FőoldalKarriercentrumKérdések-válaszok
 
Keresés a kérdések közül
2 3 4 5 6 7 8 

(30.07.2017)  2012-től közalkalmazottként dolgozok, előtte egyházi iskolában dolgoztam 14 évet. Az egyházi iskolában megkaptam a 25 évre illetve a 30 évre járó jubileumi jutalmat. 2017, 08.01-jén 40 év szolgálati idővel rendelkezem, de a munkáltatóm nem akarja kifizetni a 40 éves jubileumi jutalmat. Indoklásuk, hogy az egyházi iskolában töltött idő nem biztosít jogalapot., nem számít közalkalmazotti jogviszonynak így nem vagyok jogosult a 40 éves jubileumi jutalomra.
Ha önkormányzattól megyünk egyházhoz az egyháznak kötelező fizetni a jubileumi jutalmat, ha egyháztól megyünk önkormányzathoz akkor az önkormányzatnak nem ? Valóban így szól a törvény?

Másik kérdésem: ha 1992 július 01-jén közalkalmazott voltam, de előtte olyan cégeknél dolgoztam, amelyek nem tartoztak a ktv. kjt hatálya alá beszámít-e a közalkalmazotti jogviszonyba, úgy hogy áthelyezéssel mentem.

Köszönettel: Salainé
A törvény nem szól így.
A vonatkozó törvény a 2016. évi LII. törvény
21. § (1) Az állami tisztviselő szolgálati ideje alapján elismerésre jogosult, amelynek mértéke
a) húsz év állami szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén kéthavi,
b) huszonöt év állami szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén háromhavi,
c) harminc év állami szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén öthavi,
d) harmincöt, és ezt követő minden öt év állami szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén héthavi
illetménynek megfelelő összeg.
(2) A szolgálati idő elismeréseként az (1) bekezdésben meghatározott összeg az állami szolgálati
jogviszonyban töltött idő elérésének napján esedékes.
(3)20 A szolgálati idő elismerésére egyebekben a Kttv. 150. § (3) és (4) bekezdését kell alkalmazni azzal,
hogy az állami tisztviselő nem jogosult az (1) bekezdés a) pontja szerinti elismerésre, ha másik foglalkoztatási
jogviszonyban már magasabb fokozatú jubileumi jutalomban részesült.

Szabó Miklósné

(06.07.2017)  Üdvözlöm!

Szeretném megkérdezni hogy aki 5 éve státusz nélkül dolgozik, kell -e felmondási időt ledolgozni? Közalkalmazottként dolgozom,Kórházban 15 éve, de státusz nélkül 5. éve. Felszeretnék mondani, hogy tegyem, hogy én járjak jól?

Köszönöm szépen megtisztelő válaszát.


Szép napot!

Andrea
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
28. § (1) A közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt lemondással bármikor megszüntetheti.
(2) Lemondás esetén a lemondási idő két hónap. Ezen időtartam egy részére, vagy annak egészére a munkáltató
mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól.

Szabó Miklósné

(15.09.2016)  Tisztelt Szakértő!

Személyzeti- és munkaügyi ügyintézőként fogok dolgozni közalkalmazottként. A kérdésem az lenne, hogy az alábbi végzettséggel milyen besorolásra számíthatok:
2008-as OKJ bizonyítvány, Bérügyintéző : 543430501005201 résszaképesítés

Tisztelettel:
Beatrix
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében
60. § E törvény biztosítja a közalkalmazott számára a közalkalmazotti pályán való előmenetel lehetőségét.
61. §258 (1) A közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve
állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján fizetési osztályokba tagozódnak:
Ön a leírtak alapján az alábbi kategóriákba sorolható be:
c) a „C” fizetési osztályba
ca) a „B” fizetési osztály bb) pontjában említett szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakör,
cb)261
cc)262 a középfokú végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,
cd)263 az érettségi végzettséghez kötött munkakör;
d) a „D” fizetési osztályba
da) a „C” fizetési osztály cb)-cc) pontjában említett szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakör,
db)264 az érettségi végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör;

Szabó Miklósné

(29.02.2016)  Tisztelt Szakértők!

Három év külföldi közalkalmazotti munkaviszonnyal rendelkezem és most Magyarországon is sikerült közalkalmazottként, tudományos kutatóként elhelyezkednem. A jelenlegi munkáltatóm nem veszi figyelembe a külföldi közalkalmazotti jogviszonyomat a fizetési fokozatom és a szabadnapjaim kiszámításánál. Másfelől, úgy értem, hogy járna nekem 5 nap pótszabadság, mint tudományos munkakörben dolgozónak, de ezt szintén nem állapították meg az esetemben, mert nem tartozom vezetői beosztásba.

Első kérdésem az lenne, hogy a jelenleg hatályos közalkalmazotti jogszabályban van-e arra utalás, hogy külföldi közalkalmazotti munkaviszonyt nem bírálják el a fizetési fokozatok elbírálásánál?

Második kérdésem, hol van arra utalás, hogy csak vezető beosztású tudományos munkakörben dolgozók jogosultak az 5 nap pótszabadságra?

Válaszukat előre is köszönöm.

Tisztelettel,
ViktóriaAggályait nem értem. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény egyik vonatkozó szabálya így szól:
20/A. §64 (1)65 Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni,
aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot - törvény eltérő rendelkezése hiányában
- a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet arról,
hogy a munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik.

