FőoldalKarriercentrumKérdések-válaszok
 
Keresés a kérdések közül
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(30.09.2008)  Tisztelt Szakértő!

Írtam Önnek már egy levelet,úgy érzem az nem ért célba,ezért még egyszer nekirugaszkodok.Fontos lenne a válasza.Címszavakban megpróbálom összegezni a fontosabb dátumokat,adatokat.
- 49 éves nő vagyok.
- 1976 júl.-1991.aug.-ig folyamatos munkaviszonyban álltam.
- 1991 szept-1992.szept.-ig munkanélküli segélyen voltam.
- 1992.okt-ben megszületett a 3.kisfiam. Utána ugye jött a GYES, GYED.
- 1995-1996 dec.-ig főállású anyaként otthon voltam.
- 1997.szept.-től rokkantnyugdíjas lettem 67%-ban.Az amúgy is rossz egészségi állapotom megromlott /kétoldali csípőficammal születtem+hozzájött még az évek alatt egyéb betegségek.
- 2oo3-ban OOSZI .Biz. Határozatban 50%-ra minősítettek.Túl voltam egy csípőprotézis műtéten.
- 2005-ben egy újabb műtét után,ismét OOSZI.Biz.-i Határozat:67%-os rokkant lettem.
- 2008 febr.-ban OOSZI.Biz.Határozat:30%,amit fellebeztem,így márc.-ban,\"már\"40%-ra módosították,amivel nem értem el semmit,semmilyen ellátásra nem lettem jogosult.
- 2008 ápr.01-től nincs semmi jövedelmem.
Szeretnék munkába állni,idáig nem tudtam elhelyezkedni. Igy közel az 50.évhez,ezt bizonyára már Ön is tudja,nem szívesen alkalmaznak ilyen korú egyéneket,sőt még az én megromlott egészségi állapotom miatt,így még nehezebb. Kérdésem a következő?- Mennyi időt kellene bejelentett munkával eltölteni,/akárhogy is!/,hogy ha netán újra orvosi kezelésre szorulok-betegállományba mehetnék.,ill.egyáltalán a folytonosság meglegyen a nyugdijra.-A tényleges nyugdíjazásomig még sok idő van hátra.Mikor is mehetnék nyugdíj-ba?Különben 23 évet és pár napot állapítottak meg előzőekben.A 10 év rokk.-i,munkaviszonynak számít,hozzáadódik a már megállapitott évekhez?Bocsánat,ha \"h\"-je a kérdés! Még egyszer mondom,nagyon szeretnék munkát találni! Egyre nehezebb a megélhetésünk,kilátástalannak tűnik a helyzetem. Ja,és 2010-ben újabb OOSZI.Biz.elé kell mennem. Ha nem sikerül elhelyezkednem és a Határozatban ismét 30-40%-ot itélnek,Akkor,mi lesz,honnan kérhetek ,/kapok/valami járadékot,segélyt? Esetleg egyénileg fizzesek valamilyen adót,Tb-ét,Nyugdíjjáruléki adót?,hogy a foly.-ság ne szünjön meg. Nem tudom,mi a pontos meghatározása,hová fordulhatok? Kedves Tanácsadó ! Kérem a tanácsát,amennyiben tud,Segítsen! Bízom,érthető voltam és a Megfelelő helyre címeztem a levelem.
Remélem,megérti mi is a problémám,mi a kérdésem? Amennyiben nem voltam elég részletes,Kérem,jelezzen és kiegészítem.
Válaszát előre is Nagyon Köszönöm!
Tisztelettel és Üdvözlettel: Anna
Kedves Anna!

Sajnálattal olvasom esetét. Elég szomorú, hogy társadalombiztosításunk
ennyire nem mükődőképes.
Mivel minden kérdésére nem adhatok teljesen kielégítő választ, ezért
tanácsolom, hogy személyesen érdeklődjön a pontos információkért.
Javaslom, hogy minden lehetőséget ismerjen meg, és ezek után mérlegeljen.

A lehetséges megoldásokat a következőképpen foglalnám össze:

1. Munkaügyi központ
- részvétel foglalkoztatást elősegítő programban
- egyéb foglalkoztatást elősegítő lehetőségek

2. Önkormányzat (jegyző)
- ha van rá lehetőség szociális segély igénylése
- egészségügyi járulék átvállalása

3. Illetékes nyugdíjigazgatóság
- Az előrehozott öregségi nyugdíj (min. 38év szolgálati idő)
- A csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj (min. 33 év)
- A rokkantsági nyugdíj
- A baleseti rokkantsági nyugdíj
- Érdemes érdeklődni az esetleges korkedvezményekről is

Egyébként szolgálati időként kell figyelembe venni:

- táppénz (betegszabadság idejére folyósított juttatás), a baleseti
táppénz, illetőleg a kártalanítási segély, a terhességi-gyermekágyi
segély, a gyógykezelési járadék, az ideiglenes rokkantsági nyugdíj és
az időleges rokkantsági járadék folyósításának,

- szülési szabadságnak, és

- gyermekgondozási díj, illetve a gyermekgondozási segély
folyósításának időtartamát.

Állok továbbra is rendelkezésére!

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(25.09.2008)  Tisztelt Tanácsadó!

Azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy 2008. október 4.-én letelik a Gyedem. Visszaszeretnék menni dolgozni gyes mellett. Közalkalmazott vagyok. Az iskolát összevonták más iskolával és az én munkahelyi pozícióm megszünt. Másikat ajánlottak fel de én nem fogadom el, mert az sokkal alacsonyabb fokozatba lenne.
Közben találtam másik munkahelyet amit már október 6.-val hétfővel kezdenék. Az iskolában a szabadságomat nem akarom letölteni. Kötelesek-e kifizetni ilyen esetben?
A munkáltatóm azt mondta, hogy ha nem fogadom el az új pozíciót akkor közös megegyezéssel elmehetek.

Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelettlel: K. Tímea
Tisztelt Anyuka!

Ha Ön is úgy akarja a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetésének nem lesz jogi akadálya. A szabadságát illetően már bonyolultabb a helyzet. A tanácsom az lenne, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt közös megegyezéssel október 5-tel szüntessék meg. Ez egy olyan körülmény felmerülését jelenti, amely - ha kollektív szerződés vagy a felek eltérő rendelkezése erről hallgat - akkor Munka törvénykönyve 134.§ (2) bekezdése szrint: Ha a munkavállalót érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi, illetve családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna, a munkavállaló erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság egynegyedéből összesen három munkanapot - legfeljebb három alkalommal - a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, a tizenöt napos határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles kiadni....
A munkahelyi átszervezés illetve pozíciójának megszűnése szerintem ilyen rendkívüli körülménynek számít. Október 5-re kérhet egy nap ilyen rendkívüli szabadságot. A munkaviszonyának megszüntetése miatt ki nem adott szabadságot ebben az esetben munkáltatója pénzben köteles megváltani./Munka törvénykönyve 136. § (1) bekezdés.

Szabó Miklósné Dr.

(24.09.2008)  Tiszzelt Szakértők!

Jelenleg gyeden vagyok, mivel a gyed lejártával én nem kivánok a jelenlegi munkahelyemen dolgozni és amúgy is azt mondták hogy nincs hely igy közös megegyezéssel elválunk.
Rendesen kifizetnek 15 év után 10 hónap+ a szabadságok. Érdeklődnék hogy ezt melyik bérből számolják? Amit 2 évvel ezelőtt kerestem?
És hogy rögtön igénybe vehetem e a munkanélküli ellátást? Illetve hohgy jár e a munkanélküli és a gyes együtt? Ha nem akkor ha ujra dolgozom kérhetem e ujra a gyest?

