vérnyomás, és pszichoszomatikus betegségekkel, idén márciusban és áprilisban mindkét kezemet operálták alagút-szindróma miatt. Mivel a műtétek elhúzódtak, háziorvosom tanácsára elindítottuk az ORSZI felé az egészségromlás mértékének megállapítását, amire első fokon 41%, a II. fokon 40%-ról szóló szakvélemény született.
Munkaalkalmassági vizsgálatot is kértek, amely során jelenlegi feladataim ellátására alkalmatlannak ítéltek.
Közben kivettem 2007-re járó szabadságomat, majd azt követően háziorvosom keresőképesnek nyilvánított, és június 10-e óta újra munkába álltam, várva a fentebb említett II. fokó döntésre.
A hangulatról, légkörről most nem kívánok írni, ami fogadott, és amivel azóta is naponta küzdök.
Szeretném megtudni, van-e bejelentési kötelezettségem a foglalkozás-egészségügyi központ véleményét illetően (ezt az ORSZI kérésére, és csak számukra adtam át), vagy mik a kilátásaim, ha bejelntem 40 %-os egészségromlásomat?
Év végén újabb három hetes kórházi rehabilitáció vár rám, - már kezemben a beutaló - és új munkaköri leírást kaptam, megsokszorozódott feladatokkal, amiket lassan már tényleg képtelen vagyok ellátni.
Nem szeretnék 54 évesen utcára kerülni, és elveszíteni sem jogos járandóságaimat - ha egyáltalán vannak - gondolok végkielégítésre, felmondási időre járó bérre.
E hosszú betegséget megelőzően többször operáltak, de napokon belül mindig munkába álltam, ez volt az az időszak, amikor kénytelen voltam élni minden orvosi segítséggel egészségi állapotom rohamos romlása miatt, amit az orvosok egyébként összefüggésbe hoznak tragikus körülmények között elveszített fiam halálával, és a hosszú éveken át tartó megfeszített munkával.
Kérem szíves segítő tanácsát, mit tegyek?
Forduljak-e ügyvédhez?

Üdvözlettel, előre is köszönöm megtisztelő válaszát.
Tisztelt Olvasónk!
Az Ön által leírt eset, egy nagyon nehéz élethelyzet. Mondanám, hogy legfeljebb a munkaadó türelmére és jóindulatára számíthat.
Az egészségromlás 41%-ban történő megállapítása miatt természetesen még vállalhatna munkát, rokkantsági nyugdíjra legalább 67% megállapítása esetén lehetne (feltételesen) jogosult. Ön még a III. csoportba sem tartozik.
A munkaalkalmasság vizsgálata és az Ön esetében az alkalmatlanság kimondása a súlyosabb dolog.
Erről természetesen mind a munkaadót, mind az üzemorvost tájékoztatni kellene, - ha nem tájékoztat azt saját felelősségére teszi. Amenniyben ismert betegségéből adódóan Ön saját magát, vagy mást veszélyeztet, balesetet szenved, stb. - azért Ön lesz a felelős.
Álláspontom szerint amennyiben Ön a szakvéleményt a munkaadónak, illetve az üzemorvosnak bemutatja, - a munkaadónak a rendes felmondás szerint kell eljárnia.
Szembe kell néznie Önnek azonban azzal, hogy kb. még 10 aktív év áll Ön előtt a nyugdíjazásig, - tehát mindenképpen a munkaerőpiacon kell maradnia.
Esetleg kérjen fel ügyvédet, jogi képviselőt, amenyiben a jelenlegi munkakörét egészségi okokból nem láthatja el, - de mindenekelőtt fontolja, gondolja át meg és tervezze meg további életét, - a gyógyulása utáni időre.

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó

(31.07.2008)  Tisztelt Cím!

A kérdésem a következő lenne. A Kjt besorolása szerint egyetemi végzettséggel milyen bérbesorolásba esnék, ha köztisztviselőként még nem dolgoztam. Jelenleg pénzügyi intézményben dolgozom, és pályáznék köztisztviselői állásra.
Köszönettel:
Szilvia
Tisztelt Szilvia!

