FőoldalKarriercentrumKérdések-válaszok
 
Keresés a kérdések közül
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(18.02.2012)  T. Szakértő!

Jelenleg Ausztriában dolgozom. Előtte otthon volt többéves munkaviszonyom. Júniusban tervezek hazamenni. Az érdekelne, hogy ha otthon nem találnék munkát, jár-e nekem a 2012-től érvényes álláskeresési járulék? Mik a feltételei illetve milyen papírok szükségesek hozzá és az összegét melyik fizetésem alapján számolják ki? (tehát beleszámít-e a külföldi munka vagy csak az előtte itthon kapott fizetés)
Előre is köszönöm válaszát!
Sajnos nem számít bele a külföldi munkavégzés, - és csak az országban végzett munkája alapján igényelhet munkanélküli ellátást.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény ezzel kapcsolatban az alábbiakat rögzíti: 25. § (1) Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki
a) álláskereső,
b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap - a 27. § (1) bekezdésében meghatározott - jogosultsági idővel rendelkezik,
c) megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem jogosult, továbbá
táppénzben nem részesül,
d) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

Szabó Miklósné(08.02.2012)  T. Szakértő!
Egyik kedves nőismerősőmet kolleganőjével együtt januárban lefokozta a munkáltatója (egy nagyobb üzletlánc) vezető beosztásból eladóvá. Illetve ezzel egyidejűleg áthelyezték őket másik üzletbe. Jelenleg mindketten táppénzen vannak, mert nagy a valószínűsége hogy munkaviszonyuk csak a táppénz végéig marad fenn ennél a cégnél.
Kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy ha ismét munkába állnak és valóban elküldik őket, akkor előfordulhat e olyan, hogy nem kapnak munkanélküli ellátást( illetve nem \"azonnal\"), ha valami olyan indok kerül a felmondásukba?
Válaszukat előre is köszönöm : Krisztina
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény ezzel kapcsolatban az alábbiakat rögzíti: 25. § (1) Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki
a) álláskereső,
b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap - a 27. § (1) bekezdésében meghatározott - jogosultsági idővel rendelkezik,
c) megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem jogosult, továbbá
táppénzben nem részesül,
d) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

Szabó Miklósné

(11.01.2012)  Tisztelt Tanácsadó!

Pályakezdő álláskeresőként vagyok regisztrálva a debreceni munkaügyi központban, és érdekelne ,hogyha a központtól független felnőttképzésen veszek részt, akkor a munkaügyi központban továbbra is nyilván leszek-e tartva álláskeresőként, és nem esek-e el a támogatástól, amit adott esetben a helyi önkormányzattól rendelkezésre álló támogatásként kapok?
A felnőttképzésből közvetlen jövedelme nem származik. Nem látom az ütközést az önkéntes képzésen való részvétel és a munkanélküli ellátás igénybevétele között. Ütközés akkor származna, ha felnőttképzésből rendszeres jövedelemre tenne szert. Ebben az esetben haladéktalanul jeleznie kell a munkaügyiben a változást, - mert ellenkező esetben visszafizettetik Önnel a jogosulatlanul igénybe vett ellátás összegét.

Szabó Miklósné

(11.01.2012)  Tisztelt Szabó Miklósné!

2012.01.09-én feltettem Önnek egy kérdést, amire köszönöm szépen a válaszát. Bemásolom azért ezt az előzményt:
\"Egyik munkavállalónk 2011 júliusában táppénzre ment,s szeptember végéig adott le orvosi igazolást.Azóta viszont sem igazolást nem kaptunk tőle,sem nem kapunk a telefonon történő megkeresésünkkor egyértelmű választ arra,hogy mik a \"tervei\" az elkövetkezendőkben.
Szeretném megtudni,hogy mint munkaadónak , mik a jogaink egy ilyen helyzetben?Már az OEP-től is több alkalommal keresett bennünket az ügyével foglalkozó hölgy,mert többszöri felszólításukra sem volt hajlandó a hiányzó papírokat benyújtani,ezért elutasították a táppénz igényét.
Szóval hogyan lehet ettől a munkavállalótól jogszerűen megválnunk?\"
Tegnapi nap beszéltem a munkavállalónk orvosával, aki azt mondta, hogy nála is eltünt a munkavállalónk, nem jelent meg a 2011.11.08-ai felülvizsgálaton, ezért 11.09-én keresőképesnek nyilvánította, ezt az igazolást el is hoztuk az orvostól, mivel a munkavállaló nem \"tartott rá igényt\".
Kérdésem az lenne, hogy rendkívüli felmondással felmondhatunk-e a dolgozónak, hiszen ezek szerint 2011.11.09-étől a mai napig nem jelent meg a munkahelyén. Ha felmondunk, akkor ki kell-e fizetni neki a szabadságát, vagy csak a 11.08-ig tartó táppénzes időszakra?
Ugye nem kell a le nem dolgozott időszakra nekünk bérmilyen járulékot fizetni?
Visszamenőleg mi az az időpont amivel őt ki lehet léptetni?
Mi van akkor, ha a postán tértivevénnyel elküldött felmondását nem hajlandó átvenni?
Köszönöm szépen a válaszát: Simon Ildikó
Fel lehet mondani rendes vagy rendkívüli felmondással, mert ez a munkavállaló az együttműködési kötelezettségét valamilyen okból durván megszegte.
Mindkettőt indokolni kell, sőt a rendkívüli felmondásnak ezen kívül is vannak többlet feltételei, amelyet Önök is jól tudhatnak. A ki nem vett szabadságot azonban ki kell fizetni, - ÉS a táppénz alatt is jár szabadság. Táppénzesnek ugyanakkor felmondani nem lehet.
A felmondás közlése a táppénz lejárta után nem ütközik tiltó rendelkezésbe.

