FőoldalKarriercentrumKérdések-válaszok
 
Keresés a kérdések közül
 1 2 3 

(19.01.2009)  Tisztelt Déri Tamás!!!
Már egy párszor próbáltam írni önnek,de sikertelenül remélem ez már célba ér.Segítséget szeretnék kérni,lenne egy pár kérdésem.Sokat olvasgatom a fórumot,de még nem minden tiszta.
2002-től vagyok munkaviszonyba egy multi cégnél 2007.08.31-én született a kislányom 2009.08.31-ig vagyok gyeden. Szeretnénk másik babát,ha a gyed lejártáig teherbe esem.
1.Szeptembertől táppénz vagy gyesre mennyek anyagilag hogy járok jobban?
2. Hivatalosan,hogy járjak el ,hogy be jelentsem a második terhességemet,hogy ne küldjön el van erre valami nyomtatvány?
Ha nem jön össze a baba,várat magára szeptembertől igénylem a gyest az oké.
Mert azt hallottam,ha az elsőre igénylek gyest másodikra nem jár gyed csak gyes.Ez nem igaz ugye?Második gyermek után járó járandóságomat miből fogják számolni tgyást,gyedet?Bruttó bérem:2007-ben 82600ft.2008 januárjában kaptam a cégtől egy levelet,hogy a jelenlegi munkaköröm megszűnt,de igazából nem szűnt meg.Ez szabályos?Bocsánat,ha nagyon kusza voltam,de szeretnék mindennel tisztába lenni.Előre is köszönöm a segítségét.
Köszönettel: K. Angéla
Kedves Angéla!

A gyermeknevelési támogatásokkal kapcsolatban érdemes személyesen felkeresnie az OEP megyei ügyfélszolgálatát. Az ügyintézők nem csupán az eljárásrendet ismerik, hanem esetleg konkrét számításokat is tudnak végezni.

Amennyiben önnek nincsen legalább 180 napi jövedelme, - nem lehet a táppénzszabályok alkalmazásával megállapítani a gyermekgondozási díj összegét, akkor a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része figyelembevételével kell azt megállapítani.
* Ha azonban a jogosult pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme, illetve az álláskeresési ellátás alapját képező jövedelme nem éri el a minimálbér kétszeresét (2008-ban 138.000 Ft-ot) a gyermekgondozási díj alapjaként a tényleges jövedelmet kell figyelembe venni. Amennyiben nincs tényleges jövedelem, akkor a szerződés szerinti jövedelem (álláskeresési támogatás/vállalkozói járadék alapját képező átlagkereset) harmincad részét kell figyelembe venni.
A gyermekgondozási díj összegének megállapításánál csak azokat a jövedelmeket lehet figyelembe venni, amelyek után a biztosítottnak pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie.
Véleményem szerint a második kisgyerekre jár a GyED, függetlenül attól, hogy az idősebb gyermekére már a GyES-t veszi igénybe. (Jelzem, amennyiben Ön GyED ellátást kap, - emellett jövedelemszerző tevékenységet nem folytathat).
Munkaadója felé hivatalosan, - írásban - kell jeleznie, hogy Ön második kisbabáját várja. A bejelentést akkor kell megtenni, amikor a terhesség már biztos. A terhesség ideje alatt Önt megilleti a felmondási védelem.
Nem jó hír, hogy munkaadója Önt korábbi munkaköre megszűnéséről tájékoztatta. Én nem vagyok hivatott annak megítélésére, hogy ez az intézkedés látszat intézkedés-e csupán, vagy tényleges átszervezés történt? A tájékoztatás megküldése szabályos. Ennek jelentősége akkor lehet, amikor Ön ismét aktív állományba szeretne dolgozni. A munkahelyre történő visszatérés lehetőségének biztosítását törvény írja elő.
Álláspontom szerint Önnek az az érdeke, hogy munkaviszonya folyamatos maradjon.

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó
www.karriertervezes.hu

(08.01.2009)  Tisztelt Déri Úr!

Problémám a következő:
2002 óta vagyok itthon folyamatosan , megszakítás nélkül Gyeden,Gyesen.Első kislányom születésekor 50000ft a jövedelem igazolásban akkor ennyi volt a minimálbér.
2005-ben született második gyermekem után szintén 50 ezer ft volt az igazolt összeg ami után a juttatást kaptam.Ekkor a minimálbér 57000 ft volt.
2008-ban született babám után ismét ugyanannyi összeg után kapom a Gyedet,26 ezer párszáz ft-ot. ekkor a minbér 69000ft.
Az OEP-nél azt a felvilágosítást kaptam telefonon,hogy az aktuális minbér után kellene kapnom a Gyedet.
Otthon babázók bérét is emelni kell ha emelik a többiekét is. Írja a Munka Törvénykönyv. Valóban?
A cég könyvelője azt mondja, mivel nem dolgoztam egy napot sem a szülések közt így az ötven ezer után jár a kifizetés.

Nem tudom mennyire ítram le érthetően?
Köszönettel!
Kedves Éva!