A pontos szabály a következő lenne:
Kjt.: a "H" fizetési osztályba
ha)az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez
kötött munkakör,
hb)a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez
kötött munkakör és ehhez az oklevélhez kapcsolódó tudományos fokozat.

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(06.11.2008)  Tisztelt Déri Tamás!

2002 februárjától dolgozom egy általános iskolában, E fizetési osztályba sorolva, mérlegképes könyvelői végzettséggel. 2008. április 2-től gazdasági vezetőnek neveztek ki. Június 20-án sikeres záróvizsgát tettem a főiskolán, de a diplomát nyelvvizsga hiányában még nem kaptam kézhez.
Kérdésem, hogy ebben az esetben át lehet e sorolni F fizetési osztályba, illetve áprilisi 2-től a munkakör alalpján esetleg már oda lehetett volna sorolni?
Kérem, hogy jogszabály mejelölésével szíveskedjen válaszolni.

Fáradozását megköszöm:
Márki É. Julianna
Kedves Tímea!

2008. július elsejével lép kategóriát, akkor, - ha erről kollektív szerződés másként nem rendelkezik.
Egy kategóriát lép.


(25.07.2008)  Tisztelt Szakértő!

Szeretném kérni a segítségét a következőkben:
2006. június 15-től határozatlan idejű szerződéssel vagyok foglalkoztatva, mint pedagógus (egyetemi végzettséggel). 2007. május 14-től táppénzen voltam a kisfiam születéséig, 2007. június 20-ig. Az lenne a kérdésem, hogy ha második babát szeretnénk, akkor hogyan lenne érdemesebb vállani:megvárni míg letelik a 3 év, s utána visszamenni dolgozni 1-2 évet, vagy esetleg már 2 éves kora után visszamenni (ilyenkor napi hány órában lehet munkát végezni?) vagy ha úgy döntünk, hogy a 2 baba között nem megyek vissza, akkor mikorra kellene megszületnie a második babának, hogy anyagilag \"jól járjak\"???
S még annyit, hogyha nem megyek vissza a 2 baba között, akkor ha az első gyermekem kétéves koráig megszületik a másik baba, akkor mi alapján számolják a járulékokat (TGYÁS, GYED)???S kedvezőtlenebb-e az, ha a GYES ideje alatt születik meg a 2. baba???
Segítségét előre is köszönöm:Bné Judit
Tisztelt Bné Judit!

Az Ön kisfia ez év június 20-án volt egy éves. Az általánosan kedvelt gyakorlat, hogy a kismamák a két baba között visszamennek dolgozni.. Ez lehet részmunkaidő is. a második baba megérkezésének ideális időpontja 2009. jún 20. A TGYAS, GYED részletszabályai lent olvashatóak:
Terhességi-gyermekágyi segély
Ebtv. 40. § (1) Terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt, és
a) a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy
b) a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon túl táppénz, illetőleg baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.
(2) A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 180 napi biztosítási időbe be kell számítani
a) a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét,
b) közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejét.
(3) A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár.
(4) Terhességi-gyermekágyi segély a gondozásba vétel napjától a szülési szabadság még hátralevő tartamára annak a nőnek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha az (1) bekezdésben foglalt feltételek a gondozásba vétel napján fennállnak.