Szabó Miklósné


(10.01.2012)  Tisztelt Szakértő !
Egyik munkavállalónk 2011 júliusában táppénzre ment,s szeptember végéig adott le orvosi igazolást.Azóta viszont sem igazolást nem kaptunk tőle,sem nem kapunk a telefonon történő megkeresésünkkor egyértelmű választ arra,hogy mik a \"tervei\" az elkövetkezendőkben.
Szeretném megtudni,hogy mint munkaadónak , mik a jogaink egy ilyen helyzetben?Már az OEP-től is több alkalommal keresett bennünket az ügyével foglalkozó hölgy,mert többszöri felszólításukra sem volt hajlandó a hiányzó papírokat benyújtani,ezért elutasították a táppénz igényét.
Szóval hogyan lehet ettől a munkavállalótól jogszerűen megválnunk?
Válaszát köszönöm szépen:Simon Ildikó
Ebben az esetben a munkavállaló az együttműködési kötelezettségét szegi meg [Munka törvénykönyve 3. § (1) bekezdés]. Ez a kötelezettség a keresőképtelenség idején is fennáll. Munkaviszonyát az eset súlyától függően rendes vagy rendkívüli felmondással, esetenként közös megegyezéssel meg lehet szüntetni a fenti paragrafus megsértésére hivatkozással.

Szabó Miklósné

(31.12.2011)  Tisztelt szakértö

az igazolólap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapitásához cimü nyomtatványra nekem 6660ft összeget irtak be,mivel csak 1 szabadság napom volt a munkaviszony megszünés elöti 4 naptári negyed évben /elöte gyeden voltam/.ez az összeg hiába 1 napra volt,a hivatalban 1 hónapra vették,ami miatt nevetséges összegü munkanélküli segélyben részesülök.
most voltam a hivatalban megkérdezni,hogy ez igy biztos jól van-e és ott kérdezte a hölgy,hogy nem-e részesültem szabadság megváltásban,mert az is beleszámit.ez igaz?
nekem volt szabadság megváltásom, 313.014ft. akkor ezt hozáirják a 6660ft-omhoz és akkor 319.674ft lesz a munkaerö-piaci járulékalapom összege?
nekem ott rontották el,hogy a nyomtatványt okt.14.-ével adták ki,a szabadság megváltást pedig 25.-ével könyvelték el.

válaszát elöre is nagyon szépen köszönöm

tisztelettel Rosicka Timea
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló (Flt.) törvény 2012. I. 1-től hatályos szövege az munkanélküli járadék mértékét az alábbiakban állapítja meg: Álláskeresési járadék mértéke

26. § (1) Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy - ha az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor - az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. §-ának (3) bekezdésében meghatározott munkaerő-piaci járulék alapja (a továbbiakban: járulékalap) havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. A havi átlagos összeg kiszámítása során ezen időszak alatt elért járulékalap összegét osztani kell azoknak a hónapoknak a számával, amelyekben az álláskeresőnek volt járulékalapot képező jövedelme. Ha az álláskereső adott hónapban nem az egész hónapra vonatkozóan rendelkezik járulékalappal, akkor a hónapot a havi átlagos összeg kiszámítása során töredékhónapként kell figyelembe venni.

(2) Ha az álláskereső az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben több munkaadóval állt munkaviszonyban, vagy több vállalkozói tevékenységet is folytatott, vagy munkaviszonyban állt és vállalkozói tevékenységet is folytatott, az álláskeresési járadék összegét valamennyi munkaadónál, illetőleg vállalkozói tevékenysége során elért járulékalap alapulvételével kell az (1) bekezdés szerint kiszámítani.

(3) Megelőző négy naptári negyedévi járulékalap hiányában a járadék számításának alapja a négy naptári negyedévnél rövidebb időszakban elért járulékalap havi átlagos összege. Ha a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nincs az álláskeresőnek járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka.