Véleményem szerint Önnek a pályázatot ismernie kellett. A pályázatnak az illetmény
is részét képezte. Ha elnyerte az állást, akkor az illetményre is igennel válaszolhatott.

Tisztelettel: Szabó Miklósné

(14.04.2015)  Tisztelt Szakértő!

Az alábbi kérdésben szeretném a segítségét kérni.

7 évig köztisztviselői majd hivatásos jogviszonyban álltam rendvédelmi szervnél. Majd 6 év tgyás, gyed, gyes következett (ennek a végén járok)
A gyes lejártával szeretnék közalkalmazottként mint gyógypedagógus elhelyezkedni.

Kérdésem az, hogy hogyan fognak besorolni az új munkahelyen :
figyelembe veszik-e a közigazgatásban eltöltött munkaviszonyomat,
hogy érdemes az új munkaviszonyt megkezdeni: felmondás a régi munkahelyen, vagy kikérővel?

Válaszát nagyon köszönöm.
Tisztelettel:
K. Lilla
A közigazgatásban eltöltött munkaviszonya nem vehető figyelembe a gyakorlati idő számítása szempontjából, hiszen gyógypedagógusi pályáját még csak most szándékozik elkezdeni.
A rendvédelmi szerveknél alkalmazott "kikérő" sem a munkajogban sem a közszolgálatban nem ismert kifejezés.
Egy új munkaviszonyt érdemes megkezdeni, ha a réginek már nincs jövője.
A közalkalmazotti jogviszony csak pályázat útján létesíthető (eltekintve néhány kivételtől).
Ezen a linken nézhet állásokat: https://kozigallas.gov.hu/pages/login.aspx?U=https%3a%2f%2fkozigallas.gov.hu%2fpages%2fhome.aspx

Szabó Miklósné

(25.11.2014)  Közalkalmazott egyszer már felmentést kapott 8 hónapot, mert létszámleépítés miatt elküldték. Utána ismét elhelyezkedett közalkalmazottként. Itt töltött három év elteltével nyugdíjba megy a nők 40 éves lehetőségével.
Ismét jár neki 8 hónap felmentési idő ? Valaki kétszer 8 hónapos felmentést is kaphat ? És ez egyaránt vonatkozik a közalkalmazottakra is és a köztisztviselőkre ?
Másik kérdésem az lenne, hogy van-e lehetőség, hogy a dolgozó helyett a munkáltató a járulékokat előre befizeti a dolgozó nyugdíjazásáig és utána lesz a munkavállaló nyugdíjas, viszont munkát nem kell végeznie.

Köszönöm Bozsikné
1. Ha a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének jogcíme "Felmentés", akkor azzal a "Felmentési idő" automatikusan a törvényben deklarált módon együtt jár. Ha kétszer mentik fel, akkor kétszer jár a felmentési idő a törvényben meghatározottak szerint.
A köztisztviselők felmentésére a közszolgálati törvény rendelkezésit kell megfelelően alkalmazni.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.)
33. § (1)169 Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. Ettől eltérően, ha a felmentés - az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve - a 30. § (1) bekezdésének c) pontján alapul, a felmentési idő harminc nap.
(2)170 Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött
a) öt év után egy hónappal;
b) tíz év után két hónappal;
c) tizenöt év után három hónappal;
d) húsz év után négy hónappal;
e) huszonöt év után öt hónappal;
f) harminc év után hat hónappal
meghosszabbodik. Kollektív szerződés 8 hónapnál hosszabb felmentési időt nem állapíthat meg.
(3)171 A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni.
2. A második kérdése a prémiumévek programban való részvételhez kapcsolható.
Kjt. 25. § (1)113 A közalkalmazotti jogviszony megszűnik:
e)115 a prémiumévek programban történő részvétel esetén a prémiumévek programról szóló törvény szabályai szerint.

Szabó Miklósné


Sza

(24.09.2014)  Tisztelt Szakértő !
Feleségem önkormányzatnál dolgozott közalkalmazottként 2014.08.31-ig, főiskolai végzettséggel. Ugyan annál az önkormányzatnál megüresedett egy köztisztviselői állás. A közalkalmazotti munkaviszonyát áthelyezéssel megszüntették és kinevezték a megüresedett álláshelyre köztisztviselőnek 2014. 09.01-i hatállyal. A kinevezési okmányban az illetménybesorolásnál középfokú végzettséget vettek figyelembe elismerve az eddigi közalkalmazotti jogviszonyt (21 év), a végkielégítésnél figyelembe vehető évek számát viszont 0 évben állapították meg, valamint 3 hónap próbaidőt határoztak meg. A vonatkozó törvényeket nézve úgy vélem, hogy a kinevezés nem a jogszabályoknak megfelelően történt
Kérdésem az lenne, hogy megfelelően állapították meg az illetményét, a végkielégítésnél figyelembe vehető évek számát, illetve áthelyezésnél megállapítható-e próbaidő?
Mivel az ügy most van folyamatban bízom gyors válaszában.