Ebtv. 41. § (1) Nem jár terhességi-gyermekágyi segély a biztosítottnak
a) a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja,
b) ha bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja.
(2) Annak a biztosítottnak, aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár terhességi-gyermekágyi segély.
Ebtv. 42. § (1) A terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 70%-a.
(2) A terhességi-gyermekágyi segély alapjául szolgáló jövedelem naptári napi átlagát a 48. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani.
(3) A (2) bekezdésben nem említett biztosított terhességi-gyermekágyi segélyének naptári napi összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszerese harmincad részének figyelembevételével kell megállapítani. Ha azonban a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet kell figyelembe venni.
(4) A terhességi-gyermekágyi segély naptári napi összegének megállapítására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány állapítja meg.
(5) A terhességi-gyermekágyi segélyre, ha jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
A terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj alapjául szolgáló jövedelem megállapításának részletes szabályai
Vhr. 26. § (1) Tényleges jövedelem hiányában az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni. A tényleges, illetőleg a szerződés szerinti jövedelem naptári napi összegét a 31. § (7) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kell kiszámítani. Az egyéni és társas vállalkozók ellátását tényleges jövedelem hiányában a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér figyelembevételével kell megállapítani.
(2) Annak, aki álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék folyósításának szünetelése alatt, vagy az ellátás megszűnését követő 42 napon belül szül, és tényleges jövedelemmel nem rendelkezik, a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg a gyermekgondozási díj összegét a 42. § (3) bekezdése szerint kell megállapítani, azonban az ellátás alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék alapját képező átlagkereset harmincad részét.
Gyermekgondozási díj
Ebtv. 42/A. § (1) Gyermekgondozási díjra jogosult
a) a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését - a gyermeket szülő anya esetén a szülést - megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt,
b) a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt,
és a gyermeket saját háztartásában neveli.
(2) A 39. § (3)-(5) bekezdése, valamint az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásakor szülő alatt érteni kell
a) a vér szerinti és az örökbefogadó szülőt, továbbá a szülővel együtt élő házastársat,
b) azt a személyt, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,
c) a gyámot.
(3)
(4) A gyermekgondozási díjra történő jogosultsághoz szükséges előzetes 180 napi biztosítási időbe be kell számítani
a) a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély idejét,
b) a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejét.
Ebtv. 42/B. § A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ha a gyermeket szülő nő - ideértve a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nőt is - meghal, vagy a gyermek nem az ő háztartásában nevelkedik, úgy a gyermekgondozási díj az arra jogosult személynek a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosító időtartamra, illetőleg annak fennmaradó részére is jár.
Ebtv. 42/C. § Nem jár a gyermekgondozási díj, ha
a) a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja;
b) a jogosult - munkavégzés nélkül - megkapja teljes keresetét, ha a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt kereset után jár gyermekgondozási díj;
c) a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban részesül [1993. évi III. törvény 4. § (1) bek. i) pont];
d) a gyermeket - a külön jogszabályban foglaltak szerint - ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el;
e) a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el, ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést;
f) a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti.
Ebtv. 42/D. § (1) A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka.
(2) A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet a 48. § (1)-(3) bekezdése szerint kell megállapítani.
(3) A (2) bekezdésben nem említett jogosult gyermekgondozási díjának naptári napi összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszerese harmincad részének figyelembevételével kell megállapítani. Ha azonban a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme, illetve a munkanélküli ellátás alapját képező jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet kell figyelembe venni.
(4) A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig - hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani
(5) Ha a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermek után és ugyanazon személy számára ismételten állapítják meg, úgy a díj összege azonos lesz az első ízben megállapított, de a (4) bekezdésben foglaltak szerint korrigált díj összegével.
(6) Ha a biztosított egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján jogosult gyermekgondozási díjra, a jogviszonyonként megállapított díjak összegét egybe kell számítani, az ellátás összege egybeszámítás esetén sem haladhatja meg az (1) bekezdésben megállapított legmagasabb összeget.
Vhr. 26/A. § (1) Ha a gyermekgondozási díjra jogosult terhességi-gyermekágyi segélyt nem vett igénybe, a gyermekgondozási díjra jogosultság megállapításánál a terhességi-gyermekágyi segélynek megfelelő időtartam kezdő napjaként a gyermek születésének napját kell figyelembe venni.
(2)
(3) A gyermekgondozási díjra - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
Vhr. 26/B. § A gyermekgondozási díj legmagasabb naptári napi összegét az Ebtv. 42/D. § (1) bekezdésében meghatározott összeg harmincad részében kell megállapítani.
Vhr. 26/C. § A bedolgozó részére terhességi-gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat nem lehet folyósítani addig, amíg a feldolgozásra átvett anyagot vissza nem adta.
Tisztelettel:
Sz.M-né
az Ön tanácsadója

(05.05.2008)  Tisztelt Déri Úr!