(4) Az egy napra járó álláskeresési járadék számításának alapja az (1) és (3) bekezdésben meghatározott összeg harmincad része.

(5) Az álláskeresési járadék napi összege a (4) bekezdés alapján meghatározott járadékalap 60 százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő összeg.

(6)

(7) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló rendeletek hatálya alá tartozó személyek esetében az Európai Gazdasági Térség másik tagállamában szerzett bért, szakmai jövedelmet vagy átlagkeresetet az (1) bekezdésben meghatározott járulékalapként kell figyelembe venni.

(8) A 27. § (12) bekezdésében meghatározott ideiglenes ellátás összege a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka.

Szabó Miklósné(15.12.2011)  Tisztelt Szakértő,

Páromat a héten közös megegyezéssel elküldték a cégétől. Teljesen összeomlott és betegszabadságra ment, de előbb-utóbb álláskeresési járulékra jelentkezik. Ha jól olvastam 2012-ben megváltozik a járulék számításának módja. Jól értelmezem, hogy ha még idén regisztrálja magát munkanélkülinek akkor a jelenlegi szabályok szerint a járadékalap 60 százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér összegének megfelelő összeget kapja ami 78ezer Ft mivel az átlagkeresete az elmúlt 4 negyedévben (145e ft) aminek a 60%-a több mint a minimálbér?
A jövő évi tervezet szerint (azt hiszem még nem fogadták el) jövőre az átlagkeresetének a 90%,80%,70%-át kapja meg havonta ami 130, 115, 100 ezer forint?
Ezek alapján érdemesebb megvárnia azt a pár hetet nem?

A másik kérdésem, hogy ha nem marad táppénzen addig még az új szabályozás hatályba lép akkor megteheti, hogy megvárja és csak utána regisztrál, hogy több pénzt kapjon?

A harmadik pedig, hogy jelenleg ha a 90 nap előtt talál munkát akkor a hátralévő összeget egy összegben megkapja. Ez a jelenlegi tervezet szerint marad jövőre is?

Végül (összegezve) mi a tanácsuk arra vonatkozóan, hogy idén vagy jövőre regisztrálja magát munkanélkülinek?

Bocsánat ha hülyeséget írtam, de csak most kezdek ismerkedni ezzel a témával. Eddig szerencsére nem volt szükségünk rá.
Segítségüket előre is köszönjük.
Tisztelettel,
Sáry Ádám.
Álláskeresési járadék mértékéről az 1991. évi IV. törvény 26. § (1) Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy - ha az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor - az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. §-ának (3) bekezdésében meghatározott munkaerő-piaci járulék alapja (a továbbiakban: járulékalap) havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. A havi átlagos összeg kiszámítása során ezen időszak alatt elért járulékalap összegét osztani kell azoknak a hónapoknak a számával, amelyekben az álláskeresőnek volt járulékalapot képező jövedelme. Ha az álláskereső adott hónapban nem az egész hónapra vonatkozóan rendelkezik járulékalappal, akkor a hónapot a havi átlagos összeg kiszámítása során töredékhónapként kell figyelembe venni.
(2) Ha az álláskereső az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben több munkaadóval állt munkaviszonyban, vagy több vállalkozói tevékenységet is folytatott, vagy munkaviszonyban állt és vállalkozói tevékenységet is folytatott, az álláskeresési járadék összegét valamennyi munkaadónál, illetőleg vállalkozói tevékenysége során elért járulékalap alapulvételével kell az (1) bekezdés szerint kiszámítani.
(3) Megelőző négy naptári negyedévi járulékalap hiányában a járadék számításának alapja a négy naptári negyedévnél rövidebb időszakban elért járulékalap havi átlagos összege. Ha a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nincs az álláskeresőnek járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka.
(4) Az egy napra járó álláskeresési járadék számításának alapja az (1) és (3) bekezdésben meghatározott összeg harmincad része.
(5) Az álláskeresési járadék napi összege a (4) bekezdés alapján meghatározott járadékalap 60 százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő összeg.
(6) Az álláskeresési járadék napi összege a folyósítási időtartam második szakaszában az álláskeresési járadékra való jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének 60 százaléka. Ha a járadék számításánál figyelembe vett összeg nem éri el a minimálbért, akkor mindkét szakaszban az álláskeresési járadék napi összege az (1) és (3)-(4) bekezdés szerint számított összeg 60 százaléka.
(7) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló rendeletek hatálya alá tartozó személyek esetében az Európai Gazdasági Térség másik tagállamában szerzett bért, szakmai jövedelmet vagy átlagkeresetet az (1) bekezdésben meghatározott járulékalapként kell figyelembe venni.
(8) A 27. § (12) bekezdésében meghatározott ideiglenes ellátás összege a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka.