Válaszukat köszönöm

tisztelettel Gabriella
Kedves Gabriella!

Végkielégítés során átlagkeresete illeti meg. Az átlagot az utolsó
havi béréből számolják ki. (példa: Példa:Egy munkavállaló utolsó
munkanapja 2006. november 30.-november havi munkabér 600 ezer forint,
-3 havi végkielégítés 1,8 millió forint)

Mivel csak 1 jogcímen kaphat járandóságot, így a GYES és az
álláskeresési járadék/segély kizárja egymást.

1.Álláskeresési járadék
Folyósításának kezdete: Ha a munkaviszonyt az álláskeresővé válást
megelőző 90 napon belül a munkavállaló rendes felmondással, továbbá a
munkaadó rendkívüli felmondással szüntette meg, az álláskereső részére
álláskeresési járadék az előbbiekben meghatározott módon megszüntetett
munkaviszony megszűnését követő 90 nap elteltével folyósítható,
tekintet nélkül arra, hogy az álláskeresési járadék folyósításához
szükséges feltételekkel rendelkezik.

25. § (1) Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki
a) álláskereső,
b) az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább
háromszázhatvanöt nap munkaviszonnyal rendelkezik,
c) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá
táppénzben nem részesül,
d) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett
eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud
megfelelő munkahelyet felajánlani.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt feltételek alkalmazásában a
munkahely akkor megfelelő, ha
a) az álláskereső képzettségi szintjének, vagy az állami
foglalkoztatási szerv által felajánlott és a képzettségi szintnek
megfelelő képzési lehetőség figyelembevételével megszerezhető
képzettségének, illetőleg az általa utoljára legalább hat hónapig
betöltött munkakör képzettségi szintjének megfelel,
b) egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas,
c) a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg -
amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb
munkabérnél alacsonyabb - a kötelező legkisebb munkabér összegét
eléri,
d) a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési
eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve
tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül
nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg,
e) az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik.

2. Álláskeresési segély

30. § (1) Az álláskereső kérelmére álláskeresési segélyt kell
megállapítani, ha rendelkezik a 25. § (1) bekezdésének c)-d)
pontjában, továbbá (2)-(5) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
és
a) az álláskeresési járadékot részére legalább 180 nap időtartamra
állapították meg, és annak folyósítását a 28. § (1) bekezdésének h)
pontjában meghatározott ok miatt szüntették meg, és a kérelmét az
álláskeresési járadék folyósításának megszüntetésétől számított 30
napon belül benyújtotta, vagy
b) álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 200 nap
munkaviszonnyal rendelkezik, és álláskeresési járadékra nem jogosult,
vagy
c) a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább
140 napon át álláskeresési járadékban részesült, és az álláskeresési
járadék folyósítása időtartamát kimerítette.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az
álláskeresési segélyre való jogosultság további feltétele, hogy az
álláskereső
a) az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követően három
éven belül betöltötte az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
életkort, és
b) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.
(3) Az álláskeresési segély összege a kérelem benyújtásának
időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka. Ha a
26. § (1)-(3) bekezdése szerinti átlagkereset az előbbi összegnél
alacsonyabb volt, az álláskeresési segély összege az átlagkeresettel
megegyező összeg.
(4) Az álláskeresési segély
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben 90 nap,
amennyiben az álláskereső a kérelem benyújtásának időpontjában az 50.
életévét betöltötte, 180 nap,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 90 nap,
c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az álláskereső
öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj jogosultságának
megszerzéséig terjedő
időtartamra folyósítható.

Amennyiben a GYES-t választja akkor csak legfeljebb napi 4 órában
végezhet kereső tevékenységet a gyermek 3 éves koráig.

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó


(24.09.2008)  Tisztelt Szakértő Úr!

Munkaadóként alábbiakban kérem segítségét, javaslatát:
Volt dolgozónk rendes felmondással, 45 napos felmondási idővel felmondott, felmondását elfogadtuk, a 45 napos felmondási idő alatti munkavégzés alól mentesítettük.
Kérdésem lenne, hogy az eddig neki járó étkezési utalványt köteles vagyok-e a mentesítési időszakra kifizetni, juttatni.
Előre is köszönve válaszát!

Tisztelettel:

B. László
Tisztelt László!

Étkezési utalvány, beiskolázási támogatás és minden egyéb
természetbeni juttatás (szja törvény szerint adómentes) a munkáltató
kizárólagos döntése, hogy adja, vagy nem adja. Ez vonatkozik a gyes-en
lévő, felmondási idejét töltő...stb. munkavállalóra is.

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó


(24.09.2008)  Tisztelt Tanácsadó!

2007 01.01-tól 2007.03.22-ig táppénzen voltam gyermekem születése miatt.
2007.03.22.-től 2007.09.06 gyáson voltam az év többi részében pedig gyeden.
Sajnos elfelejtődött az adóbevallás illetve nem tudtam hogy kell leadnom mikor csak az államtól kaptam jövedelmet. Most viszont felszólítottak hogy adjam le. Az szeretném kérdezni hogy mit kell kitölteni pontosan melyik rublikába mit kellene írnom mert egy kicsit elveszetnek érzem magam. Az már tudom hogy a 0753-as űrlapot kell kitölteni de a sok melléklete megzavart.
Válaszát előre is köszönöm

Üdv
H. Nikoletta
Kedves Nikoletta!

A kitöltéshez segítséget nyújt az APEH elektronikus programja és a
hozzá tartozó súgó:
http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany
Telepítenie kell az "abev" nevű programot és a 0753- számú űrlapot (súgóval).
Kitöltés után pedig ki kell nyomtatni.

Sajnos sokszor nekem is fejtörést okoz a kitöltés, de az alábbiakban
megpróbálok Önnek segítséget nyújtani:

Amit Önnek biztos ki kell töltenie az a:
1. Címlap
2. 0753
3. 0753-A egyéb bevételek (GYED,GYES...stb)
4. 0753B-C az Önre vonatkozó részek
5. 0753-01-04 az Önre vonatkozó részek
6. 0753-09
7. 0753-12 amennyiben van köztartozása

Remélem valamelyest sikerült eligazítást nyújtanom. Amennyiben
elakadna használja a "súgó"-t, végső esetben forduljon egy
könyvelőhöz!

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(22.09.2008)  Tisztelt Déri Tamás!

Az alábbi ügyben kérném segítségét!

Gyes mellett munkát szeretnék vállalni egy másik munkáltatónál, és úgy egyeztünk meg a munkáltatóval, hogy egyenlőre határozott időre, 2 évre venne fel aztán meglátjuk.
Munkakezdés 2008.10.01.
Gyesem lejár 2009.07.18-án.
Közben előző munkahelyemen határozatlan idejű szerződésem van, de van helyettem valaki, aki 4 órában csinálja a munkámat. Főnökömmel beszéltem, hogy munkát keresek (nem szándékozok visszamenni hozzá dolgozni, egyéb okok miatt), de Ő annyit reagált, hogy várjak ezzel még. Megkérdezi az \"utódomat\" akarja-e csinálni és ha nem akkor 4 órásba visszavenne, de nekem az nem lenne jó anyagilag, valamint azóta nem is hívott a válasszal a főnököm.

Felmondani viszont nem szeretnék, mert ha pl. a gyerek nem bírja a bölcsödét, akkor felmondok az új helyen és a régi helyen megmarad a gyes utáni védettségem.

Kérdésem az lenne, hogy megköthető-e így az új szerződés 2 évre (2008.10.01-2010.09.30-ig), hogy a gyesem lejár 2009.07.18-án és ott van az előző helyen a munkaviszonyom, vagy csak addig köthető, amíg a gyesem le nem jár, azaz 2008.10.01-től 2009.07.18-ig??