Mérnöki egyetemi végzettséggel rendelkezem, jelenleg PhD-hallgató vagyok, emellett kémia-biológia tanári végzettség megszerzése is folyamatban van.
Lesz-e lehetőségem arra, hogy (középiskolai vagy általános iskolai) tanárként való elhelyezkedésem esetén ne vegyék figyelembe a PhD tudományos fokozatot (lemondhatok-e a többlet bérről, ill. van-e lehetőség arra, hogy a fokozatot ne vegyék figyelembe). A kérdésem amiatt vetődött fel, mert túlképzettségem miatt esetleg nehezebben helyezkedhetek el tanárként.
Köszönöm válaszát.
Kedves Ilona!

Ön megengedheti, hogy ne vegyék figyelembe a tudományos fokozatát, - de eszébe ne jusson lemondani (nem is tud) a tudományos fokozatáról.
Bocsánat a kifejezésért, de az "marhaság", ha az Ön túlképzettségére hivatkozva nem akarják alkalmazni. - Gondolom más van a háttérben, pl. az iskola igazgatójának nincsen hasonló fokozata... Személyes véleményem szerint már a gondolat felvetése is diszkrimináció, - nem mondhatom Önnek, hogy ne fogadja el ezt a feltételt, - de én alaposan megfontolnám, hogy szeretnék-e ilyen környezetben dolgozni.

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó

(19.03.2008)  Kedves CVcentrum!

Jelnleg főállású anyaként 3 gyermekemet nevelem. Kozmetikus végzettséggel rendelkezem, és szeretnék elhelyezkedni. Lenne is egy fodrászüzlet, ahol
alkalmaznának, de nem igazán tudom eldönteni, hogy melyik lehetőséget válasszam.
Legyek egyéni vállakozó? Ennek a közterhei hogyan alakulnának?
Vagy kössünk megbízási szerződést?
Vagy foglalkoztassanak AM könyvvel?
A jövedelmem vélhetően nem érné el a minimálbért.
A főállású anyaság mellet mindezk a foglalkoztatások hogyan alkalmazhatóak?
Az adózási, járulékbefizetési illetve adatszolgáltatási kötelezettségek hogyan
alakulnak egy-egy fogallkoztatás forma esetén?
Kérem mielőbbi válaszukat, köszönöm, ha segítenek nagyon fontos lenne mielőbb választ kapjak a kérdédeimre.
Kedves Katalin!

AZ AM könyv alkalmi, tehát kizárólag eseti munkavégzés esetén jó megoldás.
A megbízási szerződés adózási feltételei rosszak, - de törvényes megoldást jelenthet.
Munkaszerződéssel Ön törvényes időkeretben és legalább a törvényben garantált legkisebb munkabérér vállalhat munkát, - igaz a foglalkoztatás/munkavállalás megvalósulhat részmunkaidőben, tehát napi 6, vagy 4 órában is.

Vállalkozást erre nem alapítanék, - egyébként nem is legális a munkarend szerinti munkavégzés – vállalkozóként.

A főállású anyaság (GyET) alatt a szülő kereső tevékenységet napi 4 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy dolgozhat időbeli korlátozás nélkül is, ha a munkavégzés otthonában történik.

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó

(25.02.2008)  Tisztelt Tanácsadó!

18 éve dolgozom egy egészségügyi intézetben, ahol 4 éve ultrahang vizsgálatokat végzek. Ahhoz, hogy ezt az iskolát elvégezzem és ezt a munkát csinálhassam feltétel volt, hogy szülésznői végzettséggel is kell rendelkeznem. Ilyenfomán két felsőfokú képesítést szereztem. A kérdésem az, hogy a második végzettség után jár-e a törvényben leírt 5% plusz fizetés? Munkáltatóm szerint nem jár, mivel a szülésznői végzettségemet nem gyakorlom. Viszont az Ultrahang diagnosztikának amit jelenleg végzek elengedhetetlen feltétele mindkét végzettség. Ugyan szülésznőként ágy mellett nem dolgozom és szülést sem vezetek, de a felsőfokú szülésznői iskolában tanultakat nap mint nap alkalmaznom kell munkám során. Munkaadóm szerint a KJT szabályozza, hogy a kollektív szerződésben mi szerepel illetve ennek hiányában döntheti el a munkáltató, aki arra hivatkozik, hogy mivel nem dolgozom szülésznőként ezért nem jár.
Valóban így van ez? És ha nem így van, akkor mennyi időre visszamenőleg jár ez nekem? Illetve, ha a munkáltatóm ezt nem akarja tudomásul venni, akkor mit tehetek?
Tisztelettel és köszönettel:
Sarkadi Ágnes - Szonográfus
Kedves Ágnes!