Azt viszont nem lehet tudni mit hoz a holnap. Nem érdemes vizsgálgatni azt, hogy jól jár-e az álláskereső egy még el sem fogadott jogszabály tervezettel. Munkát kell keresni, - mert hosszabb távon ez jelent megoldást.

Szabó Miklósné

(13.12.2011)  Tisztelt Hölgyem/Uram!

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz hogy jogosult vagyok e szociális járadékra.
1 évig voltam munkanélkülin de ellátást nem kaptam mert előtte egy államilag támogatott tanfolyamon vettem részt.
Majd elhelyezkedtem egy vállalkozónál aki a próbaidő lejárta előtt elbocsájtott.
Azonnal regisztráltattam magam álláskeresőként majd mentem az önkormányzathoz szociális segélyért életemben először.Nos az ottani úri ember azt mondta hogy 200 nap együtt működési időnek kell eltelnie a munkaügyi központtal hogy jogosult legyek a szociális járadékra vagy létesítsek munkaviszonyt hogy meglegyen ez az idő.Azt gondolhatta hogy igencsak link lehetek ha már oda mentem először és nem újabb állást kerestem magamnak..Ez igaz?Kell a 200 nap?
Addig mit tehetek?Éhenhalás vagy egyéb lehetőségeken kívül.
Van két kis korú gyermekem az egyik még 1 hónapos sincs.
Válaszát mielőbb várom és előre is köszönöm.
Tisztelettel Tamás.

A jogosultság feltételeit a rehabilitációs törvény rögzíti: Rendszeres szociális járadékra az a személy jogosult, akinek legalább 40 %-os egészségkárosodása a keresőtevékenység folytatásának időtartama alatt keletkezett, ideértve a keresőtevékenység megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, és a Foglalkoztatási törvény szerinti pénzbeli ellátás időtartamát is. Ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörben, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas. Ha a rendszeres szociális járadék megállapításának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, és rendelkezik a rokkantsági nyugdíjhoz életkora szerint szükséges szolgálati idő felével. Ha saját jogú nyugellátásra nem jogosult, és nem részesül rendszeres pénzellátásban, kereset-kiegészítésben, átmeneti kereset-kiegészítésben, jövedelem-kiegészítésben, átmeneti jövedelem-kiegészítésben, átmeneti járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában. Ha keresőtevékenységet nem folytat, vagy a rendszeres szociális járadék iránti kérelem benyújtását megelőző 4 naptári hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga nem haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 80 %-át.

Azon személy esetén, aki az ORSZI szakvéleménye, és szakhatósági állásfoglalása alapján rehabilitálható, a rendszeres szociális járadékra való jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a regionális munkaügyi központnak a kérelmező lakó-, illetve tartózkodási helye szerint illetékes kirendeltsége a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartásba vegye. E kötelezettség alól mentesül az, aki keresőtevékenységet folytat, oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, vagy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 10 éven belül eléri.

(22.11.2011)  Én egy speciális helyzetben vagyok ! A gyermekem 5 éves és sajnos tartós beteg ! Betegsége miatt 10 éves koráig jár a gyes mely a feleségem nevén fut ! Mindketten fizettünk tb.-t. Feleségem is és én is 8 órában dolgozunk. Ha a gyermek megbetegszik igényelhetem én-e a gyáp-ot.
Gyermekápolási táppénzre jogosultság szempontjából keresőképtelen

- az anya, ha a kórházi ápolás alatt álló 1 évesnél fiatalabb gyermekét szoptatja,

- az a szülő, nevelőszülő, helyettes szülő, aki 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja. (Eb.tv. 44.§ c) és e) pont)

A törvény szövege nem zárja ki az apát a gyermekének betegsége esetén a táppénzre való jogosultságból, ha az apa is biztosítottnak minősül.