Tisztelettel:
Fagyal Sándor
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.)
26. § (1) Az áthelyezésben a két munkáltatónak egymással és a közalkalmazottal kölcsönösen meg kell állapodnia.
(2) Az áthelyezés során meg kell állapodni a közalkalmazott új munkakörében, munkahelyében, illetményében és az áthelyezés időpontjában.
(3) Az áthelyezett közalkalmazottnak az áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyát úgy kell tekinteni, mintha az új munkáltatójánál töltötte volna el.
(4) A munkáltató fenntartója - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az általa fenntartott, e törvény hatálya alá tartozó munkáltatók között kezdeményezheti a közalkalmazott határozatlan időre szóló áthelyezését. Erre rendkívül indokolt esetben, így különösen akkor kerülhet sor, ha annak a munkáltatónak, ahová az áthelyezés irányul, a feladatai - különösen a munka- és pihenőidő, illetőleg a rendes szabadság kiadása szabályaira tekintettel - munkaszervezési eszközök alkalmazásával sem teljesíthetők.

21/A. § (4) Nem kell próbaidőt megállapítani -
a) áthelyezés,
c) azonos felek közötti újabb kinevezés
esetén.

25/B. § (1) Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul, az átvevő munkáltató köteles a közalkalmazottal munkaszerződést kötni. Ha az átvevő munkáltató a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, köteles a közalkalmazott számára munkaköre alapján kinevezést adni, vagy munkaszerződést kötni. A munkaszerződés megkötése, illetve a kinevezés során az átvevő munkáltatót köti a 25/A. § (3)-(4) bekezdése alapján adott tájékoztatás, az abban foglaltaktól csak a közalkalmazott kifejezett hozzájárulásával lehet eltérni. Az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony 25/A. § (1) bekezdés szerinti megszűnéséről.
(2) Ha az átvevő munkáltatónál munkaviszony létesül, a munkaszerződés alapján a közalkalmazott munkabére (alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményének és a jogszabály, illetve kollektív szerződés alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely közalkalmazotti illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény a munkaszerződés megkötését követően már nem áll fenn. Az alapbérbe a közalkalmazotti illetménypótlékok beépíthetőek.
(3) Ha az átvevő munkáltatónál közszolgálati jogviszony létesül, a közalkalmazottat a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint kell besorolni. Ha a közalkalmazott az átadást közvetlenül megelőző illetményének összege meghaladja a jogszabály alapján megállapítható alapilletmény, illetménykiegészítés és vezetői pótlék együttes összegét, az alapilletményt oly módon kell megnövelni, hogy a köztisztviselői alapilletmény, illetménykiegészítés és vezetői pótlék együttes összege elérje közalkalmazotti illetmény összegét. E rendelkezés alkalmazása során a köztisztviselői alapilletmény eltérítése nem haladhatja meg a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályban erre vonatkozóan előírt legmagasabb mértéket.
(4) Határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony esetén - eltérő törvényi rendelkezés hiányában - az átvevő munkáltatónál határozatlan időtartamú jogviszonyt kell létesíteni. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az átvevő munkáltatónál teljes munkaidős jogviszonyt kell létesíteni. Az átvevő munkáltatónál létesítendő jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki.
(5) Az átvevő munkáltatóval létesített munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve, közszolgálati jogviszony esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a közalkalmazottnak az átadó munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el.
(6) Ha a munkaszerződés megkötésével (a kinevezéssel) létesített jogviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén a közalkalmazottat felmondási (felmentési) idő, valamint végkielégítés illeti meg, annak mértékét az átadó és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével, a jogviszonyra irányadó szabályok alapján kell megállapítani. Ettől eltérően a felmondási (felmentési) idő, valamint a végkielégítés mértékét az átadó és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével és e törvénynek az átadás napján hatályos szabályai szerint kell megállapítani, ha az a közalkalmazottra nézve kedvezőbb.

Szabó Miklósné

(19.06.2014)  Tisztelt Szakértő!!!
Három kérdésem lenne a TISZTELT SZAKÉRTŐHÖZ.
1.2013.09.06 -tól határozatlan kinevezésem van óvodapedagógusként az óvodában.Legmagasabb iskolai végzettségem egyetem-Pedagógia szakos tanár,tehetség fejlesztő.Amely végzettséget a munkáltatóm figyelmen kívül hagy. Az új előmeneteli rendszerben a Ped.1 besorolásnál végzettség alapján 3 besorolási mód van ( középiskolai,főiskolai ,egyetemi)Kérdésem : Jogos-e ,hogy figyelmen kívül hagyják az egyetemi végzettségemet????
2.2009 decemberétől -2011.06.15-ig GYET-en voltam a 3 gyermekemmel. 2010-ben 6 hónapot megbízási szerződéssel ,majd a következő 6 hónapot közalkalmazottként dolgoztam a jogszabályokban foglaltak szerint .
2011-ben a fenti időszakban ,csak GYET-en voltam!!Beszámít ez az időszak a közalkalmazotti besorolásba????
3. 2012.06.15.-2012.12.31.-ig KÖZFOGLALKOZTATOTTSÁG-ban dolgoztam . 2013-tól érvénybe vették a közalkalmazotti munkahelyeimen.Ettől az évtől, a felülvizsgálatra hivatkozva kivonták a besorolási időszakomból. Törvényes -e a figyelmen kívül hagyása????
Kéréseimre a válaszokat ,előre is köszönöm szépen!!
Tisztelettel:Horváth Ildikó Eszter
1. Amennyiben munkakörének betöltéséhez nem szükséges a pedagógiai szakos végzettség, akkor az a besorolás jogos, amelyik ezt nem veszi figyelembe.
2. Igen. Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 87/A. § (1) bekezdés f9 pont irányadó.
87/A. § (1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,
b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt,
c) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 2010. július 6. és 2012. február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt,
d) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint
f) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban,
g) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vagy a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban
töltött időt.
(2) Ha jogszabály, kormányhatározat vagy a bíróság jogerős ítélete alapján megállapítható, hogy a munkaviszony megszüntetésére a közalkalmazott politikai vagy vallási meggyőződése, továbbá munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez való tartozása, illetve ezzel összefüggő tevékenysége miatt került sor, a munkaviszony megszüntetésétől 1990. május 2-áig a munkaviszonyban nem töltött időtartamot az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe be kell számítani.
(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá
c)454 a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint
d)455 az (1) bekezdés f) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításakor figyelmen kívül kell hagyni a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak, illetve a polgári szolgálatnak azt a tartamát, amely e § rendelkezése szerint egyébként közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősül.
(5) Ha a közalkalmazotti jogviszony megállapításakor azonos időtartamra több jogviszony vehető figyelembe, közülük erre az időre csak egy jogviszony számítható be.
3. Nem értem, hogy itt mit vizsgáltak felül. Ha már nem volt közalkalmazott, akkor azt az időt nem lehet a Kjt. szerint minősíteni.