Úgy gondolom, hogy jogos az Ön elvárása.
Amennyiben jó a viszony a munkaadójával, kérjenek közös állásfoglalást az OMMF-től, vagy nemperes eljárásban a munkaügyi bíróságtól.
Amennyiben nem partner a munkaadója, akkor Ön is ehhez a két fórumhoz fordulhat. Sajnos kötelezni csak hatóság, vagy bíróság tudja a munkaadót.

Tisztelettel:
Déri Tamás
Tanár, szaktanácsadó

(21.02.2008) 
Tisztelt Déri Tamás!

Tanítói végzettséggel tanítok egy általános iskola eltérő tantervű tagozatán, illetve a normál tantervű második osztályban készségtárgyakat is. Január 31-én szereztem másoddiplomát gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon.
A kérdésem az lenne, mivel mindkét diplomát használom, jár-e ezért átsorolás, vagy bérbeli változás (a pótlékokban emelés, vagy az alapfizetésben emelkedés), és ha igen az mikortól?

Válaszát köszönöm:
G. Gabriella

Kedves Gabriella!

Természetesen az új diploma kézhezvételét követően Önt magasabb kategóriába kell átsorolni.
A pótlékokat a változás nem feltétlenül érinti. Az illetményalap módosul.

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó


(20.02.2008) 
Tisztelt Déri Úr!

Közalkalmazotti fizetési fokozatba sorolás szabályairól szeretnék érdeklődni.
1997 - ben szerezten közgazdász egyetemi végzettséget, majd szintén 1997-től folyamatosan egy pénzintézetnél dolgoztam. Ezután 2005-ben másoddiplomás képzésen közgazdász - tanári diplomát szereztem. Ez tulajdonképpen annyit jelentett, hogy pedagógiai képzést kaptam, vagyis közgazdászként már nem kellett újra \"megfelelnem\"
2007. aug. 16-tól sikerült tanárként elhelyezkednem egy közgazdasági szakközépiskolában, így ekkortól közalkalmazottá váltam, besorolásom az egyetemi végzettségemnek megfelelően H lett.
A fizetési fokozatomat viszont 1-esként határozták meg, és az indok az volt, hogy mivel soha nem voltam közalkalmazott, ezért az elmúlt 11 évi versenyszférában szerzett munkaviszonyom nem vehető figyelembe. (mintha most jöttem volna az iskolapadból)
Úgy gondolom, ez nem jogos, mert a Kjt is leírja, hogy a közalkalmazotti jogviszonyba bele kell venni azt az időtartamot is, amely alatt a mostani állásom betöltéséhez szükséges végzettséggel rendelkezem.
Közgazdász - tanároknál érdekesnek találom a helyzetet (pl. a matektanárral szemben), mert szerintem ahhoz, hogy taníthassak, elegendő a 97-ben megszerzett egyetemi végzettség, mivel szakirányú.
Úgy tudom, a külön tanári képesítés ahhoz kell, hogy érettségiztetni is lehessen. Ezt viszont nem tudom, hol lehetne leellenőrizni, egyáltalán szabályozva van-e közgazdászok esetén a szaktantárgyak tanításának feltétele. Vagy pl. a munkáltató döntése-e az, hogy figyelembe veszi a közgazdász diplomámat, vagy csak a tanári KIEGÉSZÍTŐ képzés megszerzésétől is függővé lehet-e tenni a fiz.fokozat megállapítását.
Úgy vélem, a H1 fokozat sehogy se jó, mert legrosszabb esetben is 2005-től rendelkezem \"minden papírral\", így nem indulhattam volna eleve H1-ről, hanem H2-ről
Ha viszont középiskolai tanársághoz \"csak\" a közgazdász diploma is elég, akkor számításaim szerint már H4 lennék, és ez havonta igen nagy fizetési különbséget jelent, nem beszélve arról, hogy csak azért lennék kizárva egy magasabb kategóriából, mert korábban nem közalkalmazott voltam.
Kérem segítsen abban, hogy egy ilyen esetben hogyan kell értelmezni a munkakör betöltésének feltételeit, ill. lehet-e esélyem a H4 kategóriára, vagy ez a munkáltató saját döntésének a függvénye-e. (a 2005-ös újabb diploma miatt a H2-ben biztos vagyok, azt talán sikerül kiharcolnom, de diszkriminációnak érzem, hogy az évekhez kötött fokozat emelés miatt azért kerüljön valaki behozhatatlan hátrányba, mert nem közalkalmazottként kezdte az életét a munka világában)