A régi helyemen felgyülemlett szabadságomat hogyan tudom kivenni vagy kifizettetni 2009.07.18-tól, ha 2 évre kötjük az új szerződést???

Segítségét előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Erika
Tisztelt Erika!

Úgy gondolom, - hogy olyan kérdéseket tett fel nekem, ahol van némi joghézag. Mert a jogalkotó azt kimondta, hogy a kismamák a Gyes alatt már munkát vállalhatnak, akár napi teljes munkaidőben is, - de azt nem alkotta meg, - hogy történetesen mi van a mások jogviszonnyal, - ahonnan a kismama szülési-anyasági stb. jogviszonyba vonult. Én ezt a kis anomáliát a következőképpen gondolnám megoldani, -és akkor egyben kérdéseire is válaszolok: aki a Gyes ideje alatt folyamatos munkaviszonyban van, - az elsőként ebben az alkalmazásban köteles felvenni a munkát. Amennyiben nem kíván visszamenni régi munkahelyére, - ezt munkáltatójának be kellene jelentenie. Ha csak ügyeskedni akar, azt ne ezen a területen gyakorolja. Részmunkaidős munkát vállalhat, ahol kedve tartja, - de ezen munka csak határozott időtartamú lehet ebben az esetben, - max. a Gyes lejártáig. Véleményem szerint ez így korrekt.

Üdv.: Szabó Miklósné

(26.09.2008) 
Tisztelt Déri Tamás!
Olyan kéréssel fordulok önhöz,hogy szeretném tudni,hogy számítják ki a szabádság és az
ünnepekre eső bért?
A jelenlegi munkahelyemen évelején eldöntik,hogy mennyi legyen és azzal számolnak
egész évben.Szernitem nem így van,mert három átlagával kellene számolniuk.Megnéztem
a Munkatörvénykönybe és ott is ezt találtam.Beszéltem régebbi dolgozókkal és megmutatták
a fizetési papirjukat /több havit/ és ugyanazzal vannak elszámolva évelején mint most.
Kérdésem,hogy jogos-e ha nem hova lehet fordulni jogorvoslatért?
A munkaidő beosztásra is lenne egy kérdésem.A szerződésük hétfőtöl-péntekig/5+2/
valóságban folyamatos azaz négy délelőtt;egy pihenő;négy délután;egy pihenő; négy
éjszaka;két pihenő;/4+1-4+1-4+2/munka rendbe dolgozunk .Van olyan műszak akinek így
egy szabad hétvégéje sincs.Ezt úgy oldják meg,hogy szabadságot írnak egy hétvégér,
de azt is elrendelik \"kötelező\"túlórának.Hova lehet fordulni panasszal.A megyeiben/Nógrád/
Munkaügyi Felügyeletben nincs bizodalmünk,mert hiába jöttek ki az irodáktól tovább nem
értek a dolgozókkal nem is beszéltek.A dolgozókat meg burkoltan megfenyegették,hogy
baj lesz ha szólni mernek.Azzal él visza a vállalat,hogy sok a nyugdíj előtt álló/5-6év/.
Akik alig ismerik a jogaikat és a fizetési papiron is alig ismerik ki magukat.

Várom válaszát.

Köszönettel:Pityuka44
Tisztelt Olvasónk!

Ilyen ügyben nem biztos hogy érdemes bírósághoz fordulni. Azt javaslom, hogy
próbáljanak hivatalos állásfoglalást kérni az OMMF-től, - az állásfoglalás
tartalmának megfelelően lehet később eljárni. Amennyiben a munkaadó hibás
gyakorlatot követett, akkor -gondolom- oeren kívül is orvosolható a dolog.
Álláspontom szerint a fizetett ünnepnapokra mindenkinek a bruttó munkabérét
kell kifizetni.

A munkaidő beosztással kapcsolatban ugyancsak azt javaslom, hogy az OMMF-hez
forduljanak állásfoglalásért. Bővebb véeményt a munkaszerződés, illetve a
kollektív szerződés alapján lehet mondani.
Amennyiben a fenyegetés bizonyítható - pl. több tanú egybehangzó vallomása
-, akkor az ügyészségen kell feljelentést tenni, zsarolás, fenyegetés miatt.
Az OMMF-hez akár konkrét nevek nélkül is eljuttathatják panaszukat, a
dolgozói kollektíva nevében. (Valamilyen szinten fel kell vállalniuk a
konfliktust, ha megoldást szeretnének a helyzetre. Amennyiben egységesen
tudnak fellépni, kevesebb a kockázata annak, hogy a munkaadó
bosszúhadjáratot indít.

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó
www.karriertervezes.hu

(22.09.2008)  Tisztelt Szakértők!

Kérem segítsenek kiigazodni ebben a kusza jogi rendszerben.

2001. -től vagyok - korlátozatlan időre szóló munkaszerződéssel - alkalmazásban egy svájci cégnél.
2005. májustól (GYÁS, GYED) -re mentem a lányommal. 2006. júniusban megszületett a fiam, akivel 2008. júniusig még (GYÁS, GYED)-en voltam. Tehát GYES -t először 2008 júliustól kapok.
Sajnos kénytelen vagyok anyagi okok miatt újra munkába állni, de ....

1. A munkaadóm nem óhajt visszavenni, mert nem szeretné tovább gyarapítani a létszámot. Valószínűleg járulék és hasonló anyagi okok vannak a háttérben. Ha ragaszkodok ahhoz, hogy a GYES ideje alatt vissza szeretnék menni dolgozni, akkor felmondással kíván élni.
A Munkatörvénykönyvben azt olvastam, hogy GYES alatt nem mondhat fel. Ez tényleg így van?

2. Köteles engem egyáltalán a GYES lejárta előtt visszavenni dolgozni, ha vissza szeretnék menni?

3. Előzetes beszélgetésünknél tájékoztatott, hogy a 8 éves munkaviszony után járó, 2 hónapi átlagjövedelmemet megkapom végkielégítésként és az utolsó 1 évre jutó szabadságot kívánja kifizetni nekem a 2 gyerek után. Úgy tájékozódtam, hogy a GYES idejére jutó szabadságot valóban nem köteles kifizetni, de ha jól értelmeztem akkor a GYÁS és GYED teljes időtartamára járó szabadságot viszont igen. Mivel 2 gyerekkel egymás után voltam GYÁS -on és GYED -en, tehát 2005 májustól 2008 júniusig, ezért valóban csak 1 évre jutó szabadságot köteles kifizetni a főnököm a 2 gyerek után?

4. Lányomat idén Szeptembertől óvodába, fiamat bölcsődébe helyeztem el. A bölcsőde azonban igényt tart arra az igazolásban, hogy én újra dolgozom valahol, különben kiteszik a gyereket. Mivel a cégem visszavenni nem hajlandó csak olyan igazolást tud kiállítani, hogy munkaviszonyban vagyok náluk, de nem dolgozom, ami a bölcsődének nem elég. Nekik arról kell igazolás, hogy újra foglalkoztatnak.
Ha, kiteszik a fiamat, nem tudok munkát keresni. Mivel várólistáról kerültünk be a bölcsibe, mire állást találok, már nem tudom a fiamat visszaíratni, mert így is sorban állnak a helyekért. Önök szerint mit kellene tennem?
Javasolták nekem, hogy vegyem ki a szabadságom és 1 hónap alatt lehet, hogy találok új állást, de ha mégsem, akkor mi fog történni a munkaviszonyommal azután? Mivel GYES -en vagyok, nem mondhat fel elvileg, de akkor ? .... és bocsássanak meg, de itt elveszítettem a fonalat, ha megkapom a szabadságot és nem találok munkát, akkor 1 hónap után még alkalmazott leszek?