Szabó Miklósné

(08.06.2014)  Tisztelt Szakértő!
24 éve dolgozom közalkalmazottként egy óvódában! 2013. szeptember1-je óta pedagógiai asszisztens vagyok, előtte dajka voltam! A törvény szerint jár nekünk 25 nap pótszabadság. Ezt a munkáltatónk nem tudja nekem kiadni, sem kifizetni, ugyanis csak papíron vagyok pedagógiai asszisztens, ugyanolyan dajkai munkát látok el, mint eddig, ugyanis a fenntartónak nincs rám, ránk pedagógiai asszisztensekre \"pénze\", de a törvény szerint 3 óvodai csoportonként kötelező a pedagógiai asszisztens, ezért én el is végeztem a tanfolyamot, bár mint mondtam, csak papíron \"létezem\". Az óvodavezető volt olyan rendes, hogy bár a 25 napot nem, de helyette 15 nap pótszabadságot adott ki nekem, nekünk! Míg csak dajka voltam az éves szabadságom 32 nap volt: 20 nap alap¸ a 24 éves munkaviszonyom után járó 8 nap meg a két kiskorú gyerek után járó szabadság, 4 nap, ami összesen 32 nap volt! Nagyon örültem, mikor megtudtam ,hogy kapok ehhez még 15 napot, de nem egészen így történt. Én úgy gondoltam, hogy a 32 meg 15 nap az ugye 47 nap lesz! Ehelyett 39 napra redukálodott a szabim, amit azzal magyaráztak, hogy a 20 nap alapszabadságomhoz hozzáadták a 15 napot, és a két gyerek után járó 4 napot, így lett nekem most 39 nap az éves szabim. A munkával töltött éveim után járó 8 napom meg csak úgy eltűnt! Jogszerű ez? Mert szerintem már az sem jogszerű, hogy a 25 napból csak 15 napot kapok, kapunk, de hogy a munkával töltött éveim csak úgy eltűnjenek, az egy kicsit furcsa! Ön mit gondol, jogszerűen vették el tőlem azt a 8 napot?
Köszönöm megtisztelő válaszát: Kovács Katalin
A szabadság számítását nem lehet alternatív módon értelmezni.
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény Kjt.
56. § A közalkalmazottat
a) az „A”, „B”, „C” és „D” fizetési osztályban évi húsz munkanap,
b) az „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, „J” fizetési osztályban és a 79/C. §-ban említett munkakör betöltése esetén évi huszonegy munkanap alapszabadság illeti meg.

57. § (1) A közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár. Az 1. fizetési fokozatban a közalkalmazottat e címen pótszabadság nem illeti meg.

(2) A magasabb vezető állású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető állásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg.

(3) A bölcsődékben, a csecsemőotthonokban, az óvodákban, továbbá az alsó-, közép- és felsőfokú oktatás keretében, valamint az egészségügyi ágazatban az oktató, nevelő munkát végző közalkalmazottakat évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató oktató, nevelő, illetőleg az oktatással, neveléssel összefüggő munkára igénybe vehet. Az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét a miniszter állapítja meg.

(4) Évenként öt munkanap pótszabadság jár a tudományos munkatársnak – ideértve a közkönyvtárak, levéltárak és múzeumok tudományos munkakört betöltő közalkalmazottait – és az ennél magasabb munkakörű tudományos közalkalmazottnak. A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a tudományos munkatársak körét a miniszter állapítja meg.

(5) A föld alatt állandó jelleggel dolgozó, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát töltő munkavállalót évenként öt munkanap pótszabadság illeti meg. Ha a közalkalmazott ilyen munkahelyen legalább öt évet eltöltött, évenként tíz munkanap pótszabadságra jogosult.

(6) A sugárártalomnak kitett munkahelyen eltöltött napi munkaidőtől függetlenül az (5) bekezdésben meghatározott pótszabadság megilleti azt a közalkalmazottat is, akit rendszeresen kettős egészségi ártalomnak kitett munkakörben foglalkoztatnak, feltéve, hogy az egyik egészségi ártalom sugárártalom.

58. § (1) A pótszabadság a közalkalmazottat alapszabadságán felül a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel egyszerre többféle jogcímen is megilleti.