Előre is köszönöm a válaszát: Zsófi

Kedves Zsófi!

A közalkalmazotti, vagy a köztisztviselői bértáblának vannak fogyatékosságai is. Az Ön által leírtak is arra hívják fel a figyelmet, hogy a bértábla alkalmazása annak kedvező, aki egész életpályáját a közszolgálatnak szenteli.
Önnel szemben méltánytalanul jártak el, a bértábla ugyanis a minimum besorolásokat jelöli ki, ettől pozitív irányba el lehet térni, - amelyre számtalan gyakorlati példa is akad.

A Kjt. azonban úgy rendelkezik, hogy a fizetési fokozatokat alapvetően a közszolgálatban eltöltött idő határozza meg, - a szükséges képestés megszerzésének az időpontja mellékes. A képesítés megszerzéséhez szükséges időt azonban be kell számítani.
Alább idézem a Kjt. kommentárját a jog alkalmazásáról, illetve a kivételekről:
Kjt: 64. § (1) A közalkalmazott fizetési fokozatát közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani.

Fentiek alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni:
- a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,
- a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt,
- a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
- a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban,
- a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban töltött időt, valamint
- 2005. január 1-jétől a Kjt., illetőleg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyba töltött időt [Kjt. 87/A. § (1)].

Amennyiben jogszabály, kormányhatározat vagy a bíróság jogerős ítélete alapján megállapítható, hogy a munkaviszony megszüntetésére a közalkalmazott politikai vagy vallási meggyőződése, továbbá munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez való tartozása, illetve ezzel összefüggő tevékenysége miatt került sor, a munkaviszony megszüntetésétől 1990. május 2-áig a munkaviszonyban nem töltött időtartamot A Kjt. 87/A. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe be kell számítani [Kjt. 87/A. § (2)].

A fizetési fokozatának megállapításánál emellett figyelembe kell venni:
- a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
- az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát,
- a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, továbbá 2005. január 1-jétől kezdődően a Kjt., illetőleg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá nem tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyba eltöltött időt is (Ugyanakkor a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításakor figyelmen kívül kell hagyni a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak, illetve a polgári szolgálatnak azt a tartamát, amely egyébként közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősül) [Kjt. 87/A. § (3)-(4)].

Amennyiben a közalkalmazotti jogviszony megállapításakor azonos időtartamra több jogviszony vehető figyelembe, közülük erre az időre csak egy jogviszony számítható be [Kjt. 87/A. § (5)].

A Kjt. 65. § (3)-(5) bekezdése lehetővé teszi, hogy a munkáltató a közalkalmazott fizetési fokozatok közötti várakozási idejét a törvényben meghatározott feltételekkel és módon csökkentse. Új közalkalmazotti jogviszony létesítésekor - a fizetési fokozat megállapításánál - a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy a már ezt megelőzően végrehajtott csökkentést is figyelembe vegye [Kjt. 64. § (3)]. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e döntés a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik, vagyis nem fűződik hozzá a közalkalmazottnak alanyi jogosultsága.

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó


 1 2 3 

Kérdezzen tőlünk!
 

Ha kérdezni szeretne a CV Centrumtól, lépjen be felhasználónevével és jelszavával oldalunkra! Ha már regisztrált felhasználó vagy szeretné magát regisztrálni használja az alább található linkeket!

 
Belépés munkáltatóknak