Szabó Miklósné

(16.11.2011)  Tisztelt Szakértő!
2011. december 31-én fog megszűnni a határozott idejű munkaviszonyom, mely 2010. február 22-től áll fenn. A biztosítási jogviszonyom sem ezalatt az idő alatt, sem az ezt megelőző években nem szünetelt, mindig folyamatos volt (kb. 13 éve). Kisbabát várok, a szülés várható időpontja 2012. március vége, április eleje.
Kérdéseim:
1.) Ha 2012 január 01-től nem sikerül elhelyezkednem jogosult leszek-e munkanélküli ellátásra?
2.) Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama biztosítási jogviszonynak felel-e meg?
3.) Jogosult leszek-e terhességi gyermekágyi segélyre?
4.) Ennek letelte után jogosult leszek-e gyermekgondozási díjra?
5.) Valóban megszűnt a passzív táppénz?
Válaszait előre is nagyon köszönöm.
1.) Igen jogosult lesz álláskeresési járadékra.
2.) Gyed-re akkor lesz jogosult, ha a törvényben támasztott feltételeknek megfelel:
Egészségbiztosítási törvény 42/A. § (1) Gyermekgondozási díjra jogosult
a) a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését - a gyermeket szülő anya esetén a szülést - megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
b) a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
és a gyermeket saját háztartásában neveli.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásakor nem tekinthető szülőnek a nevelőszülő és a helyettes szülő.
(3)
(4) A gyermekgondozási díjra történő jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani
a) a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz idejét,
b) a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejéből 180 napot,
c) a rehabilitációs járadék folyósításának idejét.
3.) Tgyás a fenti törvény 40. § (1) bekezdése alapján annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és
a) a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy
b) a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.
(2) A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani
a) a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét,
b) közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
c) a rehabilitációs járadék folyósításának idejét.
(3) A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. Ha a terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban kerül benyújtásra, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a szülés várható időpontját megelőző 28. napon kezdődik.
4.) Amikor nem jár Gyed a fenti törvény 42/C. § Nem jár a gyermekgondozási díj, ha
a) a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja;
b) a jogosult - munkavégzés nélkül - megkapja teljes keresetét, ha a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt kereset után jár gyermekgondozási díj;
c) a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban - ide nem értve az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást - részesül [1993. évi III. törvény 4. § (1) bek. i) pont];
d) a gyermeket - a külön jogszabályban foglaltak szerint - ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el;
e) a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el, ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést;
f) a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti.
5.) igen a passzív táppénz megszűnt.

Szabó Miklósné

(16.11.2011)  Tisztelt Szakértő!
2011.febr.8-án lettem regisztrált munkanélküli a maximálisan adható havi járadékkal.
Július 25-én töröltek,26-ától munkahellyel rendelkezem.A feltételeknek megfelelve jelentkeztem a félpénzes juttatásra,befogadták a papíromat,majd a közel 3 hónapnyi járandóság után utaltak 42900Ft-ot.Kérdésemre miszerint ez reális-e,azt a választ kaptam,hogy ha a munkanélküliség első részében találok munkát akkor 80% ha a második részéban akkor 30% a kifizetendő összeg.Ez valóban így van,mert a tájékoztatáskor a járandóság feléről beszéltek.
Előre is megköszönve válaszát
Üdvözlettel

Jámbor Aranka
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény valóban úgy rendelkezik [Flt. 27. § (8)], hogy Ha az álláskeresési járadékban részesülő személy a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú, legalább napi négy óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, kérelmére a folyósítási időből még fennmaradó időtartamra járó juttatás összegének a (9) bekezdésben meghatározott mértékét egy összegben ki kell fizetni. A kifizetés további feltétele, hogy az álláskeresési járadékban részesült személy a járadék megszüntetésétől a kifizetés napjáig folyamatosan munkaviszonyban álljon. A munkaviszony fennállását a munkaadó igazolja. A kérelmet az álláskeresési járadék folyósítási idejének lejártát követő 30 napon belül kell benyújtani, a juttatást a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül kell kifizetni.
(9) A (8) bekezdésben meghatározott egy összegben kifizetendő juttatás mértéke a még hátralévő időtartamra járó juttatás összegének 80 százaléka.
(9a) Ha az álláskeresési járadékban részesülő személy az álláskeresési járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően nem a lakó- vagy tartózkodási helyén létesít a (8) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő munkaviszonyt, a (9) bekezdésben meghatározott mértékű juttatást a részére - kérelmére - egy összegben a kereső tevékenységre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítését követő legközelebbi számfejtés alkalmával kell kifizetni.
(10) A (9) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha az álláskereső az álláskeresési járadék folyósítása alatt ugyanazzal a munkaadóval létesít munkaviszonyt, amellyel az álláskeresési járadék megállapítását megelőzően utoljára munkaviszonyban állt.
(11) Ha az álláskereső részére az állami foglalkoztatási szerv (illetőleg annak kirendeltsége) a (8) bekezdésben meghatározott összeget kifizette, úgy kell tekinteni, hogy az álláskereső az álláskeresési járadék folyósítási idejét kimerítette.

Szabó Miklósné

(02.11.2011)  Tisztelt Szabó Miklósné,

2011. december 1-től leszek munkanélküli közös megegyezéssel. Érdeklődni szeretnék, hogy melyik tövény vontakozik rám járadék szempontjából (a 270 napos vagy már a 90 napos). Ha munkanélküli ellátás alatt ki szeretnék menni külföldre tanulni de nem hivatalos úton akkor milyen lehetőségek vannak arra, hogy nem veszítsem el az itthoni státuszomat és járadékomat.


Segítségét köszönve : Hajas Ágnes
Már a 90 napos szabály vonatkozik Önre.
Az álláskeresési járadék folyósítását meg kell szüntetni, ha az álláskereső az Európai Gazdasági Térség másik tagállamába távozik, és legfeljebb a távozás időpontjától számított három hónap elteltével a Magyar Köztársaság területére nem tér vissza.