Abban a munkaadójának "igaza" van, hogy Önnek jelenleg nincsen bérjellegű jövedelme. Ilyen hosszú ideig tartó passzív státusz esetén elkéozelhető, hogy különösebb rossz szándék ellenére sem gondolnak az átsorolásra. A GyED újbóli megállapítását pedig önnek kell kérnie, - ha a jogszabályban leírtak szerint jár el, talán könnyebben lép mindenki túl a bürokratikus akadályokon is.
A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkereset megállapítása kétféle módon történhet.
A szülőnek van 180 napi jövedelme
Ha a jogosult szülő a gyermekgondozási díj kezdő napját megelőző naptári évben, vagy a kezdőnapot közvetlenül megelőzően visszafelé számítva rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, akkor a gyed alapját a táppénzre vonatkozó rendelkezések szerint kell megállapítani
A szülőnek nincs 180 napi jövedelmeHa nem lehet a táppénzszabályok alkalmazásával megállapítani a gyermekgondozási díj összegét, akkor a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része figyelembevételével kell azt megállapítani.
Ha azonban a jogosult pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme, illetve az álláskeresési ellátás alapját képező jövedelme nem éri el a minimálbér kétszeresét (2008-ban 138.000 Ft-ot) a gyermekgondozási díj alapjaként a tényleges jövedelmet kell figyelembe venni. Amennyiben nincs tényleges jövedelem, akkor a szerződés szerinti jövedelem (álláskeresési támogatás/vállalkozói járadék alapját képező átlagkereset) harmincad részét kell figyelembe venni.
A gyermekgondozási díj összegének megállapításánál csak azokat a jövedelmeket lehet figyelembe venni, amelyek után a biztosítottnakpénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie.
A gyermekgondozási díj mértéke
A gyermekgondozási díj a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70 %-a, azzal, hogy a gyed maximálisan megállapítható összege igazodik a mindenkori minimálbérhez, a gyed legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka lehet. Ennek megfelelően a gyermekgondozási díj 2008. évi felső határa havi bruttó 96.600 Ft.
A gyermekgondozási díj összegéből az adókedvezmények figyelembevételével a személyi jövedelemadó-előleget, a biztosítottat terhelő nyugdíjjárulékot, magánnyugdíjpénztári tag esetén a magánnyugdíjpénztári tagdíjat a folyósító levonja.
A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díjak összegét minden évben január 15-éig az azt folyósító szerv – külön kérelem nélkül – felülvizsgálja, és a január l-jei időponttól a tárgyévre érvényes felső határ figyelembevételével a módosított összeget folyósítja.
Gyed ugyanazon gyermek után, ugyanazon személy részéreHa a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermek után és ugyanazon személy részére ismételten meg kell állapítani, a díj összege azonos lesz az első ízben megállapított díj összegével, azzal, hogy ha a gyermekgondozási díj összege eredetileg a felső határral megegyező összeg volt, akkor értelemszerűen a tárgyévre érvényes összeghatár szerint módosul.
A gyed iránti igényt írásban „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon 2 példányban a foglalkoztatónál kell bejelenteni. Az igénybejelentést abban az esetben is a foglalkoztatóhoz kell benyújtani, ha az anya a biztosítás megszűnését követően igényel gyermekgondozási díjat.
A gyermekgondozási díj igény elbírálása, az ellátás folyósításaA gyermekgondozási díj iránti igényt•a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely, [a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához tartozó munkáltatói kör (volt Területi Államháztartási Hivatal) esetén a Magyar Államkincstár,]
•egyéb esetben a foglalkoztató székhelye, telephelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár
bírálja el és folyósítja.
Aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban kötelezett egészségbiztosítási járulék fizetésére, akkor annak a foglalkoztatónak kell elbírálni az igényt és folyósítani az ellátást, ahol társadalombiztosítási kifizetőhely működik. Ha egyidejűleg több társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatónál van az igénylő szülőnek jogviszonya, akkor annak a kifizetőhelynek kell elbírálni a gyed igényt, amelyik foglalkoztató a biztosított után az egészségügyi hozzájárulást megfizeti. Ha nincs ilyen foglalkoztató, az igényt az egészségbiztosító bírálja el, ezért a különböző munkáltatók igazolását csatolni kell az ellátás igénylésekor.
Jogorvoslat
A jogorvoslat, mint az eljáró szerv tévedésének kijavítására hivatott alkotmányos alapjog érvényesítésére természetesen a gyermekgondozási díj igénylése során is lehetőség van.
A fellebbezés olyan nyilatkozat, amelyben a fellebbezésre jogosult személy a közigazgatási határozatban foglaltakat vitatja, azt sérelmesnek tartja, ezért annak megváltoztatását kéri.
A jogorvoslati kérelmek benyújtásáért nem kell illetéket fizetni, mert a társadalombiztosítási ellátás iránti igény érvényesítéssel kapcsolatos valamennyi eljárás illeték és költség menetes.
Fellebbezés
Bírósági felülvizsgálat

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó
www.karriertervezes.hu

(19.11.2008)  Tisztelt Szakértő!

Nem régóta keresek állást, de most adódótt egy kiváló lehetőségem és nem szeretném elhalasztani. A leendő munkáltatóm egy külföldi EU-s tagállamban van bejelentve. Én is abban az országban lennék alkalmazottként bejelnetve, tehát nem kiküldetésben. Viszont, a lakhelyem nem változna, tehát továbbra is Magyarországon lenne az állandó lakcímem, itt élnék folyamatosan. A nem igazán vagyok jártas az ilyen esetekben. Azt tudom, hogy a kettős adózást elkerülő törvény értelmében, abban az országban kell adóznom, ahol be vagyok jelentve. Azt viszont nem tudom, hogy mi a teendőm a TB járulékokkal, illetve a magyarországi magánnyugdíjpénztárammal kapcsolatosan. Milyen bejelentési kötelezettségeim vannak? Milyen díjjakat kell ezek felé fizetni? Egyáltalán mik az általános teendőim ilyen esetben?
Kérem válaszával segítsen, mert ez nagymérétékben befolyásolja a döntésemet!

Tisztelettel:
Csengeri Richárd
Tisztelt Richárd!

Valóban a kettős adóztatás elkerüléséről szóló irányelv kapcsolódik esetéhez. Viszont Magyarország minden országgal külön egyezményt kötött, így mások lehetnek az egyes követelmények, szabályok országonként.

Tanácsolom, hogy mindenképpen személyesen járjon utána a dolgoknak. Első lépésben keresse fel az APEH-et, ahol a bejelentési kötelezettségét egyébként is meg kell tennie (formanyomtatvány alapján), a további részletekről is ott tud pontos felvilágosítást kérni.

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(13.11.2008)  Tisztelt Szakértő!

Egyik ismerősöm szeretne Önöktől kérdezni rajtam keresztül!
Az lenne a kérdése, hogy külföldi állampolgárként (román) az itt ledolgozott öt éve utáni nyugdíjat vissza tudja e igényelni vagy felvenni? Van e lehetősége erre? És ha igen hogyan tudja megtenni? Szükséges e hozzá nyomtatvány?
Előre is köszönöm válaszát!!!
Tisztelt Felhasználónk!

A pontos válaszokat az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és kirendeltségein kaphatja meg.
Tanácsolom, hogy mindenképpen keresse fel a hivatalt!

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(28.11.2008)  TISZTELT SZAKÉRTŐ!
1991-IG ROMÁNIÁBAN ÉLTEM ÉS DOLGOZTAM (1972-TŐL NÉRNÖKI EGYETEM,MAJD 1977-TŐL MUNKAVISZONY) ÉS AZÓTA MINT TANÁR DOLGOZOM KIS HAZÁNKBAN.A MUNKAKÖNY ÉS A HITELES FORDÍTÁSA BEMUTATÁSA ALAPJÁN A LEDOLGOZOTT ÉVEKNEK MEGFELELŐEN SOROLTAK BE KÖZALKALMAZOTTI FIZETÉSI OSZTÁLYBA.
A NYUGDÍJ ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL HOGYAN FOGJÁK SZÁMOLNI A ROMÁNIAI MUNKAVISZONYOMAT?
KÖSZÖNETTEL:
F. BÉLA
Tisztelt Béla!

Nem tudom a pontos hazai , illetve európai gyakorlatot:)) lehetséges, hogy még nincs is, vagy én vagyok lemaradva:((, de pl.: az Egyesült Királyságban a lent leírtak érvényesülnek.