5. Ha, mégis felmondhat GYES alatt, akkor az 1 hónapos szabadság után nem leszek biztosítva és munkanélküli leszek?

Nagyon hálás lennék, ha tájékoztatnának a jogaimról. Ha, esetleg rálátnának erre a kusza problémára, szívesen venném, ha tanácsot tudnának adni, hogyan járok jobban.

Előre is köszönöm segítségüket!

Köszönettel:

Lőrincz Margó
Tisztellt L. Margó?

Nem tudom, hogy Ön most kishazánkban vagy Svájcban él-e két kicsi-
pici gyermekével. Ha Svájcban él, akkor nyilván már jól beszéli a helyi
nyelvet és el tud igazodni az élet bármely területén. Ha itthon van,
akkor pedig esélye van arra is, hogy megpróbáljon magyar
munkavállalóvá válni.
Kérdései:
1.: Nem. A svájci munkaadó nem áll a magyar munkajogi szabályok
hatálya alatt.
2.: Nem köteles.
3.: Véleményem szerint fogadja el svájci munkaadója ajánlatát. Elég
kedvezőnek tűnik.
4.: a negyedik kérdés identitás-hiányos, - de vagy egy tuti javaslatom.
Ha magyarországi bölcsödéről van szó, - ahol kicsi fiát elhelyezte, akkor
akkor váltson Start Plusz kártyát, - mert az után a munkaadót
járulákkedvezmények illetik meg. Talán gyorsabban el tud vele
helyezkedni.
5.: Ha biztosítást megkötötte, Európai Egészségbiztosítási kártya, -
akkor akárhol van is biztosítva lesz.
Plusz 1 válasz: további kérdéseivel keresse meg az Európai
Foglalkoztatási Szolgálat EURES-szaktanácsadóit.

Szabó Miklósné Dr.

(18.09.2008)  Tisztelt Cím!

Egy részvénytársaságnál dolgoztam 2002. aug.tól. 2004. jún-ban GYÁSra majd GYEd-re mentem első gyermekemmel, majd megszületett a második gyerekem 2006. nov-ben, akivel jelenleg GYES-n vagyok.
Az Rt. 2005- júl.-tól felszámolás alá került. Munkaviszonyom még jelenleg is fenáll az Rt.-vel, vagyis a felszámolóval. Nem hajlandóak semmit se fizetni nekem (végkielégítés, szabadságok - ami az itthonlétem idejére járna). Pár napja kértem munkaviszonyom megszüntetését, mivel munkába álltam máshol. Kérdésem, hogy valóban nem jár semmi kifizetés nekem??
Arra hivatkoznak, hogy a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia részéből benyújtott kérelmüket már 2005-ben beadták és utólagosan nem lehet lekérni az én esetemben. Mindehhez hozzátartozik az is, hogy velem hasonló helyzetben lévő kolléganőm tavaly (2007. jún.) nyújtotta be munkaviszonyának megszüntetési kérelmét (mivel GYES-n lévőknek nem mondhatnak fel), ő is munkába állt, és egy hónap múlva (júl.) kifizették. Jár nekem valami, ha igen mi jár? Ha nem, akkor hogy lehet hogy tavaly a kolléganőm megkapta? Kérhetek utólag zárómérleg módosítást, amiben figyelembe vegyék a követeléseimet? Várom mielőbbi gyors válaszukat!
Tisztelettel: S.A.
Tisztelt S.A.!

Minimum 3 éves munkaviszony fennállásától jár végkielégítés.Fennmaradt
szabadságaival el kell számolni, munkaviszony megszűnése esetén
pénzben megváltani.

Sajnos a pontos részletek nem állnak rendelkezésemre (bérelszámolások,
munkaszerződés, felszámolási eljárás részéletei...stb), így nem tudok
pontost választ adni Önnek. Tanácsolom, hogy vegye fel a kapcsolatot a
felszámolóval és az Alap kezelőjével.

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(11.09.2008)  SZERETNÉM MEGTUDNI HOGY A GYESBÖL LEVONHATÓ-E GYEREKTARTÁS,HA IGEN MENNYI!! KÖSZÖNETTEL:
V. MELINDA
Kedves Melinda!

A gyermektartást rendező fontos szabályok a következők:

(2) A gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a különélő szülő
elsősorban pénzben szolgáltatja (gyermektartásdíj).
Csjt. 69/B. § A gyermektartásdíjról a szülők megegyezésének hiányában
a bíróság dönt.
Csjt. 69/C. § (1) A tartásdíj összegét gyermekenként általában a
kötelezett átlagos jövedelmének 15-25%-ában kell megállapítani. A
gyermektartásdíj meghatározásánál figyelemmel kell lenni:
a) a gyermek tényleges szükségleteire,
b) mindkét szülő jövedelmi és vagyoni viszonyaira,
c) a szülők háztartásában eltartott más - saját, illetőleg mostoha -
gyermekekre,
d) a gyermek saját jövedelmére is.
(2) A kötelezettel szemben érvényesíthető összes tartási igény a
jövedelme 50%-át nem haladhatja meg. Ha a szülők két vagy több gyermek
tartására kötelesek, a tartásdíjat úgy kell megállapítani, hogy egyik
gyermek se kerüljön a másiknál kedvezőtlenebb helyzetbe, különösen
akkor, ha nem egy háztartásban nevelkednek.
(3) A tartásdíjat
a) százalékos arányban, vagy
b) határozott összegben, vagy
c) határozott összegben és bizonyos jövedelmek százalékában
kell meghatározni.
(4) A tartásdíj százalékos megállapítása esetében meg kell jelölni a
tartásdíj alapösszegét is.
Vr. 10. § (1) A tartásdíj megállapításához be kell szerezni mindkét
szülő jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatokat.
(2) A tartásdíj alapja elsősorban a tartásra köteles személy részére114
a) a bérköltség (alapbér, bérpótlék, kiegészítő fizetés, prémium,
jutalom, 13. és további havi fizetés stb.), illetőleg a rendszeres
személyi juttatás (alapilletmény, illetménykiegészítés,
illetménypótlék, egyéb kötelező pótlék, 13. havi illetmény stb.) címén
juttatott összes járandóság, valamint
b) a személyi jellegű egyéb kifizetésként, illetőleg nem rendszeres
személyi juttatásként járó egyéb jövedelem (végkielégítés,
betegszabadság idejére járó díjazás, túlóra, ügyeleti díj, távolléti
díj stb.).
(3) Ha a (2) bekezdés szerint nem állapítható meg tartásdíj, illetve a
(2) bekezdés alapján megállapítható összeg - a gyermeket gondozó szülő
jövedelmi viszonyait is figyelembe véve - a gyermek szükségletét nem
fedezi, a tartásdíj megállapításánál a más, munkaviszonyból, további
munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, illetőleg
a nem munkaviszonyból származó rendszeres jövedelmet (pl. megbízási
díj, táppénz, nyugdíj, munkanélküli járadék, újítási díj,
tőkejövedelem) is alapul kell venni.

Tehát elsősorban a munkaviszonyból származó jövedelem az alapja. Ha a
körülmények (nem elegendő az összeg...stb) azt eredményezik, más
járandóságból is levonható.

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(11.09.2008)  Tisztelt Szakértők!

2009 januárjáig lennék jogosut gyesre nagyobbik gyermekem után, amit most szeptember elsejével visszamondtam mert szülési szabadságot veszek igénybe. (eddig dolgoztam is teljes állásban a gyes mellett.) Kérdesem: férjem igényelheti-e munka mellett nagyobbik gyermekünk után a gyest a fennmaradó hónapokra, amíg én a kicsi után tgyást kapok?
Válaszukat köszönöm:
V. B. Viktória
Tisztelt Viktória!