Szabó Miklósné

(13.10.2011)  Tisztelt Cím!

A törvény szerint jogosult vagyok gyedre a munkaviszonyom alapján. Viszont a törvény szerint nem jár gyed ha hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet személyesen folytatok!
A gyed folyósítása mellett őstermelő vagyok, de személyes közreműködésem nem áll fennt, mert van alkalmazottam, és ő végez minden munkát.
Jól értelmezem, hogy a gyed folyósítás mellett fenntarthatom az őstermelői tevékenységemet?

Válaszát előre is köszönöm.

Üdv: Tóth Á.
A főszabály szerint munkaviszonya alapján jogosult Gyed-re, - de a speciális szabály kizárja Önt a jogosultak sorából, mert őstermelő, amely engedélyhez kötött tevékenység, amelyből Önnek jövedelme származik.
Ebben az esetben a speciális szabály lerontja az általános érvényét és joghatályossá a speciális rendelkezés lép.

Szabó Miklósné


(14.09.2011)  Tisztelt Cím!

Azért fordulok itt Önökhöz, mert a Kérdés-Válaszban sajnos nem kaptam semmilyen választ eddig.

A pár kérdésem az lenne, hogy 1) megtagadható-e a gyed valakitől, aki kéri a munkáltatójánál? Az Oep szerint nem.
2) ha valakinek felmondanak, és átszeretné gondolni illetve megbeszélni valaki mással, hogy mit írjon alá, mondhatják-e azt neki, hogy nem mehet ki az irodából? ez nem a személyes szabadság korlátozása-e?

3) ha valakinek felmondanak közös megegyezéssel, mert ez volt a legjobb, amit aláírhatott, és utána a szakszervezet a céghez fordul, mivel sem gazdaságilag sem morálisan nem magyarázható meg az eset, illetve szociálisan sem, ugyanis a férjem az egyetlen kereső a családban ( van 1 tíz hónapos gyermekünk, a másik meg decemberben születik), ők utólag kitalálnak mindenfélét, hogy milyen baj volt a férjemmel, holott soha semmilyen fegyelmi ügye nem volt. nyoma sincsen semminek erről sehol??
4) rágalmazás miatt fel lehet-e jelenteni 1-2 vezetőt emiatt?

köszönettel várom mihamarabbi válaszukat.

Orbán Anita
A Gyed jogosultsági feltételeivel rendelkező munkavállalótól a Gyed-et munkáltatója nem tagadhatja meg büntetőjogi felelősség nélkül.
Ha munkáltatója ilyet mondana a munkavállalójának a munkaviszonya megszüntetése kapcsán, akkor okkal lehet arra gondolni, hogy munkáltató munkavállalóját megtéveszteni igyekszik vagy azonnali nyomásgyakorlással igyekszik megszabadulni a munkavállalótól, - és természetesen belefér ebbe a körbe a személyes szabadság ideiglenes korlátozása is.
A rágalmazás már büntetőjogi kategória, - ezért ha a munkahelyen ilyen irányú sérelmek vannak, akkor azt egy büntetőeljárásban előbb tisztázni kell, ahol megállapítják annak fennállását, illetve alaptalanságát , - ezt követően lehet csak okkal rágalmazásra hivatkozni és a rágalmazó ellen eljárást kezdeményezni.

Szabó Miklósné

(09.09.2011)  Tisztelt Tanácsadó!

Több mint két éve dolgozom egy olyan Kft.-nél ahol elfogadott körülmény, hogy az evi kivehető pihenő szabadság csak 18 nap lehet.
Mivel most várandós vagyok olyan terhességgi kivizsgáláson estem át amely után több nap kimélő (fekvő) életmód javasolt.
A kivizsgálás napjára a kivizsgálást (amniocentézist) végző intézet 8-as keresőképtelenséget állapít meg.
Kérhetem-e a munkáltatómtól a távolléti dijat, vagy csak táppénzt kérhetek a háziorvos igazolásával .
Vagy a meglévő 3 nap szabadságomat használhatóm fel.

A távolléti díj megállapítására milyen igazolást kell a munkáltatómnak adni?
Honnan kell kérni?
Seb az egészségügyi intézetben sem a háziorvosom nem tud semmit a témáról.

Előre is köszönöm tájékoztatását.

Csilla
A Kft. nem tartja be a Munka Törvénykönyve szabadságra és annak kiadására vonatkozó szabályait.
Az orvosának abban konkrétan állást kell foglalnia, hogy - megfelelő kímélet, illetve munkakör módosítás mellett - folytathatja-e a munkáját, - vagy teljes kíméletre, otthoni pihenésre, nyugalomra szorul. Ezt az igazolást senki sem pótolhatja orvosa helyett. Ezen igazolás nélkül munkáltatója semmilyen intézkedést, kérést nem foganatosíthat.
Ha az orvos ágynyugalmat javasol, akkor munkáltatója köteles a munkavégzés alól felmenteni és az orvos által kiállított igazolás alapján táppénzre venni, - amelynek idejére távolléti díj jár.