"Aki az Egyesült Királyságban megy nyugdíjba (a korhatár 65, illetve 60 év), a helyi Social Security Office-ban kell benyújtania igénylését egy BR1 jelű nyomtatványon. Ezen felsorolandók az Egyesült Királyságon kívül munkával töltött évek is. Aki dolgozott külföldön is, annak e felsorolás alapján a brit nyugdíjigazgatóság újabb kérdőíveket küld ki, majd azokat továbbküldi az érintett külföldi (esetünkben a magyar) társadalombiztosítási intézeteknek az ott munkában eltöltött időnek megfelelő nyugdíj kiszámítása végett. A nyugdíjat úgy kalkulálják, hogy (1) először kiszámítják a helyben lerótt tb-befizetések alapján a dolgozónak ott járó nyugdíjat, majd (2) azt, hogy a dolgozó által valamennyi EU-tagország területén összesen ledolgozott éveknek mennyi nyugdíj felelne meg az egyes országokban, ha valamennyi évet abban az országban dolgozta volna le. Ezt követően e második összegből leképezik a ténylegesen ott ledolgozott évekre járó nyugdíjat. Amelyik magasabb az (1) és (2) módon kiszámított nyugdíjösszeg közül, azt kell folyósítania minden érintett országnak - vagy nemzetközi átutalással, vagy az adott országban nyitott bankszámlára (a nyugdíjazott döntésének megfelelően). Az átutaláshoz a CF88 (CT és a CF(N)394K jelű nyomtatványokat kell kitölteni." gportal.hu


Sz. M-né

(03.11.2008)  Tisztelt Deri Ur!

A kovetkezo problemaval fordulok Onhoz.
2006-tol 2008 aug. 17-ig Angliaban dolgoztam. Majd hazajottem es aug. 18-tol vissza lettem jelentve a vallakozasomba. Szeptemberben kiderult, hogy babat varok es az orvos rogton tappenzre irt ki, mivel veszelyeztetett terhes vagyok. Tappenzem egy reszet a kulfoldi munkaviszonyom utan fogom kapni es az illetekes EGRI egeszsegbiztositasi penztar jovoltabol megtudtuk, hogy ahhoz, hogy a kulfoldi biztositott idoszakot igazolni tudjam, kulonbozo nyomtatvanyok kikerese szukseges. Eloszor azt mondtak, hogy az E-115-os nyomtatvany szukseges, de mint kesobb kiderult (az a keresokeptelenseget igazolja), nem is az E-115-os, hanem az E104- es dokumentum az, ami a kulfoldi biztositott idoszakot igazolja. Nem voltak egyaltalan segitokeszek es azt mondtak, hogy egy E-107- es nyomtatvanyt kell eloszor kervenyeznem a penztartol, hogy ok ki tudjak kerni az E-104- es nyomtatvanyt a kulfoldi biztositotol. Kb. egy honapja jarok be az OEP EGRI penztaraba es meg mindig nem sikerult semmit inteznem a tappenzzel kapcsolatban, mivel nincsenek nagyon a helyzet magaslatan es mindig mast mondtanak. Arra szeretnek valaszt kapni, Tisztelt Deri Ur, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy tappenzhez jussak?
Valaszat elore is koszonom.
Tisztelettel,

KK
Tisztelt Olvasónk!

A bürokrácia néha saját magát is megfojtja. A következőt tudom javasolni: Menjen be a Regionális Igazgatósághoz ügyfélszolgálatára (ismét), - és vetessen fel jegyzőkönyvet ez esetről. Ne hagyja magát ide-oda küldözgetni.
Külföldi biztosítási idők beszámítása pénzbeli ellátások igénylése esetén:
Általános főszabály, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait a biztosított számára a biztosítása szerint illetékes teherviselő folyósítja.
Ha a magyar szabályok szerint nyújtandó pénzbeli ellátás megállapításához szükséges figyelembe venni a külföldi (másik EGT tagállamban) biztosításban töltött időket is, akkor a kifizetőhely az illetékes külföldi biztosító nevének és címének valamint a biztosított adatainak megjelölésével a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár közreműködésével kérheti a külföldi (pénzbeli ellátásokra jogosító) biztosítási idők igazolását. (A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a magyar nyelvű E 104 jelű nyomtatvány segítségével keresi meg a külföldi biztosítót).
A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/ EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás hatálya alá tartozó személynek az igénybejelentéshez csatolni kell az E104-es számú nyomtatványt, amelyet az illetékes biztosítójától szerezheti be.
Terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj igénylése esetén a 1408/71/ EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó személyeknek csatolni kell a külföldön bekövetkező szülés tényét igazoló E001 számú nyomtatványt.
Megjegyzés: amennyiben a pénzbeli ellátás kizárólag a magyar szabályok alkalmazásával is megállapítható, akkor csak a magyar szabályok szerint fennálló biztosítási időket kell figyelembe venni. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a magyar pénzbeli ellátások alapját kizárólag a magyarországi kereset (illetőleg az Ebtv. vonatkozó kisegítő szabályainak megfelelő összeg) képezheti!
Az esetről -esetleg - küldjön panaszos levelet - és kérjen segítséget - Dr. Rendek Vilma OEP főigazgatótól, ( a levelet küldje meg Dr. Rapi Katalin egészségügyi ellátási főigazgató helyettesnek, valamint küldjön levelet Dr. Székely Tamás egészségügyi Miniszter úrnak.

Tisztelettel:
Déri tamás
tanár, szaktanácsadó
www.karriertervezes.hu

(21.10.2008)  Tisztelt Szabó Miklósné Dr.!

Nagyon köszönöm válaszát!!!

Lenne még egy kérdésem! Próbaidő lett kikötve (30 nap) a munkaszerződésben! De én arra lettem volna kíváncsi, hogy van e lehetőség ha a munkába állás napja előtt szeretném bontani a munkaszerződést!

Azért kérdezem, mert nagyon sokat gondolkodtam, mi történik, ha azért is gondolt rám az a cég ahol hétfőn kell megjelennem személyes beszélgetésen, mert a start kártyát igénybe tudnám venni,mivel önéletrajzomból kitűnik, hogy pályakezdő vagyok, de viszont ha én november elsején munkaviszonyt létesítek akkor ezt már nem igényelhetem meg.
Tudom nem szabad előre gondolkodni, de itt van egy lehetőség, hogy ha alkalmasnak találnak a munkára a szakmámban tudnék dolgozni amit eddig nem tudtam elérni. És lehet, hogy ez most elúszik!
Az ÁNTSZ engedélyével kapcsolatban azért érdeklődtem, hogy mi történik ha munkába állás napjáig nem kapja meg a munkáltató mert ahol elsején kezdenem kellenne még nincs működési engedély, mivel vendéglátó hely és ehhez szükséges az állategészségügy és ÁNTSZ, valamint más szervek engedélye.