(2) A fizetési fokozathoz kapcsolódó [57. § (1) bekezdés] és a munkakör [57. § (3)-(4) bekezdése] alapján járó pótszabadság közül a magasabb mértékű pótszabadság jár.

(3) A munkakör és a beosztás [57. § (2) bekezdése] alapján járó pótszabadságot évi tizenöt munkanap mértékéig össze kell számítani.

Szabó Miklósné

(29.03.2014)  Tisztelt Tanácsadó!

Közszférában dolgozom, jelenleg 5 státuszunk van, amely mind foglalt. Egyik dolgozónk előre láthatóan tartósan betegállományba került, az ő helyettesítése nem megoldott. Közalkalmazottként, határozott időre felvehető-e új ember helyettesítésre, így hogy nincs üresedés? vagy csak a többi dolgozó helyettesítheti a betegállományban lévőt?
Válaszát előre is köszönöm
A munkáltatói feladatok ellátása fenntartói hatáskör részét képezik, - ezért minden olyan esetben, ahol új alkalmazott belépése indokolttá válhat, kérni kell a fenntartói hozzájárulást és alkalmazást.

Szabó Miklósné

(01.02.2014)  Közalkalmazottként dolgozom, és 2014. december 6-án betöltöm az öregségi nyugdíj korhatárát, így elmehetek nyugdíjba. Van egy kormány határozat, mely szerint nyugdíjast nem alkalmazhatnak a pályán (pedagógus). Szeretném megkérdezni, hogy kérhetem-e és mikor a felmentési időm megállapítását, illetve azt, hogy hogyan kell számolni a felmentési időt. Tehát ha én decemberben leszek 62 és fél éves, akkor előtte letölthetem-e a felmentési időmet (8hónap) vagy csak azt követően kezdhetem letölteni, miután betöltöttem a 62 és fél évemet. Akkortól viszont már nyugdíjasnak számítok...A kjt-t elolvasva nem értem a jogszabályhelyet, ha azt megmagyarázná, nagyon megköszönném. Azt mondta a munkáltatóm, hogy nem tudja, hogyan kell eljárni az ilyen esetben, nézzek én utána...
Segítségét köszönöm.
Nyugdíj vagy munka. A közalkalmazottnak választania kell.
Igen, a felmentési időt a még hátralévő időből kell letölteni. A felmentési idő felére munkáltatója
mentesítheti a munkavégzés alól, - de úgy is határozhat,
hogy teljesen mentesíti a teljes felmentési idő alatt a munkavégzési kötelezettségek alól.

Szabó Miklósné

(01.01.2014)  Jó napot!

Az egyik ismerősöm gondja a következő: 9 éve dolgozik közalkalmazottként, van vállalati kölcsöne, amiből még 5 év vissza van. Vasárnap menni kellene egy külföldi céghez dolgozni, de a vállalatnál azt mondták neki, hogy közös megegyezzéssel csak akkor engedik el, ha visszafizeti a kölcsönt, egyébként 2 hónap felmondási ideje van. Milyen szankciója van annak, ha egyszerűen csak fogja magát és kimegy vasárnap? Ha fizetnie kell, akkor milyen összegre számíthat?
Következmény a munkavállalói jogellenes felmondás.
Szankciója: Munka törvénykönyve 84. § (1) A munkavállaló, ha munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, köteles a munkavállalói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget megfizetni.
(2) A munkavállaló, ha a határozott tartamú munkaviszonyát szünteti meg jogellenesen, a határozott időből még hátralévő időre járó, de legfeljebb háromhavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni.
(3) A munkáltató követelheti az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó kárának megtérítését is. Ezek együttesen nem haladhatják meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét.
(4) A jogellenes munkaviszony-megszüntetés szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a munkavállaló munkakörét nem az előírt rendben adja át.

Szabó Miklósné

(17.11.2013)  Tisztelt Szakértő!
Az alábbi kérdéssel fordulok Önhöz. Egy éve dolgozom közalkalmazottként fegyveres testületnél. November 7-e óta táppénzen vagyok. Valószínűleg lehetőségem lenne december 1-től munkahelyet váltanom, de a felmondási időben 3 hónapot kötöttek ki. Kérdésem lenne, hogy ilyen esetben, hogyan tudom elérni, hogy azonnali hatállyal elfogadják a felmondást és kezdjek az új helyen? Mert ha nem fogadják el, akkor az új állás is elvész, de a felmondási idő után úgyis megválnak ők is tőlem.
Köszönettel
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 25. § (2) A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető:
a) közös megegyezéssel;
b)112 áthelyezéssel
1. az e törvény, valamint
2.113 e törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény,
3.114
4.115 és a hivatásos, továbbá a szerződéses szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok
hatálya alá tartozó munkáltatók között;
c) lemondással;
d) rendkívüli lemondással;
e) felmentéssel;
f)116 azonnali hatállyal
fa) a próbaidő alatt,
fb) a 27. § (2) bekezdése szerint,
fc) a 44. § (4) bekezdése szerint, vagy
fd) a (3) bekezdés szerint, valamint
g)117 rendkívüli felmentéssel.

Ezek jogviszony megszüntető módok közül a közös megegyezés lehet az, amely lehetővé teheti az azonnali megszüntetést, ha ebben
megállapodik munkáltatójával.
A lemondás esetén a lemondási idő 2 hónap.

Szabó Miklósné

(06.08.2013)  Tisztelt Szakértő!