Szabó Miklósné

(23.08.2011)  Tisztelt tanácsadó úr!
A kérdésem az lenne hogy a férjem 3 hete dolgozik egy cégnél ahol borzasztóak a munkakörülmények
nem tartanak be semmilyen munkavédelmi szabályokat sem ,és alacsony fizetéssel vannak bejelentve a többit majd \"zsebből\" kapja.Reggel 7-17óra 45 ig dolgozik mert a 45 perces ebéd időt is le kell dolgoznia,amit néha meg sem kap,éhen dolgozik.sajnos nagyon nehéz elhelyezkedni a környékünkön ezért muszáj volt elvállalnia ezt a megalázó munkát,
mint ahogy várható volt a kollégák már mondogatják hogy a fizetés sem annyi lesz mint amennyit igértek
a kérdéseim:
ha próbaidő alatt a férjem mond fel jár-e valamilyen álláskeresési támogatás ,vagy más?
az elöző munkahelyén nagyon szép bejelentett fizetése volt brutto 200000 ft itt 10 hónapot dolgozott
előtte 10 évig ugyan annál a cégnél bruttó 125000 ft-al volt bejelentve
van egy bt a nevünkön ahol a férjem a beltag én a kültag kicsi vállalkozás de muszáj fenttartanunk mert néha ez is hoz pénzt,
azt mondta a könyvelőnk hogy a férjem nem mehet munkanélkülire mert akkor azonnal a bt vállik munkahellyé és így havi szinten elég sok pénzt kell befizetni járulékokra,eddig mivel volt bejelentett állása és ön adózó,ez nem volt
sajnos több terhet ,kiadást már nem bír el a családunk(2 gyerek,devizahitel stb)
megoldás lehet -e az ha a bt -ben én lennék a beltag,és a férjem a kültag?ezt úgy tudom ügyvéd pár nap alatt elintézi ?én gyesen vagyok.,nevelőszülőként nevelünk egy kislányt akire 10 éves koráig jogosult vagyok a gyesre,mert a kislány beteg.Kérem adjon tanácsot nekünk,mert nagyon féltem a férjemet ezen a munkahelyen és ilyen munkaidő beosztással esélye sincs mást találni,de ehhez legalább ha valamilyen segély járna akkor \"túlélhetnénk\" ezt az időszakot.várom válaszát,tisztelettel:Bakos Erika
A foglalkoztatás elősegítéséről munkanélküliek ellátásáról szóló hatályos törvény 25. § (1)
Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki

a) álláskereső,

b) az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább háromszázhatvanöt nap - a 27. § (1) bekezdésében meghatározott - jogosultsági idővel rendelkezik
c) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül,

d) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.
Ha Önnek Gyes jár, akkor nem részesülhet álláskeresési járadékban, ellenben gyermeke 1 éves korától napi 3 óra részmunkaidős munkát vállalhat, illetve ha a munkát otthon végzi, akkor korlátlan időben dolgozhat.
A Bt.-ben lévő bel-illetve kültag kérdését a férjével kell megbeszélnie. A Bt.-ben a kültag kötöttségei lazábbak mint a beltagé, aki felelős a vállalkozás minden tevékenységéért és teljes vagyonával felel a bekövetkezett csőd vagy fizetésképtelenség esetén. Szerencsés lenne dolgoznia a saját Bt.-ben, ha az "úgyis hoz a konyhára valamit".
Lehetőségeik: vállalkozói hitelt is fel lehet venni a devizahitel mellé. A devizahitel visszafizetése esetén lehetne élni az árfolyam rögzítéssel, amely átmenetileg könnyítheti a problémát.
Minden felesleges kiadást le kell faragni.

Szabó Miklósné


(10.08.2011)  tisztelt szakértő!
szükségem lenne egy kis segítségre.van egy két dolog amit a munkanélküli járadékkal kapcsolatban nem értek.június 30-án elveszítettem a munkahelyen,és július elsejétől munkanélküli vagyok.megállapították, hogy 45 napig napi 2553 Ft majd 44 napig napi 1560 Ft-ot kapok.viszont engem úgy tájékoztattak, hogy jogosult vagyok a maximális összegre. Összesen 447 napot dolgoztam, 2 éve voltam munkanélküli 3 hónapig. Nem értem, hogy miért nem kapom meg a maximális összeget, hiszen az afsz oldalán azt olvastam, hogy 365 munkanapnak kell lennie, hogy jogosult legyek és nekem van 447 napom. Az mellett minimum 73 napig kell folyósítani az álláskeresési járulékot, akkor én miért kapom csak 45 napig? Voltam bent a helyi kirendeltségen, ahol azt mondták nekem, hogy jól van kiszámolva. Viszont az oldalukon teljesen mást lehet olvasni. Kihez tudnék fordulni? Mit tudok tenni ebben az ügyben?
Válaszát előre is köszönöm!
A jelenleg hatályos szabályok (1991. évi IV. törvény) szerint az álláskeresési járadék folyósításának két szakasza van. A szövegben csillaggal jelzem ezt a két szakaszt, továbbá azt a szövegrészt is, ahol az időtartam számításánál a korábbi járadék idejét is figyelembe kell venni.
A munkaügyi hivatalban a járadékot határozatban állapítják meg. Itt megjelölnek egy időtartamot (általában 30 nap), amely időn belül az érintett fél a határozat ellen fellebbezéssel élhet. Lehet, hogy észrevételével sajnos máris elkésett.