Köszöni válaszát egy pályakezdő!
RePályakezdő!

Örülök, hogy segíthetek. Leírtam, hogy a próbaidő alatt bármikor bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt.

Egy kis olvasnivaló a SzMM. honlapról a Start-kártyával kapcsolatban:

Ki jogosult a Start kártya

jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási

szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. Hol kell kiváltani a Start kártyát? A lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál (APEH) kell formanyomtatványon igényelni.

Az igénylésekor az adóhatóság által e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével nyilatkozatot kell tenni a következő adatokról: - befejezte vagy megszakította-e tanulmányait; - rendelkezik-e felsőfokú végzettséggel;

-

ilyen jogviszony fennállása esetén a jogviszony kezdetének dátumáról, amennyiben azt 2005. október 1-jét megelőzően pályakezdőként vagy ösztöndíjas foglalkoztatottként létesítette; - az igénylés okáról, feltüntetve, hogy első vagy ismételt igénylésről van szó; ismételt igénylés esetén fel kell tüntetni, hogy azt a korábbi START-kártya elveszése (ide értve a jogtalan eltulajdonítást is), megrongálódása, megsemmisülése, indokolja-e. A START-kártyát igénylő személy a nyilatkozattételével egyidejűleg a felsőfokú végzettségét bizonyító oklevéllel (diplomával)

vagy a felsőfokú oktatási intézmény által kiadott, a diploma adataival egyező tartalmú igazolással, külföldön szerzett diploma esetén az elismerést, illetve a honosítást igazoló határozat bemutatásával igazolja a felsőfokú végzettségét.

Ha a középfokú végzettség alapján kiváltott START kártya tulajdonosa a kártya érvényessége alatt felsőfokú végzettséget szerez, köteles azt munkaadójának és az állami adóhatóságnak haladéktalanul bejelenteni. A Start kártya igénylésekor kell-e díjat fizetni? A kártya első alkalommal történő kiadása díjmentes. Díjmentesen adják ki a kártyát akkor is, ha a korábban kiadott kártyán szereplő adat megváltozott vagy téves, továbbá ha azt a felsőfokú végzettséget szerzett munkavállaló arra tekintettel kéri, hogy a részére korábban kiadott START- kártya érvényessége két évnél azért rövidebb, mert az érvényesség a kártyatulajdonos munkavállaló huszonötödik

életéve betöltésével lejár. Ugyancsak díjmentesen adják ki a kártyát minden olyan törvényben előírt esetben,

tanulói vagy hallgatói jogviszonya megszűnését követően először létesít-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát; - a START-kártya igénylésekor mely munkaadónál áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, amikor az igénylő új kártyára válik jogosulttá. A kártya tulajdonosa a kártya ismételt kiadásáért 2.200,- forint összegű igazgatási


szolgáltatási díjat fizet, ha az új kártya (cserekártya) kiadása az eredeti kártya birtokából való elkerülés megsemmisülés, elveszés vagy jogtalan eltulajdonítás), illetőleg megrongálódás miatt válik szükségessé.

Milyen adatokat tartalmaz a Start kártyakártya tulajdonosának neve, születési ideje, születési helye, anyja neve;a kártyatulajdonos adóazonosító jele;
c)

d)

A kiváltásra jogosult személy vagy meghatalmazottja kérelmére, a kártya kiállítását megelőzően, az állami adóhatóság területi szerve igazolást ad ki a fenti adatokról

Mely időponttól érvényes a Start kártya

Mennyi ideig érvényes a Start kártya

Az adóhatóság elutasíthatja-e a Start kártya kiváltására vonatkozó igényt?

A pályakezdő fiatal foglalkoztatásához

jogviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel és érvényes START-kártyával rendelkező személy. Pályakezdő foglalkoztatása esetén milyen kedvezmény illeti meg a munkaadót? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása után a

munkaadót járulékkedvezmény illeti meg a következők szerint: a) a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli

mentesség;

huszonöt

megelőző napon rendelkezik START- kártyával vagy azt helyettesítő igazolással. A munkaadó milyen összegű járulékalap alapján érvényesítheti a kedvezményt? A munkaadó a fenti b) pontban meghatározott kedvezményt - alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal esetében legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér másfélszeres, - felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal esetében a minimálbér kétszeres összegének megfelelő járulékalap után érvényesítheti. A pályakezdő fiatal foglalkoztatása esetén a munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles a START-kártyát megőrizni, és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésekor a pályakezdő fiatal részére visszaszolgáltatni. Ha a START-kártyával rendelkező munkavállaló egyidejűleg több foglalkoztatási jogviszonyban is áll, a foglalkoztatók közül az

érvényesítheti a kedvezményt, amely (aki) a munkavállaló START-kártyáját a foglalkoztatás időtartama alatt őrzi.

2008. február Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Ügyfélszolgálat: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

telefon: (06-1)-475-5860

százalékának megfelelő fizetési kötelezettség. A munkaadó mely esetben jogosult kedvezmény rvényesítésére? A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg, ha a pályakezdő a munkába lépést b) a három százalékos munkaadói járulék és a huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett: - a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér tizenöt százalékának, - második évében kapcsolódó kedvezmény szabályai Pályakezdő fiatal: a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem töltött, foglalkoztatásra irányuló Az adóhatóság az igényt atározattal utasítja el, amennyiben az igénylő személy nem rendelkezik a Start kártya kiváltásához szükséges jogosultsági feltételekkel. A START-kártya elveszését, megsemmi- sülését a kártya tulajdonosa köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elveszés, megsemmisülés tudomására jutásától számított három munkanapon belül az adóhatóságnál bejelenteni. ? A kártya érvényességi ideje két év, de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő huszonötödik életévének, felsőfokú végzettséggel rendelkező igénylő esetén a harmincadik életévének betöltéséig. ? A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltének napjával kezdődik. A START-kártya kiállításának kelte azonos a nyilatkozat nyomtatvány adóhatósághoz történő benyújtásának napjával. Postai úton érkezett nyilatkozat esetén a kiállítás kelte az adóhatósághoz történő beérkezés napja. az érvényesség időtartama. a kiállítás kelte; ? Az adóigazolványt kiegészítő kártya a következő adatokat tartalmazza:
Sz:M-né

(24.09.2008)  Tisztelt Tanácsadó!

2007 01.01-tól 2007.03.22-ig táppénzen voltam gyermekem születése miatt.
2007.03.22.-től 2007.09.06 gyáson voltam az év többi részében pedig gyeden.
Sajnos elfelejtődött az adóbevallás illetve nem tudtam hogy kell leadnom mikor csak az államtól kaptam jövedelmet. Most viszont felszólítottak hogy adjam le. Az szeretném kérdezni hogy mit kell kitölteni pontosan melyik rublikába mit kellene írnom mert egy kicsit elveszetnek érzem magam. Az már tudom hogy a 0753-as űrlapot kell kitölteni de a sok melléklete megzavart.
Válaszát előre is köszönöm

Üdv
H. Nikoletta
Kedves Nikoletta!