A következő problémával és kérdéssel fordulok Önhöz. Közalkalmazottként dolgozom egy szociális alapellátásokat nyújtó intézményben, ahol szakmai vezető munkakörben vagyok. A férjem ugyanebben az intézményben intézményvezető helyettesként dolgozik és ő koordinálja az én területemet is többek között. A munkáltatói jogok gyakorlója, aki az intézményvezető, tájékoztatott minket, hogy szerinte ez a felállás összeférhetetlen. Több éve már egy párként érkeztünk az intézménybe, tavaly házasodtunk össze. Eddig ez nem jelentett problémát. Valami szándéka van ezzel a kijelentésével, valószínűleg valamelyikünket el szeretné mozdítani a jelenlegi munkaköréből. A szakmai munkánkkal meg van elégedve, szerintünk ez csak egy kifogás.
Kérdés a következő lenne:
1. szociális területen közalkalmazotti munkaviszonyban valóban összeférhetetlen-e jogilag ez a fenntebb említett felállás?
2. amennyiben erre való hivatkozással beigazolódik a gyanúnk, van-e valamilyen lehetőségünk védekezni?

Előre is köszönöm megtisztelő válaszát.

Kati
"A magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult közalkalmazott munkakörével, vezető megbízásával összeférhetetlen
a) ha hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne
Ha a közalkalmazott a tiltás vagy a felszólítás kézhezvételét követő harminc napon belül az összeférhetetlenséget nem szünteti meg, a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt azonnali hatállyal megszünteti.
Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a további jogviszony létesítésének megtiltására, illetve a már fennálló összeférhetetlenség jogkövetkezményeire vonatkozóan akkor is, ha az összeférhetetlenség a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes - jogszabály szerinti - költségvetési szerveknél fennálló vezetői megbízások esetében áll fenn." Edu Point2012

(20.07.2013)  Tisztelt Tanácsadó!

Már régebben is írtam egy problémámról Önnek, ami sajnos még mindig nem tisztázódott, és ezzel kapcsolatban lennének újabb kérdéseim!Röviden megpróbálom ismét fölvázolni!
2012. májusában jeleztem a munkáltatómnak (közalkalmazottként voltam gyesen, mint óvónő), hogy szeretnék hamarabb munkába állni, s kértem a szabadságom kiadását!Mivel már akkor közel jártunk ahhoz, hogy egyházi intézmény legyünk, közölték velem, hogy nem tudják kiadni, mert szabadság alatt nem biztos, hogy engem is átvesz az egyház, így vonjam vissza ez iránti kérelmemet, vagy nem lesz munkám!A kérelmem beadásától számítva a 31. napon visszavontam! 2012. szeptemberében egyházi intézmény lettünk. A volt munkáltatómtól azt az ígéretet kaptam, hogy majd 2013. tavaszán kérjem újra a szabadságmegváltást, mert mivel egy volt kolleganőnk nem került át az egyházhoz, neki végkielégítést kell fizessenek, és nekem már nem tudnak fizetni! (Amúgy tudnia kell, hogy a volt munkáltatóm az egy társulás volt egy másik településsel, az itteni polgármesteri hivatal volt a fenntartó!És ők fizették a végkielégítést a volt kolléganőmnek.
Idén tavasszal ismét jeleztem a helyi polgármesteri hivatalnál (mint volt társulás fenntartó), hogy igényt tartok a szabadságmegváltásra, ami 83 nap szabadságról szól.
Azt mondták, nekik hiába írok írásbeli kérelmet ez ügyben, mivel már nem náluk vagyok alkalmazásban, nekik ne írjak semmit. Ezt a 83 nap szabadságot a volt munkáltatómnak kell kifizetni, mivel náluk töltöttem le ezt az időszakot!
Azóta folyamatosan hitegetnek!!! Heti szinten járok a nyakukra, hogy fizessék már ki, de mindig valami kifogással elküldenek, hogy ezért meg azért nem ér rá a gazdaságis intézkedni! Jelen állás szerint a mostani munkáltatómnak kellene számfejteni ezt a 83 napot, amit a volt munkáltatóm fizetne ki nekik, de az egyház utalja nekem, mivel most náluk vagyok!Szóval elég bonyolult!
A tegnapi nap folyamán is el lettem küldve, mondván a gazdaságis hölgy, most nem tud telefonálni sem, mert nem ér rá, várjak. Közöltem vele, hogy én már több, mint egy éve várok, nem vagyok hajlandó tovább várni! Majd gombóccal a torkomban eljöttem onnan!!
Még egy fontos dolog, amit tudnia kell, hogy a 83 nap helyett csak 72 napot hajlandó kifizetni a polgármesterünk!!Azt mondta a gazdasági hölgy egyszer, hogy ha fel akarok ez ügyben jelenteni valakit, akkor az csakis a volt társulás lehet és annak az igazgatója, de őket nem jelenthetem föl!!

Kérdésem: Mit lehetne tenni, hogy végre fizessenek és lezáruljon ez az egész?
Kit is kellene most feljelentsek a munkaügyi bíróságon? (bár nem nagyon szeretném, hogy idáig fajuljon a dolog, de ha minden kötél szakad, akkor muszáj lesz, és még én vagyok a rendes)!!!

Nagyon várom a válaszát, és előre is köszönöm!!!