Igényelheti munka mellett, viszont fontos szabály, hogy GYES mellett
csak napi 4 órában lehet keresőtevékenységet folytatni, vagy otthon
korlátlanul- a gyermek 3 éves koráig-.

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(11.09.2008)  Tisztelt Szakértő!
5 éve dolgozok egy cégnél,betanított munkásként , 8 órás munkarendben. Az lenne a kérdésem hogy:
1, mennyi pihenő idő jár 3 műszakos folyamatos munka után?
2, a munkáltató kötelezhet -e olyan műszakváltásra ahol nincs meg a 8 órás pihenő idő.
Az igazi probléma az, hogy egyes műszakok között nincs meg a 8 óra pihenő idő mert a bejárási időt is beleszámolják (20km -re lakok a munkahelytől , bár az utazást a cég biztosítja).
Csak egy példa : két éjszaka után rögtön két délutános műszak majd rögtön három délelőttös műszak vár rám csak utánna kapok 1 pihenő napot.
Szerintem ez hosszú távon emberi képtelenség, nehéz fizikai munkát végzünk, nagyon fárasztó és mivel 20 km-ről járok, a munkáltató nem érti meg hogy nekem haza is kell érkezni, aztán másnap rövid váltásban vissza és már is nincs meg a 8 óra pihenő idő.Tehet e ilyet a munkáltató a munkavállalóval?Különösen a munkahelyi balesetek nőhetnek meg a kimerültség miatt!
Válaszát tisztelettel várom.
A pihenő idő mértéke a Munka törvénykönyvében általánosan meghatározott munkajogi kategória, amelynek több típusa van.
1.
- a munka közbeni pihenőidő: ...ha a munkavégzés időtartama a napi hat órát meghaladja, akkorlegalább 20 perc, de legfeljebb 1 óra pihenő időt kell biztosítani a munkavállaló számára.
- a napi munka befejezése és a másnapi munka kezdése közötti pihenő idő: legalább 11 óra összefüggő pihenő időt kell biztosítani a regenerálódáshoz, - de kollektív szerződés ettől eltérhet.
2. A munka törvénykönyvének123. § (2) bekezdésének értelmében Kollektív szerződés...legalább nyolc óra egybefüggő pihenőidő biztosítását írhatja elő
a) a készenléti jellgű munkakörben,
b) a megszakítás nélküli, illetve
c) a többműszakos munkarendben foglalkoztatott, továbbá
d) az idénymunkát végző munkavállaló esetében. Megítélésem szerint a pihenő idő mértéke még a felsorolt kategóriák esetében sem lehet 8 egybefüggő óránál rövidebb.

Felsorolt példa rendkívűli időbeosztást takar, hiszen két éjszakai, két délutános és három délelőttös műszak azt jelenti, hogy a munkavállaló a hét minden napján dolgozik, -pedig 6 nap folyamatos mznkavégzés követően egy pihenőnap (pihenőidő) kiadása kötelező, - ettől többműszakos illetve megszakítás nélküli munkarendben, továbbá idénymunkát végző munkavállaló esetén kollektív szerződés kivételt tehet.{Munka törvénykönyve 124/A § (3) bekezdés}
A nehéz fizikai és többműszakos munkavállalóval kapcsolatban a Munka törvénykönyve 121. § (2) bekezdése kimondja, hogy ...a munkáltató a munkába lépést megelőzően, illetve a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles biztosítani az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot. Ha az orvosi vizsgálat megállapítja, hogy az éjszakai munkavégzés a munkavállaló egészségi állapotát veszélyezteti, vagy megbetegedése az éjszakai munkavégzéssel áll okozati összefüggésben, a munkavállalót nappali munkavégzésre kell beosztani.

Szabó Miklósné Dr.

(12.09.2008)  Tisztelt tanácsadó!
2003 júliusa óta egyéni vállalkozóként dolgoztam, különböző cégeknél. Nagyon sokat kellett mennem, hogy kialakítsam a biztos anyagi hátteret nyújtó jövedelmet. 2006. februárjában megszületett a kisfiam. 2008. február óta gyesen vagyok. A könyvelőm tanácsára nem adtam le a vállalkozói igazolványomat, hiszen járulákot nem kell fizetnem a gyed ideje alatt. Kicsit nézelődtem és az derült ki, hogy a gyes alatt kell fizetnem járulékot, ha még meg van a vállalkozói igazolványom, de még nem dolgozom. Igaz ez?
Már az is megfordult a fejemben, hogy leadom a vállalkozói igazolványomat és elmegyek továbbtanulni a munkaügyön keresztül, mivel közgazdasági érettségivel rendelkezem csak. Van erre lehetőségem?Ha leadom a vállalkozói igazolványomat, jár nekem egyáltalán álláskeresési járadék, segély vagy bármilyen más juttatás?
Időközben egyedülálló lettem és a gyesemből nem tudom fedezni a havi kiadásaimat. Soha nem kellett segélyért és támogatásokért szaladgálnom, de sajnos most ez a helyzet.
Kérem tájékoztassanak, hogy mik a lehetőségeim!
Köszönette: Írisz
Kedves Írisz!

Mivel Gyed alatt nem lehet keresőtevékenységet folytatni, így
járulékfizetés is ki van zárva. Gyes mellett viszont lehet folytatni a
vállalkozói tevékenységet (max napi 4 órában), így a minimálbér után
meg kell fizetni a járulékot, viszont ha nincs bevétele akkor nem
kell.
Tanácsolom, hogy fáradjon be az APEH- hez és jelentse be, és kérjen
bővebb információt.
AD2.:
Jelenleg 2 fajta járandóságra is jogosult lehet:
1.Álláskeresési járadék
Folyósításának kezdete: Ha a munkaviszonyt az álláskeresővé válást
megelőző 90 napon belül a munkavállaló rendes felmondással, továbbá a
munkaadó rendkívüli felmondással szüntette meg, az álláskereső részére
álláskeresési járadék az előbbiekben meghatározott módon megszüntetett
munkaviszony megszűnését követő 90 nap elteltével folyósítható,
tekintet nélkül arra, hogy az álláskeresési járadék folyósításához
szükséges feltételekkel rendelkezik.
25. § (1) Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki
a) álláskereső,
b) az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább
háromszázhatvanöt nap munkaviszonnyal rendelkezik,
c) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá
táppénzben nem részesül,
d) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett
eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud
megfelelő munkahelyet felajánlani.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt feltételek alkalmazásában a
munkahely akkor megfelelő, ha
a) az álláskereső képzettségi szintjének, vagy az állami
foglalkoztatási szerv által felajánlott és a képzettségi szintnek
megfelelő képzési lehetőség figyelembevételével megszerezhető
képzettségének, illetőleg az általa utoljára legalább hat hónapig
betöltött munkakör képzettségi szintjének megfelel,
b) egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas,
c) a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg -
amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb
munkabérnél alacsonyabb - a kötelező legkisebb munkabér összegét
eléri,
d) a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési
eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve
tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül
nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg,
e) az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik.