A kitöltéshez segítséget nyújt az APEH elektronikus programja és a
hozzá tartozó súgó:
http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany
Telepítenie kell az "abev" nevű programot és a 0753- számú űrlapot (súgóval).
Kitöltés után pedig ki kell nyomtatni.

Sajnos sokszor nekem is fejtörést okoz a kitöltés, de az alábbiakban
megpróbálok Önnek segítséget nyújtani:

Amit Önnek biztos ki kell töltenie az a:
1. Címlap
2. 0753
3. 0753-A egyéb bevételek (GYED,GYES...stb)
4. 0753B-C az Önre vonatkozó részek
5. 0753-01-04 az Önre vonatkozó részek
6. 0753-09
7. 0753-12 amennyiben van köztartozása

Remélem valamelyest sikerült eligazítást nyújtanom. Amennyiben
elakadna használja a "súgó"-t, végső esetben forduljon egy
könyvelőhöz!

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(08.09.2008)  Tisztelt Tanácsadó!
Jelenleg gyes-en vagyok a 28 hónapos gyermekemmel. Ismét várandós vagyok, a következő gyermekem a gyes lejárta után fog megszületni kb egy hónappal. A kérdésem az lenne , hogy megkapnám e ismét azt a gyedet amit az első gyermekemnél kaptam?
Visszamennék dolgozni is, de sajnos a munkahelyem Budapesten van jelenleg vidéken élünk, elég nagy a távolság.
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelt Kövesi Noémi!

A Babázó portálról mindent letöltöttem Önnek, amit a Gyed-ről egy kismamának tudnia kell.

Tisztelettel üdvözli: Szabó Miklósné Dr.

Gyermekgondozási díjra (GYED) jogosult:
A gyermeket saját háztatásban nevelő:
biztosított édesanya, aki a szülést megelőző két éven belül legalább 180 napon át biztosított volt,
biztosított szülő, aki a gyermekgondozási díj igénylését megelőző két éven belül legalább 180 napon át biztosított volt,
terhességi-gyermekágyi segélyben részesült édesanya, akinek biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély folyósítása alatt szűnt meg, ha az ellátásra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és a szülést megelőző két éven belül legalább 180 napon át biztosított volt.

A jogosultsághoz szükséges előzetes 180 napi biztosítási időbe beleszámít:
a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi- gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj folyósításának időtartama, valamint
a közép â013 vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán, 1 évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok ideje.
A munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban álló igénylőnek, a gyermekgondozási díj időtartamára fizetés nélküli szabadságot kell kérnie munkáltatójától.

Gyermekgondozási díj (GYED) időtartama és összege:
A GYED legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a szülési szabadság lejártát követő naptól vehető igénybe, és a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
A gyermekgondozási díj összege a napi átlagkereset 70%-a, melynek felső határát, a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-ában határozták meg. 2008-ban ez az összeg: bruttó 96.600.- Ft. A maximális összegben meghatározott gyermekgondozási díjakat, minden évben automatikusan felülvizsgálja a folyósító szerv, és azt a tárgyévre érvényes felső összeghatárnak megfelelően korrigálja.
A GYED összegének megállapításához szükséges naptári napi átlagkeresetet a következők szerint számítják ki:
Ha az édesanya rendelkezik a gyermekgondozási díj kezdőnapját megelőző évben, vagy GYED kezdőnapját közvetlenül megelőző időszakban legalább 180 naptári napi jövedelemmel, akkor az ellátás összegének alapjául szolgáló napi átlagkeresetet, a táppénzszabályok szerint állapítják meg.
Ha az édesanya nem rendelkezik a gyermekgondozási díj kezdőnapját megelőző évben, vagy GYED kezdőnapját közvetlenül megelőző időszakban legalább 180 naptári napi jövedelemmel, akkor az ellátás naptári napi összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének (2008-ban: 138.000 Ft) harmincad részének figyelembevételével állapítják meg.
Ha az igénylő egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimálbér kétszeresét, akkor a tényleges jövedelmet veszik alapul.
A GYED összegéből személyi jövedelemadó-előleg és nyugdíjjárulék kerül levonásra.
Hol és mikor kell igényelni a gyermekgondozási díjat (GYED)?
A gyermekgondozási díj megállapítása iránti igényt, a munkáltatóhoz kell benyújtani. A munkanélküli, álláskeresési támogatásban részesülő édesanyának a munkaügyi központhoz kell fordulnia, az egyéni vállalkozó igénylőnek pedig a székhelye szerint illetékes Egészségbiztosítási Pénztárhoz kell benyújtania igénylését. Amennyiben az igény elbírálására a Magyar Államkincstár az illetékes, akkor közvetlenül hozzájuk kell fordulnia az igénylőnek.
A gyermekgondozási díjat visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet igényelni.
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak elérhetőségei, ügyfélfogadási rendje letölthető
Szükséges okmányok az igénybejelentéshez:
Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyomtatványai letölthetők
A gyermekgondozási díj (GYED) és a keresőtevékenység:
A GYED-ben részesülő személy keresőtevékenységet még napi 4 órában sem végezhet! A gyermek egy éves kora után nyílik lehetősége az ellátottnak, hogy kérje gyermekgondozási díja megszüntetését, majd ezt követően igényelheti a gyermekgondozási segélyt. GYES mellett ugyanis a gyermek egy éves kora után, korlátlanul végezhető keresőtevékenység. Ha azonban az édesanya úgy dönt, hogy mégis megszakítja keresőtevékenységét, és ismét GYED-ben kíván részesülni, akkor ellátásának összege azonos lesz a korábban megállapított összeggel.
Választás az ellátások között:
Előfordulhat, hogy a biztosított egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre és terhességi-gyermekágyi segélyre vagy gyermekgondozási díjra is jogosult lenne, azonban ilyen esetben választania kell, ugyanis egyszerre csak egyféle ellátásban részesülhet.
Ha a szülők a közös háztartásban élő gyermekek után egyidejűleg jogosultak lennének gyermekgondozási díjra, illetve gyermekgondozási segélyre, az ellátást - választásuk szerint- csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére állapíthatják meg.
A GYED-re jogosult szülőnek lehetősége van eldönteni, hogy gyermekgondozási díjat, vagy gyermekgondozási segélyt kíván igénybe venni. Célszerű előzetesen kiszámolni, hogy számára melyik ellátás összege kedvezőbb.

(01.09.2008)  Tisztelt Munkaügyi Szakértő!