Tisztelettel!!
A munkaviszonyból származó igények 3 év alatt évülnek el. Mielőtt igénye elévülne keresse meg a közös önkormányzatok közös jegyzőjét, a körjegyzőt, hiszen a volt társulást a közös önkormányzatok működtették valamilyen formációban.Kérje a segítségét.
Ha a körjegyző már nem körjegyző, akkor a jegyző utódját is érdemes megkérdezni ebben az esetben, hiszen az önkormányzatoknál a jegyző a törvényesség legfőbb letéteményese.
Ha nem kap segítséget és továbbra sincs fizetési készség, akkor jogos igényét a Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságtól keresettel kérheti.

Szabó Miklósné

(16.07.2013)  Tisztelt Szakértő!
Közalkalmazottként dolgozom szociális szférában,1-2 évem lehet a 40 éves korkedvezményes nyugdíj eléréséig (folyamatban van az ügyintézés).Kérdésem:ilyen esetben érvényben van-e még a \"védettség\"?
Megteheti-e a munkáltató,hogy csökkenti a jövedelmemet? Szerződésmódosítás nélkül változtathat-e a munkarenden? Eddig 2 havi elszámolásban 12 órát dolgoztunk folyamatos műszakban váltakozva. Jelenleg teljesen eklektikusan váltakozik a 12 óra nappal-éjszaka és az ölelkező délelőttös és délutános munkarendünk,ami azt jelenti, hogy délelőtt 6-14 óráig,délután 12-20 óráig dolgozunk akár 6-7 napig is pihenőnap nélkül.Mindezt a megszorításokra hívatkozva vezették be,de pípíron nem kaptunk róla semmiféle tájékoztatást, csak a havi beosztáson változtattak egyik napról a másikra! Így természetesen kevesebb műszakpótlékot, ill.délutános pótlékot kapunk,az eddig 2 fő éjszakást 1 főre csökkentették,ami nagyon megterhelővé vált számunkra,mivel nagyon sok a fekvőbeteg.Több ezer forinttal lett így kevesebb a havi jövedelmünk.A kilépett dolgozók helyett nem vesznek fel műszakos dolgozót, mivel papír szerint \"sokan vagyunk\"...
(Lehet, hogy szabályos, de NEM humánus bánásmód a dolgozókkal, ez a szerény véleményem.)
Természetesen nem merünk ellene szólni sem, hiszen a válasz,\"ha nem tetszik el lehet menni...\"
Olyan bánásmódban részesülünk, mintha közellenségek lennénk, nem pedig közalkalmazottak.
Kérem tisztelettel, hogy a válaszát az email címemre szíveskedjék küldeni, mivel nagyon félek a retorziótól. Sajnos több alkalommal megtapasztaltam, mert sajnos már kérdezni is bűn ezen a munkahelyen. 9 éve dolgozom itt,sem érdekképviselet sem egyéb, a dolgozót védő szervezet nincs nálunk, kollektív szerződés sem létezik,minden esetben a közalkalmazotti trv.-re hívatkoznak.
Elnézését kérem, hogy ennyire hosszú lett az írásom, sajnos a sok felgyülemlett feszültség az okozója,ill. a jelenlegi abszurd helyzetünk.
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel:Szabóné Magdi
A védettséget a nyugdíjkorhatárt megelőző öt évben határozza meg a Munka törvénykönyve (Mt.). Mt. 66. § (4) bekezdés: A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással a 78. § (1) bekezdésében meghatározott okból szüntetheti meg. Ezen utolsó kitétel az azonnali hatályú felmondást jelenti, amelynek tárgyban és időben is szigorú és összetett szabályai vannak.
Mivel a nők 40 éves korkedvezményes nyugdíját nem minden nő ugyanabban a korosztályban éri el, ezért a 40 évet megelőző öt évet minden nőnél egyedileg is kell vizsgálni, illetve minden 55 évet betöltött nőnek jeleznie kellene a munkáltatónál, hogy akar-e élni ezzel a lehetőséggel. Ez a jelzés érdeke a munkáltatónak is a további humánerőforrással való gazdálkodás céljából.

Szabó Miklósné

(14.07.2013)  Tisztelt Szakértő!

Közalkalmazottként dolgoztam határozatlan idejű szerződéssel, körzeti ápolónőként. Jelenleg gyeden vagyok a kisfiammal,ami 2013.08.01-vel lejár. A gyermekem most 19 hónapos.Jeleztem, hogy vissza szeretnék menni, mire közölte a munkaadóm, hogy módosítják a szerződésemet, melybe beleteszik a rendelő takarítását és azt, hogy szabadságom esetlegesen gyermekem betegsége esetén én vagyok köteles biztosítani a helyettesem, pénzügyileg is én fizetném, mert ők nem hajlandóak rá. Persze a bérem ugyan annyi marad(minimálbér).
Kérdésem:
Egyoldalúan módosíthatják a szerződésemet?
Ha nem fogadom el akkor azt közölték, hogy keresnek helyettem mást, megtehetik ezt?
Nincs már felmondási védelmem, míg a gyerekem be nem tölti a 3. életévét?
Én rendkívüli felmondással élhetek okként megjelölve a helyettesítésemre hivatkozva?
Békésen szeretném rendezni ezt, de sajnos minimálbérből a helyettesem kifizetését, két gyermek mellett nem tudom vállalni.
Köszönöm válaszát! Beáta
Nem módosíthatják egyoldalúan a szerződést, mert az munkajogi szabályba ütközik [Munka törvénykönyve 58. §], amely szabály kogens és a közalkalmazotti jogviszonyra is vonatkozik.
Ha a munkáltató felmenti vagy elbocsátja, akkor azt a Közalkalmazotti jogviszonyt szabályozó törvény alapján indokolni köteles, amelynek igen szigorú szabályai vannak, - ezért a munkáltató valótlan állítást jogkövetkezmények nélkül nem közölhet.
Határozatlan közalkalmazotti jogviszonyban gyermeke három éves koráig védelemben részesül.
Csak közös megegyezés, lemondás jöhet szóba a közalkalmazotti jogviszony közalkalmazotti megszüntetésének jogcímeiként. Nem feltétlenül áll meg a rendkívüli lemondás, amely kivételes megszüntetési lehetőség. A közalkalmazott akkor élhet a rendkívüli lemondás jogával, ha a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyból származó kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Szabó Miklósné