2. Álláskeresési segély
30. § (1) Az álláskereső kérelmére álláskeresési segélyt kell
megállapítani, ha rendelkezik a 25. § (1) bekezdésének c)-d)
pontjában, továbbá (2)-(5) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
és
a) az álláskeresési járadékot részére legalább 180 nap időtartamra
állapították meg, és annak folyósítását a 28. § (1) bekezdésének h)
pontjában meghatározott ok miatt szüntették meg, és a kérelmét az
álláskeresési járadék folyósításának megszüntetésétől számított 30
napon belül benyújtotta, vagy
b) álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 200 nap
munkaviszonnyal rendelkezik, és álláskeresési járadékra nem jogosult,
vagy
c) a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább
140 napon át álláskeresési járadékban részesült, és az álláskeresési
járadék folyósítása időtartamát kimerítette.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az
álláskeresési segélyre való jogosultság további feltétele, hogy az
álláskereső
a) az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követően három
éven belül betöltötte az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
életkort, és
b) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.
(3) Az álláskeresési segély összege a kérelem benyújtásának
időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka. Ha a
26. § (1)-(3) bekezdése szerinti átlagkereset az előbbi összegnél
alacsonyabb volt, az álláskeresési segély összege az átlagkeresettel
megegyező összeg.
(4) Az álláskeresési segély
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben 90 nap,
amennyiben az álláskereső a kérelem benyújtásának időpontjában az 50.
életévét betöltötte, 180 nap,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 90 nap,
c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az álláskereső
öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj jogosultságának
megszerzéséig terjedő
időtartamra folyósítható.
A pontos részéletekért kérem keresse fel az illetékes munkaügyi kirendeltséget!

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(09.09.2008)  Tisztelt Szerkesztőség!
Az alábbi kérdésre szeretnék mielőbbi választ kapni:
2003. februárjában született meg első gyermekem, 3 évig voltam vele otthon (TGYÁS, GYED, GYES). Amikor lejárt a GYES-em megszületett kisfiam (2006. februárjában), így nem álltam munkába,.folyamatosan már 5 éve vagyok otthon. 2009. februárban jár le a GYES-em, de munkáltatóm jelezte, hogy időközben megszűnt a státuszom a cégnél, tehát csak a törvényben előírt időre tudnak visszavenni. A Munka Törvénykönyvében már elolvastam az erre vonatkozó szabályokat - felmondási idő tartama, ebből mennyi a felmentési idő, végkielégítés stb. - de a szabadság kiadására vonatkozóan nem találtam választ arra, hogy a munkáltatómnak ki kell adnia, avagy ki fogják fizetni az idő közben felhalmozódott szabadságomat (TGYÁS+GYED első éve x 2 gyermek).
Segítő válaszukat előre is köszönöm. Üdvözlettel:
F. G. Éva
Kedves Éva!

Az ide vonatkozó paragrafus az Mt.: 136§. Főszabály, hogy a
szabadságot pénzben megváltani nem lehet.
Az újra munkába állás során ki kell adni Önnek.

Ha azonban a munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor,- illetőleg
sorkatonai vagy polgári szolgálatra történő behívásakor-, ha a
munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságot nem kapta meg, azt
pénzben kell megváltani.

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(10.09.2008)  Jó napot kivánok! Érdeklődni szeretnék, hogy a következőkben leirtak jogosak-e?

2007. márciusa óta dolgoztam egy szórakozóhelyen, mint pultos, kiskönyvvel. Februárban közöltem a \"munkáltatómmal\", hogy amennyiben nem jelent be ugy nem tudom vállalni tovább a munkát! Közölte, hogy bejelent csak maradjak ott. Szólt, higy regisztráltassam magam a munkaügyin, hogy támogatást kaphasson utánam. Meg is kaptam a munkaügytől a kiközvetitő lapot, és nagyot néztem, hogy kereskedelmi ügynöknek közvetitettek ki. A munkáltatóm azt mondta, hogy csak igy tud bejelenteni, mert különben nem kap utánnam támogatást, mert pultosnak nem adnak, de én ugyan ugy pultosként dolgoztam tovább és két munkaszerződésem volt, egy üzletkötő és egy pultos, attól függően, hogy kinek kell bemutatni. Márciusban bejelentett, majd juniusban rákényszeritett a munkaadóm a viselkedésével, hogy ott hagyjam a szórakozóhelyet és megyegyeztünk, hogy közösmegegyezéssel jövök el. Két nap mulva jött egy sms tőlle, hogy módositani kell a felmondás módját, mert vissza kell fizetnie utánnam a támogatásokat, mivel egy éves szerződésem volt. Én aláirtam, hogy én mondtam fel és igy nem kellett visszafizetnie. De, hogy kaphassak álláskeresési támogatást megkért egy vállalkozót, hogy jelentsen be engem 5 napra és onnan jöttem el közösmegegyezéssel, azt mondta igy ő is én is jól járok. Kérdésem: legális ez és, hogy leht ilyet \"szó nélkül\" hagyni?

A munkaügyis tudta, hogy a munkaadóm, hogyan vett fel és még ő segitett neki benne!

Nagyon sérelmesnek találom a dolgot és szerintem megérne egy kis nyilvánosságot a dolog nem?
Tisztelt Olvasónk!

A kérdés amelyet Ön feszeget a magyar munkaerőpiac egyik tipikus problémája.
Kérem ne értsen félre: értem és megértem azt, hogy a munkavállalók -vélt, vagy valós - kiszolgáltatott helyzetükben teljesen jogszerűtlen munkaadói intézkedéseket legitimálnak az aláírásukkal.
A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a kiszolgáltatottság érzete inkább pánik reakció, mint valós fenyegetés.
Egy olyan helyzetben, amikor a munkavállaló tudja, hogy támogatott, de facto védett pozícióban dolgozik, - nem szabad engedni semmilyen munkadói nyomásnak, fenyegetésnek, vagy erőszaknak.
Az a baj, hogy minden egyes esetben, amikor a munkaadó fenyegetése célt ér, visszaélhet a támogatással, a munkaadói jogkörével, - az végső soron minden munkavállaló tárgyalási pozícióját rontja, -mert azt a (téves) hitet erősíti a jogsértést elkövető munkaadókban, hogy következmény nélkül, kényük-kedvük szerint tehetnek meg bármit.
Napjainkban már léteznek megfelelő szaknkciók, akár igen súlyos büntetések is -amelyek pénzbírságtól a jogsértő cég/vállalkozó engedélyének visszavonásán át, akár börtönbüntetésig is terjedhetnek -, amelyek alkalmazásával fel lehet lépni a jogsértéssel szemben.
Sok esetben akár meg is előzhető a konfliktus eldurvulása, vagy a jogsértés elkövetése, - amennyiben a munkaadó tudja, hogy a munkaadó tisztában van a jogaival.
Utólag nagyon nehéz bármit tenni. Amennyiben a dokumentumokat nem (fizikai) kényszerm fenyegetés hatására írta alá, - azok érvényesek. Ön legitimálta a helyzetet azzal, hogy formálisan belépett egy új munkahelyre, ahonnan ugyancsak formálisan elbocsájtották. (Az álláskeresési járadékra való jogosultság szempontjából valóban ez meoldást jelentett az Ön számára).

Tanácsolni azt tudom, amennyiben más alkalommal hasonló helyzetbe kerül, mielőtt bármit aláírna kérje ki jogi ismeretekkel rendelkező szakember véleményét, - illetve forduljon az illetékes hatóságokhoz. (APEH, OMMF, Szociális és Foglalkoztatási Hivatal, Munkaügyi Minisztérium).

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó
www.karriertervezes.hu

(09.09.2008)  Tisztelt Tanácsadó Úr!