Egy szociális otthonban dolgozom 9 éve. Előzőleg l972-től gyárban, hivatalokban dolgoztam.
Munkáltatóm a közalkalmazotti jogviszony beszámításánál 29 évet elismer, melyről írásban tájékoztatott.
Az lenne a kérdésem, hogy a 25 éves jubileumi jutalomra miért nem voltam jogolult 4 évvel ezelőtt? Munkáltatóm szerint annak időpontja 2016-ra esik, a 30 éves jutalmat pedig 2021-ben kaphatom meg, vagyis semmikor, mert most 50 éves vagyok.
Két évvel ezelőtt kézhezkapott közalkalmazotti alapnyilvántartásuk szerint pedig a közalkalmazotti jogviszony kezdetét 1979-től állapítja meg (ezen időszakban is gyárban dolgoztam l972-l984-ig egy munkahelyen .
Jogosult lennék-e jövőre a 30 éves jubileumi jutalomra?


Válaszát előre is köszönöm:

Tisztelettel:
Szabóné
Tiszetlt Asszonyom!

Amennyiben (gondolom) előző munkahelyén elismerték az Ön 25 éves közszolgálati munkaviszonyát, - akkor jubileumi jutalomban kellett volna részesülnie.
A "közalkalmazotti jogviszony beszámítása" c. nyomtatványon a munkaadó nem csupán éveket, hanem hónapokat és napokat is nyilvántart, - a jutalomra a Ön 25. a 30. és a 40. közalkalmozotti év betöltése után jogosult.
Ezt a munkaadónak ki kell fizetnie, - elmaradása esetén bírósághoz tud fordulni.

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó
www.karriertervezes.hu

(25.07.2008)  Jubileumi jutalom

Kedves Déri Tamás!
Tanár vagyok,
1992. július 1-jét megelőzően 2 évig egy ÁFÉSZ-nél dolgoztam, onnan áthelyezéssel egy iskolába kerültem, ahol 10 hónapig voltam, mert felvettek a tanítóképzőbe.A főiskola elvégzésésétől - 1980. aug. - 2008. június 30-áig dolgoztam pedagógusként, amikoris létszámleépítésre való hivatkozással felmentéssel megszűnt a munkaviszonyom.
Kérdésem, hogy a jubileumi jutalomba beszámít-e az ÁFÉSZ-nél töltött munkaviszony. Ha igen, jogosult lennék a 30 éves jubileumi jutalomra.
Nem tudom jól emlékszem-e, hogy ha nem közalkalmazotti jogviszonyban dolgozott valaki 92 előtt, de áthelyezéssel ment közalkalmazott munkahelyre, akkor beszámítják a nem közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt.
Gyors válaszában bízva, üdvözlettel
Kedves Ágota!

Abban meg tudom erősíteni, hogy közalkalmazotti jogviszonyként az 1992. júl. 1-je előtti összes munkaviszony, az ez utániakból pedig csak a közalkalmazottként eltöltött munkaviszony számít. Ugyanakkor a jubileumi jutalom akkor jár, ha Ön már betltötte a 30 éves közszolgálati időt.
Csatolok egy nyomtatványt, amelyen a beszámítás alapjául szolgáló jogviszonyokat vezetni kellett.

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó

(02.07.2008)  Laci vagyok.
Több, mint egy éve dolgozom alkalmi munkavállalói kiskönyvvel 2-helyen.
Nemsokára letelik a 120 nap.
Hogyan dolgozhatok 2-helyen legálisan start kártyával?
55-éves vagyok.
Tisztelettel várom válaszát!
Kedves Laci!

A pályakezdő fiatal az adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány mellé
kiegészítő igazolványként igényelheti a kártyát a lakóhelye (tartózkodási
helye)szerint illetékes APEH igazgatóságnál. Amennyiben olyan külföldi
állampolgár igényli a kártyát, aki nem rendelkezik magyarországi
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, az APEH Észak-budapesti Igazgatóságá
az illetékes.

A kártyát az a pályakezdő fiatal igényelheti, aki:

a 25. életévét, felsőfokú végzettség a 30. életévét még nem töltötte be,
tanulmányait befejezte vagy megszakította, és
először létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, vagy ösztöndíjas
foglalkoztatási jogviszonyt.
Nem akadálya a kártya kiváltásának, ha valaki az iskolai szünetben már
dolgozott, vagy a tanulói, illetve hallgatói jogviszony megszűnése után
átmenetileg alkalmi munkavállalói könyvvel helyezkedett el.

A SART-kártya egyszer váltható ki, maximum két évig érvényes, és az
érvényességi időn belül új kártya csak akkor igényelhető, ha a régi
elveszett vagy megrongálódott, vagy tulajdonosának megváltozott a neve. A
kártya egyben az ellenőrzés alapjául is szolgál, ezért azt a fiatalnak
munkába álláskor át kell adnia a munkáltatónak.

Az igényléshez a 0534/START jelű nyomtatványt kell kitölteni, amely
ingyenesen beszerezhető az APEH igazgatóságokon, és APEH honlapjáról is
letölthető. Mellékelten csatolni kell a felsőfokú végzettséget bizonyító
oklevél (diploma) másolatát - külföldön szerzett diploma esetén a honosított
diploma és a honosítást illetve elismerést igazoló határozat hiteles
másolatát. A kitöltött nyomtatványt postán is fel lehet adni, nem kell
feltétlenül személyesen sorba állni az adóhatóságnál.

A kártya első kiállítása ingyenes, ezt követően azonban díjat kell fizetni.
Amennyiben azonban a munkáltató hibájából kell új kártyát igényelni, annak
költségeit a munkáltató viseli. A START-kártya elvesztését, megsemmisülését
a kártya tulajdonosa köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elvesztés,
megsemmisülés tudomására jutásától számított három munkanapon belül
bejelenteni az adóhatóságnál.

Tekintettel arra, hogy a kártya főszabály szerint a kiállítás keltétől
számított két évig érvényes, célszerű a fiataloknak először munkáltatót
találniuk, és csak a munkahely biztos ígéretének birtokában kiváltani a
START-kártyát, arra azonban figyelniük kell, hogy a kártya kiváltása
megelőzze a munkába állás napját.

A START kedvezményt az a munkaadó tudja érvényesíteni, aki a kártyát őrzi, -
két munkahelyen nem érvényesíthetőek a kedvezmények.

Tisztelettel:
Déri Tamás
Tanár, szaktanácsadó

(28.04.2008)  Tisztelt Tanácsadó!

Megpályáztam két köztisztviselői állást és lenne két kérdésem ezzel kapcsolatban! Nagyon örülnék, ha tudnak nekem ebben segíteni, mert csak most először próbálkozom ezzel!

Segítségét előre is köszönöm
Krisztina

- A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
nyilatkozat arról, hogy: ~ az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti

- A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

Szeretnék ezekre a kérdésekre úgy válaszolni vagy éppen megfelelni, hogy azt el is fogadják tőlem! Mi lenne a jó, tökéletes válasz ezekre a kérdésekre??
Kedves Kriszti!