(03.06.2013)  Tisztelt Szakértő!

Közalkalmazottként kötelkes-e vagyok a leltári tárgyakat átvenni (kolléga távozása miatt)?

Ha van, milyen indokkal kérhetem az átvétel megtagadását.

Illetve milyen következményei lehetnek, ha nincs indokom s nem vagyok hajlandó átvenni. Ezért elbocsájthatnak. (Mintha méltatlan lennék stb...)
Köszönettel
Heim Attila
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 39. § (2) A közalkalmazott a munkaköri feladatait a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályoknak, az egyéb szakmai szabályoknak és szokásoknak, valamint a munkáltató utasításainak megfelelően, a közérdek figyelembevételével látja el.

Az átvétel megtagadását akkor kérheti, ha a heti kötelező óraszámmal rendelkezik, - és Munka törvénykönyve 3. § A munkáltató a munkavállaló (közalkalmazott) érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat.

Szabó Miklósné

(03.02.2013)  Tisztelt Cím!
Az alábbi tényekhez kérem tanácsát: közalkalmazottként dolgozom egy kollégiumban, a munkaidő beosztásom a következő (2 nap 06-18-ig, 2 nap pihenő, 2 nap 18-06-ig, 2 nap pihenő) folyamatos munkarendben (Olvasatom szerint ez azt jelentené, hogy év elejétől 2013.01.01, 00:00 órától 2013.12.31,24:00 óráig.) szombat, vasárnap és ünnepnap is.
Kérdésem a szabadságra és az ünnepnapra vonatkozik, elég összetett és bonyolult, megpróbálom értelmesen feltenni.
A tavaszi, őszi, téli és a nyári szünet egy részében be zár az intézmény, mivel a gyerekek haza utaznak. Ilyenkor nekünk szabadságot kell kivenni a beosztott napokra. Kérdés: Ha be zár az intézmény, akkor nekem miért kell az ünnepnapot is kivennem szabadságként - nekem nem fizetett ünnep, mint másnak?
Kérem javítson ki, ha ténylegesen nem üzem az intézmény (zárva van), akkor a folyamatos munka sem folyamatos, attól függetlenül, hogy szabadságon vagyok.
Azt mondták, hogy azért nem kapunk fizetett ünnepet, mert a beosztásunk arra a napra esik, egyébként meg dolgoznunk kellene. Hogy is van ez?
A szabadság hány órában számolódik el, 8 vagy 12? Válaszát előre is köszönöm! Kellnerné
Kjt. (Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény) 56. § "A"-"D" fizetési osztályban évi 20 munkanap,
"E"- "J" fizetési osztályban évi 21 munkanap alapszabadság jár.
57. § (1) a közalkalmazottnak fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár.
(3) A bölcsődében, a csecsemőotthonban, az óvodában, továbbá az alsó-, közép- és felsőfokú oktatás keretében, valamint az egészségügyi ágazatban az oktató, nevelő munkát végző közalkalmazottakat évi 25 mnap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb 15 munkanapot a munkáltató oktató, nevelő, illetőleg az oktatással, neveléssel összefüggő munkára igénybe vehet.

Szabó Miklósné

(05.11.2012)  Kérdésem az lenne hogy, 5 éves határozatlan idejű munka viszonyom van közalkalmazottként 4 órában.AZ öt év alatt nem kaptam a többi dolgozó által kapott juttatást (ruhapénz,iskoláztatási támogatás,ebédjegy) ÉN többször kérdeztem hogy miért nem, de kitérő választ kaptam. Most hogy új intézményvezetőnk lett kiderült,hogy nekem is járt volna a fele( mivel 4 órás vagyok) Most elkezdték számolni hogy mennyit kellene kapnom (nem mondták még hogy megkapom csak a kolléganő mondta hogy megbízták a kiszámolással ),de azt mondták csak 3 évre visszamenőleg kaphatom meg.
Kérdésem hogy igaz-e hogy csak 3 évre visszamenőleg jár hiszen nem az én hibámból nem kaptam meg,.
köszönöm a választ előre is.
A munkajogból. illetve munkajellegű jogviszonyból származó igények 3 év alatt évülnek el.

Szabó Miklósné

2 3 4 5 6 7 8 

Kérdezzen tőlünk!
 

Ha kérdezni szeretne a CV Centrumtól, lépjen be felhasználónevével és jelszavával oldalunkra! Ha már regisztrált felhasználó vagy szeretné magát regisztrálni használja az alább található linkeket!

 
Belépés munkáltatóknak