A feleségem jelenleg anyasági támogatásban részesül, mivel 3 gyermekünk van, 5, 8 és 13 évesek. Mellette nem dolgozik, a háztartást vezeti. Én főállásban dolgozok 2008 október 1-je óta egy Szociális Egyesületnél. Írásban nyilatkoztunk arról a feleségemmel, hogy a gyermekeink után járó pótszabadságot én kívánom igénybe venni. A munkaadó elutasította a kérésemet azzal az indokkal, hogy mivel a feleségem jelenleg nem dolgozik, hanem háztartásbeli, ezért nekem nem jár a gyermekeink utáni pótszabadság. Az előző munkahelyemen ezzel szemben, minden évben megkaptam ugyanezen a jogcímen a pótszabadságot. Ezúton kérem Önt Tanácsadó Úr, segítsen eligazodnom ebben a kérdésben. Jár nekem a 3 gyermek után pótszabadság tehát, vagy sem?

Tisztelettel köszönöm előre is a válaszát!
B. János
Tisztelt Batiz Úr!

A Munka Törvénykönyvének ide vonatkozó paragrafusa szerint:

132. § (2) A szülők döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb
szerepet vállaló munkavállalót vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt
évenként a tizenhat évesnél fiatalabb

a) egy gyermeke után kettő,

b) két gyermeke után négy,

c) kettőnél több gyermeke után összesen hét

munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadság szempontjából a
gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben
kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

Álláspontom szerint a szabály arra az esetre vonatkozik, ha mindkét
szülő dolgozik (munkavállaló). Ebben az esetben pedig jogos
munkáltatójának elutasító indoka, hiszen nagyobb részt a nevelésből az
Ön felesége veszi ki.

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(09.09.2008)  Tisztelt Tanácsadó!

Kérdésem elég összetett lenne. 7 éves munkaviszony után és 3 év gyes után a munkahelyem nem tudott visszavenni, ezért szeptember 30-ig még a felmondási időmet töltöm. Keresgélek munkahelyet, de kevés sikerrel, mert a nyelvtudás elengedhetetlen. Időközben diplomát szereztem, de a nyelv nem fért bele ezért most elkezdtem ezirányban mozogni. Kérdésem, hogy ha munkanélkülire mennék okt. 1-vel nem tudom mennyi járadékot kapnék, mit számolnak. Május 18 lejárt a gyes, utána júniusban 66.000 Ft, júliusban 140.000 Ft (ez az alapbérem egyébként) és szépen kaptam végkielégítést 420.000 Ft. De élni kell és a számlák jönnek, a pénzem fogy. Nem tudom mely időszakot veszik figyelembe, és meddig. Azt a tanácsot is kaptam, hogy menjek el 3 hónapra táppénzre, utána munkanélkülire. Most a nyelv a legfontosabb, mert a végzettségem HR elég jó csak a nyelv hiánya miatt se diploma se munkahely nincs. Szeretnék egy intenzívet elkezdeni, emellett a munka meg nem fér bele. Azt szeretném kérdezni, hogy mivel járnék jobban, Ön mit tanácsol?
Köszönettel
Sz. Szilvia
Kedves Szilvia!

Az álláskeresési járadék (munkanélküli járadék helyett van) fontosabb
szabályait a következők
(1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról):

1. Álláskeresési járadékban csak az a személy részesülhet, aki:
1. álláskereső, és
2. a munkanélkülivé válását megelőző négy éven belül legalább
háromszázhatvanöt nap munkaviszonnyal rendelkezik, valamint
3. rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult,
továbbá táppénzben nem részesül,
4. munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett
eredményre és az illetékes állami foglalkoztatási szerv sem tud
számára megfelelő munkahelyet felajánlani.
2. Az álláskeresési járadék alapja:
A járadék összegét az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző
négy naptári negyedévben elért átlagkeresetének alapulvételével kell
kiszámítani. Átlagkereset-számításnál a személyi alapbért a
kifizetésének időpontjában érvényes összeggel kell figyelembe venni.

Ha az álláskereső ez idő alatt több munkaadóval állt munkaviszonyban
az adott időszakban, akkor valamennyi munkáltatónál elért átlagkereset
alapján kell a járadék összegét kiszámítani.
Ha az átlagkereset nem állapítható meg, a járadékösszeget az utolsó
munkakörben, illetőleg az ahhoz hasonló munkakörben elért kereset
országos átlaga alapján kell kiszámítani.
Az egy napra járó álláskeresési járadék alapja az álláskereső havi
átlagkeresetének harmincad része.
3. A járadék összege:
Az álláskeresési járadék összegét két szakaszra bontottan eltérően
állapítják meg, összege az első szakaszban az álláskereső korábban
elért átlagkeresetétől függ, a második szakaszban pedig a minimálbér
figyelembevételével számítják ki.
A járadék összege az első szakaszban, mely a folyósítási időtartam
feléig, de maximum 91 napig terjedhet, a járadékalap 60%-a, a
folyósítási időtartam második szakaszában az álláskeresési járadékra
való jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 60%-a.
4. Az álláskeresési járadék alsó és felső határa
Az álláskeresési járadéknak az első folyósítási szakaszban van alsó és
felső határa:
Az első szakaszban az álláskeresési járadék összegének alsó határa
megegyezik a minimálbér az álláskeresési járadékra való jogosultság
kezdő napján hatályos összegének 60 százalékával, felső határa pedig
az így megállapított összeg kétszeresével.
Az álláskeresési járadéknak a megszüntetését követő 90 napon belül
történő ismételt megállapítása esetén alsó határként a kötelező
legkisebb munkabérnek a korábbi jogosultság kezdő napján hatályos
legkisebb összege 60 százalékát kell figyelembe venni
Ha a járadék alapjául szolgáló korábbi átlagkereset az álláskeresési
járadék alsó határánál alacsonyabb, az álláskeresési járadék a
folyósítási idő mindkét szakaszában az átlagkeresettel megegyező
összeg.
A járadéknak a szünetelést követően történő folyósítása esetén azonban
- ha a szünetelés 540 napnál hosszabb ideig tartott (pl. GYES) - az
alsó határ számításánál az öregségi nyugdíjnak az ismételt folyósítás
kezdő napján hatályos összegét kell figyelembe venni. Amennyiben a
jogosult korábbi munkahelyén rehabilitációs kereset-kiegészítésben
részesült, annak összegét a járadékalapot képező keresetbe be kell
számítani; az így megállapított járadékösszeg a kereset-kiegészítés
65%-ával arányosan a munkanélküli járadék felső határát meghaladhatja.
Amennyiben a nyelvtanulásra szeretne koncentrálni- meglátásom
szerint-, megoldás lehet, amennyiben elmegy táppénzre (passzív jogon
90 nap) és utána igényli az álláskeresési járadékot.
A továbbiakhoz sok sikert kívánok!

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(10.09.2008)  Tisztelt Szakértő !

2003. óta dolgozom a jelenlegi munkahelyemen.2005-ben szültem idén junius 13-án telt le a gyesem.A munkáltatóm nem akar visszavenni még nem mondott fel.Én azóta kivettem a 3 évre járó szabadságomat ( ami 50 nap volt ) ill. részarányosan ami június 13-tól augusztus végéig járt.Jelenleg betegállományban vagyok, mert mint már említettem fel még nem mondott nekem a főnököm állítolag a papírjaim az ügyvédjénél vannak aki szabadságon van, majd jövő héten fogunk egymással találkozni. megbeszélni a helyzetet mivel ő azt szerette volna , ha én mondok fel, de én közöltem, hogy nem fogok felmondani.A következőek lennének a kérdéseim:
- Milyen feltételekkel mondhat fel?
-Ha jól tudom 30 napra köteles visszavenni ez mitől számítják ill. a szabadság is beleszámít-e?
-Visszamenőleg felmondhat-e?
-Betegállomány alatt felmondhat-e?
-A szabdságot és ha felmond akkor a végkielégítést milyen bér alapján kell fizetnie?
-Mivel még június óta nem fizetett nekem semmit kérhetek-e a béremre kamatot ( amit valószínű ugysem fogja kifizetni, de kiváncsi vagyok, hogy járna e ) ?
-A végkielégítést és a felmondási időre járó bért mikor kell kifizetnie?
-Felmondási időre jár-e szabadság?
-A betegállomány hány napját kell a munkáltatónak fizetnie?
-Számításaim szerint 45 nap felmondási idő jár nekem ez naptári napot jelent vagy munkanapot?
-Ha a felmondási idő alatt terhes lennék tudok-e tenni valami, hogy a munkaviszonyom ne szünjön meg elmehetk-e betegállományba?