Ne ijedjen meg ezektől a nyilatkozatoktól, nagyon egyszerűen kell ezeket kezelni. Természetesen a tartalmával egyet kell értenie és el kell fogadnia. Az összeférhetetlenség azt jelenti, hogy a megpályázott helyen nem dolgozik rokona, különösen egyenesági vagy házastárs, illetve nincs olyan vállalkozása, ami kizáró ok lenne.
A másik esetben a személyi adatvédelem miatt kérik a beleegyezését, hogy az életrajzát, okmányait, okleveleit megtekinthetik mások. Egyébként nagyon korrektnek tartom ezt az eljárást.

Namármost, ha nincs ehhez formanyomtatvány, akkor a két nyilatkozatot külön-külön lapon készítse el úgy, hogy felülre, középre írja fel: Nyilatkozat. Ez alá egy mondat következik: Alulírott x.y. nyilatkozom arról, hogy az x. intézménynél az y. állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn .( illetve azokat a kinevezésem időpontjáig megszüntetem). A zárójeles rész csak akkor kell, ha esetleg van ilyen jelenleg.
Majd dátum és aláírás a végére.
A másik ugyanennek a mintájára készül külön lapon.

Sok sikert!

Joó Zsuzsa

(31.03.2008)  Tisztelt Déri Úr!

A munkáltatóm ellen felszámolási eljárást indítottak idén febr. közepével. Nem régen kaptam meg róla az értesítést. Jelenleg GYED-en vagyok jövő januárig.
Már az adatlappal is vannak némi gondjaim, amit elvileg a felszámoló biztosnak szeretnének eljuttatni, ugyanis azon csak GYES szerepel, GYED nem. Pontosabban ez: Jogi állomány, GYES (katona). Nem lehetséges, hogy ez még valami régebbi nyomtatvány? Okozhat gondot, ha én ezt írom alá, ugyanis GYES-t még nem igényeltem, mivel jövő januárig GYED-en vagyok.
A másik kérdésem, hogy mi történik olyankor, ha a felszámolási eljárás lezárása előtt ismét gyermeket várok. Kapok-e TGYÁS-t, GYED-et ismét. Pontosan milyen szabály vonatkozik erre?
Illetve még egy harmaik kérdésem is lenne, meddig vagyok jogosult kapni a GYED-et, végig jövő januárig vagy pedig a felszámolási eljárás végéig és onnantól GYES-t?

Előre is köszönöm válaszát,
Üdvözlettel:
Kovács Nóra
Kedves Nóra!

A munkaadó, illetve a felszámoló intézkedésének az a jelentősége, hogy Ön (amennyiben végkielégítésre jogosult) az illetményét a felszámolandó vagyonból, vagy a bérgarancia alapból megkaphassa. (Szerintem nincsen jelentősége, hogy a formanyomtatványon csak "GyES" szerepel.)
Az ellátás folyósításához semmi köze a munkaadónak. Az ellátásokat kisbaba születése után szerintem ismét megkaphatja (passzív jogon), - de kérem, erről egyeztessen az OEP ügyfélszolgálatán. A GyED a kisgyermek legfeljebb 2 éves koráig jár, - azonban tudnia kell, hogy GyED mellett nem vállalhat munkátz, GyES mellett azonban igen.

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó

(06.03.2008)  Tisztelt Tanácsadó!

Véleményem szerint az én közalkalmazotti besorolásom nem jó. A munkahelyeim a következők voltak:
2000.06.30.-2001.05.31. volt az első munkahelyem, a következő 2001.06.05.-től kezdődött. A kettő között volt 4 nap kiesés. Ezért a jelenlegi munkahelyem (ami 2006-tól van) az első munkahelyemen eltöltött 1 évet nem veszi figyelembe a közalkalmazotti besorolásomnál, azt 2001.06.05.-től számolja. Nem csak azt a kieső 4 napot kellene neki kivonnia és akkor 2000.07.04.-től kellene számolni a közalkalmazotti besorolásom kezdő időpontját?
Segítségét előre is köszönöm!
Tisztelettel:
S. Beáta
Kedves Beáta!

Előző munkahelyén a munkaviszony megszűnésekor kellett kapnia egy "közalkalmazotti munkaviszony beszámítása" c. nyomtatványt.
A közszolgálati idő napra pontosan vannak nyilvántartva. Egyértelmű, hogy a megelőző közszolgálati időt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az igazolás alapján írásban kérje a munkaadótól a besorolás módosítását, illetve az elmaradt járandóságok különbözetének megtérítését.

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó

(03.03.2008)  Tisztelt Tanácsadó!

Kislányom 2005. június 12-én született (ő a második gyermekem).
2007. októberében visszamentem dolgozni (volt jónéhány nap szabadságom, tehát hivatalosan augusztustól dolgozom), a GYES-t viszont az én megkérdezésem nélkül nem fizetik azóta. Arra hivatkoznak, hogy egy nyilatkozatot kellett volna tennem, hogy a GYES mellett szeretnék dolgozni. (Azt nem tudták megmondani, hogy milyen törvény vagy rendelet kötelez engem erre, bár ennek ellenére lehet, hogy így van.) Akkor erről természetesen senki nem tájékoztatott, pedig a szerződésem megújításakor a személyzeti vezető rá is kérdezett, hogy valóban GYES mellett szeretnék visszamenni, de ő sem utalt semmiféle nyilatkozatra.
A munkahelyem kifizetőhely volt 2007. december 31-ig és a dolog ott derült ki, hogy átadták a családipótlék és GYES utalásokat a Magyar Államkincstárnak és csak a családi pótlékot kaptam meg. Ekkor rákérdeztem a kolléganőmnél, mire közölte, hogy ő azt jelentette a MÁK-nak, hogy én lemondtam a GYES-ről. Erről szó sincs. Ő erre adott egy GYES igénylő nyomtatványt, hogy töltsem ki és vigyem be a MÁK-hoz. Augusztus óta eltelt 7 hónap és a MÁK tudomásom szerint csak 2 hónapra visszamenőleg fizet ki bármit is.
Kérdésem az lenne, hogy én hibáztam és esélytelen, hogy a 2007 évből elmaradt GYES-t megkapjam és csak a munkahelyem "jóindulatán" múlik a dolog, vagy esetleg követelhetem-e rajtuk az összeget?
Abban, elismerem, én is hibás vagyok, hogy nem vettem észre, hogy a bérpapírjaimon nincs rajta a GYES, de igazából fel sem merült bennem, hogy erre figyelnem kellene. A gyerekeim pedig havonta 3-5 napot betegek, tehát két egyező nettó összeget még nem kaptam, amiből a hiányt esetleg észre vehettem volna.
Egyébként 2003-ban született az első gyermekem, azóta nem dolgoztam, tehát sajnos az erre vonatkozó rendeleteket és változásaikat sem ismerem.
Előre is köszönöm válaszát.