Válaszát előre is köszönöm sokat segítene vele nekem .

Tisztelettel:
K.Ákosné
Tisztelt Asszonyom!

Annyi pontosítást szeretnék tenni, hogy a szabadság a GyED első évére jár, a
GyES idejére nem. A felhalmozott szabadság (szülési szabadság + a GyED évére
járó) ideje természetesen lehet 50 nap.

A munkaadónak a jelenleg hatályos törvények alapján kötelezettsége van a
GyEs-ről munkába visszatérő édesanyák foglalkoztatására. Az egészen más
kérdés, hogy 3 év elteltével a munkaadónál a foglalkoztatás körülményei, az
anyagi körülmények, a korábbi munkakör megváltozhatott. Végső soron a
munkaadónak van lehetősége a munkaviszony felbontására.

Helyesen tette, hogy Ön nem mondott fel, - a munkaadó vállalja fel azokat az
okokat és indokokat, amelyek alapján az Ön foglalkoztatását nem tudja
vállalni.

A felmondási időbe az éves szabadság fel nem használt arányos része
beleszámít. Visszamenőleg nem lehet felmondani, a felmondás kezdete
leghamarabb az értesítés, illetve a felmondás kézhezvételnek az időpontja
lehet, - a felmondási idő ettől az időponttól kezdődik.
Táppénz ideje alatt a munkavállaló védettséget élvez, de szeretném
nyomatékosan felhívni a figyelmet a keresőképtelen állomány indokoltságára,
az OEP akár Önt, akár a háziorvost bármikor ellenőrizheti, - különösen
akkor, ha nyilvánvalóan egy munkaviszony megszűnésével összefüggésbe hozható
táppénzes jogosultságról van szó.

Az elszámolásokat az Ön bruttó munkabére alapján kell teljesíteni, kifizetni
legkésőbb az utolsó munkában töltött napon. (Ez adminisztratív módon lehet a
felmondási idő felének letelte).
A felmondás idejére a szabadság fogalmilag nem értelmezhető, az Ön
munkaviszonya a felmondás végéig tart, az éves szabadság ezen időpontig
(arányosan) illeti Önt meg.

A késedelmesen kifizetett összegekre ön késedelmi kamatot kérhet, jó
eséllyel ennek kifizetésére legfeljebb a Munkaügyi Bíróság tudja kötelezni a
munkaadót.

A felmondás ideje alatt keletkezett terhesség már nem jelent felmondási
védelmet, mivel a munkaviszony megszűnéséről a terhessége előtt, illetve
ennek a munkáltatóval történő közlése előtt született döntés.

A felmondási idő naptári napokban értendő.

Tisztelettel:
Déri Tamás
Tanár, szaktanácsadó
www.karriertervezes.hu

(09.09.2008)  Tisztelt Tanácsadók!

Egy önkormányzatnál vagyok irodavezető, vagyis középvezető beosztással. 37 hetes terhes vagyok, 2,5 hónapja vagyok táppénzen, a szülési szabadságot még nem kezdtem meg.
Értesültem arról, hogy postázták nekem a vezetői megbízás visszavonásáról szóló határozatot.
A postai értesítést még nem kaptam meg, gondolom onnantól hatályos ha átveszem.
Persze indokolás nélküli, de felajánlanak vmilyen ügyintézői munkakört (olyat ami szerintem nincs is üres álláshelyben). Kérdésem mit tehetek?
Van-e valamiféle védelmem a terhesség és a tpp miatt, hiszen ezek felmentési tilalmak, ha jól tudom és ha én az állást nem fogadom el ez a visszavonás felmentésnek minősül, de az szabályos lesz? Vagy esetleg nem hatályosul addig amíg vissza nem megyek? Milyen lehetőségeim vannak?
Ha nem fogadom el az állást és a felmentés most hatályosul 4 havi felmentésre és 4 havi végkielégítésre vagyok jogosult. A felmentési pénzt hogyan kapom meg? Hiszen szülési szabadságomat kezdem meg és tgyás-ra leszek jogosult?
Amennyiben ezt választom, vagyis a felmentést és nem leszek jogviszonyban csak GYED-en, egy második gyermek után kaphatok a GYED alapján újra GYED-et, vagy csak GYES-re leszek jogosult? Ha nem leszek jogviszonyban rosszabbul járok ezekkel a támogatásokkal?
Várom válaszát, előre is köszönettel: Bette
Kedves Bette!

Az Ön által leírtak alapján, úgy vélem, hogy nem szabályszerűen járt
el munkáltatója:

Ad1.: A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból
a felmentés okának világosan ki kell tűnnie és a munkáltatónak kell
bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű. Indoklás
nélkül érvénytelen!

Ad2.: tájékoztatás közlésének időpontjában a köztisztviselő felmentési
tilalom alatt áll, a felmentés csak a védelem megszűnését követően
közölhető!
Egyébként a felmentés a kézbesítéskor - kézbesítési vélelem
megdöntésekor (amennyiben megtagadja az átvételt).

A többi kérdésére nem térnék ki- úgy vélem elég súlyos
szabálytalanságokat vétettek Ön ellen-, tanácsolom, hogy mindenképpen
keressen fel egy jogi képviselőt az ügyben!

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(09.09.2008)  Tisztelt Déri Tamás!
Már több esetben kértem az Ön segítségét és mindig meg is kaptam, remélem, hogy most is tud Nekem segíteni.
2008.02.01-én vissza mentem a munkahelyemre dolgozni ahol 2008.04.30-án felmondtak .Mivel kértem a felmentési időm rövidítését igy május 31-én megkaptam a végkielégítésem és megszünt a munkaviszonyom.Ezután 06.01-től 08.31-ig határozott idejű munkaviszonyom volt.Időközben terhes lettem és most passzív táppénzen vagyok utána viszont munkanélküli leszek.Jár nekem munkanélküli segély?Milyen ellátásokra leszek jogosult a szülés után?(gyed vagy gyes)
A szülés várható időpontja 2009.április 24.
Gyes mellett mentem vissza dolgozni

Várom mgtisztelő válaszát
Hámos Krisztina
Kedves Krisztina!

Az álláskeresésési támogatás megítélése, idejének és mértékének a megállapítása a területileg illetékes munkaügyi kirendeltség hatásköre. (4 éves időciklusokat vizsgálva Önnek minden 5. ledolgozott munkanap után jár egy járdékra jogosult nap).
A GyED/GyES jogosultságot érdemes az OEP/MEP ügyfélszolgálatán személyesen tisztázni. GyED-re akkor jogosult, ha a jogosultságot megelőző 180 napon belül Önnek volt viztosítotti jogviszonya. -Mindenképpen keresse fel az egészségpénztárat ebben az ügyben.

Tisztelettel:
Déri Tamás
tanár, szaktanácsadó

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kérdezzen tőlünk!
 

Ha kérdezni szeretne a CV Centrumtól, lépjen be felhasználónevével és jelszavával oldalunkra! Ha már regisztrált felhasználó vagy szeretné magát regisztrálni használja az alább található linkeket!

 
Belépés munkáltatóknak