Cs. K. Orsolya
Kedves Orsolya!

Vélhetően félreértésről van szó, - és az Ön által leírtakból úgy tűnik, hogy egy kicsit mindenki hibázott.
Nyilván nem volt egyértelmű, hogy Ön a gyes megtartása mellett szeretne ismét dolgozni, - mire a munkadója bejelentette a Gyes megszűnését. Azt nem tudom megmondani, hogy a GyES ismételt igénylésének mennyi az átfutási ideje.
Azt tudom javasolni, hogy az OEP ügyfélszolgálatán kérjen felvilágosítást, ők a kompetens szervezet.

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár,szaktanácsadó

(25.02.2008)  Tisztelt Uram!

Ígéretet kaptam a munkahelyemtől, hogy április 10-től, mikor lejár a GYED-em és elkezdődik a GYES, visszavesznek 4 órában dolgozni. De a szabadságaimat kiadják. 2005 évről van 6 nap szabadságom (2005.szeptember 1-től 2006.április 9-ig táppénzem voltam, április 9-én született a gyermek, utána TGYÁS és GYED), és ott van a 2006. és a 2007. év is. Mennyi szabadság várható? Ez lenne az egyik kérdésem.

A másik pedig, hogyha a szabadságok kivétele után visszamegyek akkor biztosítaniuk kell a már megbeszélt munkát és munkabért? Nem változtathatnak rajta, nem mondhatnak fel hivatkozva arra, hogy több hónap szabadságon voltam? Tehát ezzel az egész szabadság dologgal nem találhatnak-e kibúvót hogy az újabb alkalmazást elkerüljék?

Úgy tudom, munkaszerződést kell módosítani. Mit vegyünk bele, hogy az érdekeim ne sérüljenek és ők pedig a megígért feltételekkel alkalmazzanak majd, ha visszajövök a szabadságról?

üdvözlettel,
Ildikó
Kedves Ildikó!

Szabadság a GyED első évére jár, amely összevonható. A felhalmozott szabadságokat lehet az ismételt munkába állás előtt kivenni.
Az ismételt munkába állást követően a vállalatnál érvényes egységes béremelések (ha voltak ilyenek) az Ön besorolási bérét is érintik. Ehhez nem szükséges munkaszerződés módosítás, a magasabb bérbe sorolást a munkaadó "ÁTSOROLÁS" c. nyomtatványon, levélben, stb. közli.
A munkavállalás feltételeinek változását (feladatkör, beosztás, stb.) -amenyiben ez megváltozik, -lehet és kell is a munkaszerződés módosításában szabályozni.

Természetesen a felmondási védelem a munkába állást követően megszűnik, - és a jogszabályok betartása mellett lehetőség van a munkaviszony megszüntetésére. Ennek nyilván nem lehet indoka a szabadság kiadása, - de egyéb gazdasági érdek pl. igen.

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó

(17.01.2008)  Tisztelt Tanácsadó!

Nekem kicsit bonyolult a problémám, ami a Tb kiskönyvem elkallódásából adódik.
Jelenleg fél éve folyamatos munkaviszonyban vagyok, 3 hete megbetegedtem és betegszabadságra mentem 2 hétig. Igen ám csak hogy a távpénzemet nem utalják addig a kártyámra amíg nincs meg a Tb kiskönyvem, és fogalmam sincs hogy ilyenkor mi a teendő?...Jelenlegi munkáltatóm írányít a volt munkáltatómhoz, ő meg vissza...Mit tehetek?
Előre is köszönöm a segítségét!
Kedves Tamás!

Fél év eltöltött munkaviszony után miért most probléma a TB kiskönyv? Abban igaza van a jelenlegi munkaadójának, hogy az előző munkahelye köteles kiadni a jövedelmigazolás másolatát. (Ez egy szigorú számadású nyomtatvány.) Egyébként Ön kérhet az OEP/MEP ügyfélszolgálati irodáján is segítséget. Véleményem szerint ez a dolog nem a TB kiskönyv körül forog. Mindkét helyen hívja fel a figyelmet arra, hogy amennyiben nem kapja meg a szükséges igazolásokat, úgy Ön kénytelen lesz az OMMF-hez fordulni és az ügy kivizsgálását kérni. (www.ommf.gov.hu)

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó


(14.01.2008) 
Tisztelt Tanácsadó!

Egy Bt.-ben dolgozom kültagként. Év végén veszem ki az osztalékot, ilyen esetben év közben mivel tudom igazolni, hogy én abban a Bt-ben dolgozom? Elég-e az, hogy kültagként szerepelek a Bt-ben? Ez igazolást jelent? Ebben az esetben a tb-járulékot utánam hogy kell fizetni?

Előre is köszönöm válaszát:
B. Anita

Kedves Anita!

Amennyiben a Társasági Szerződés erről rendelkezik, úgy a kültag végezhet munkát a Bt.-ben.
A munkavégzéshez azonban munkaszerződés, vagy megbízási szerződés szükséges. Jogviszonyát nyilván a TB bejelentő igazolással, illetve a megbízási szerződéssel tudja.
Munkaszerződéssel történő foglalkoztatás esetén a járulékokat az Ön számára számfejtett havi jövedelem, de legalább a minimálbér duplája után kell fizetni. (Létezik egy APEH nyomtatvány, amelyen az ettől való negatív eltérést indokolt esetben be lehet jelenteni.)
A megbízási szerződés TB járulék számítása speciális szabályokon alapul, - erről érdemes könyvelőt megkérdezni.

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó


(27.11.2007) 
Tisztelt Tanácsadó!

Idén nyáron szereztem diplomát, de még nincs munkahelyem. Ha jól tudom, akkor így is fizetnem kell/kellene a TB-t. Az lenne a kérdésem, hogy ezt milyen módon tudom megtenni? Számláról kell átutalni vagy csekken kell fizetni? Azt is hallottam, hogy az Apeh-től kell kérni egy nyomtatványt erről.
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelettel: Renáta

Kedves Renáta!

Kérem hívja fel az OEP/MEP ügyfélszolgálatát (www.oep.hu) - az ügyfélszolgálatot teljesítő munkatársak általában készségesek, valamint a honlapon sok információ áll az Ön rendelkezésére.

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó


 1 2 3 

Kérdezzen tőlünk!
 

Ha kérdezni szeretne a CV Centrumtól, lépjen be felhasználónevével és jelszavával oldalunkra! Ha már regisztrált felhasználó vagy szeretné magát regisztrálni használja az alább található linkeket!

 
Belépés munkáltatóknak