Álláskeresési járadék mértéke

26. § (1) Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy - ha az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor - az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. §-ának (3) bekezdésében meghatározott munkaerő-piaci járulék alapja (a továbbiakban: járulékalap) havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. A havi átlagos összeg kiszámítása során ezen időszak alatt elért járulékalap összegét osztani kell azoknak a hónapoknak a számával, amelyekben az álláskeresőnek volt járulékalapot képező jövedelme. Ha az álláskereső adott hónapban nem az egész hónapra vonatkozóan rendelkezik járulékalappal, akkor a hónapot a havi átlagos összeg kiszámítása során töredékhónapként kell figyelembe venni.

(2) Ha az álláskereső az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben több munkaadóval állt munkaviszonyban, vagy több vállalkozói tevékenységet is folytatott, vagy munkaviszonyban állt és vállalkozói tevékenységet is folytatott, az álláskeresési járadék összegét valamennyi munkaadónál, illetőleg vállalkozói tevékenysége során elért járulékalap alapulvételével kell az (1) bekezdés szerint kiszámítani.

(3) Megelőző négy naptári negyedévi járulékalap hiányában a járadék számításának alapja a négy naptári negyedévnél rövidebb időszakban elért járulékalap havi átlagos összege. Ha a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nincs az álláskeresőnek járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka.

(4) Az egy napra járó álláskeresési járadék számításának alapja az (1) és (3) bekezdésben meghatározott összeg harmincad része.

(5) Az álláskeresési járadék napi összege a folyósítás első szakaszában *- amely a folyósítási időtartam feléig, de legfeljebb 91 napig terjed - a (4) bekezdés alapján meghatározott járadékalap 60 százaléka, de legalább az álláskeresési járadékra való jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének 60 százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének 120 százaléka.

(6) Az álláskeresési járadék napi összege a folyósítási időtartam második szakaszában* az álláskeresési járadékra való jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének 60 százaléka. Ha a járadék számításánál figyelembe vett összeg nem éri el a minimálbért, akkor mindkét szakaszban az álláskeresési járadék napi összege az (1) és (3)-(4) bekezdés szerint számított összeg 60 százaléka.
27. §
(6) A folyósítási idő számítása szempontjából a jogosultsági idő csak egyszer vehető figyelembe. *Ha az álláskereső az álláskeresési járadék folyósításának számára meghatározott időtartamát teljes mértékben nem vette igénybe, az ismételt folyósításnál a járadékfolyósítás időtartamának alapját képező jogosultsági időt a tényleges járadékfolyósítási időtartamnak megfelelően csökkenteni kell. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló rendeletek hatálya alá tartozó személy által, az Európai Gazdasági Térség másik tagállamában igénybe vett munkanélküli ellátás tekintetében is.

Szabó Miklósné


(08.08.2011)  Tisztelt Szabó Miklósné!

Jeneleg a szüléseim után járó szabadságomat töltöm, közalkalmazotti (tanár) jogviszonyom van. A kérdésem az lenne, hogy ezen szabadság alatt létesíthetek-e 6 órás munkaszerződéses jogviszonyt, anélkül, hogy fel kellene mondanom.
(A keresőben megjelenik egy ilyen típusú kérdés, de sajnos nem sikerült megtalálnom.)

Válaszát előre is köszönöm!
Munkáltatója kifejezett és erre irányuló írásos engedélye szükséges a munkaviszony létesítéséhez.

Szabó Miklósné

(25.07.2011)  Tisztelt Cím!

8 éves gyermekemre ( tartósan beteg) GYESt kapok. Azt szeretném megtudni. hogy így jár-e a bérpótló juttatás? Egyedül nevelem és van még egy gyerekem.

Köszönöm Tisztelettel Fóti Orsolya
A bérpótló juttatás a rendelkezésre állási támogatást váltotta fel 2011. január 1-től. Általában a z álláskeresők illetve a munkaügyi hivatallal kapcsolatban álló munkanélküliek számára vezették be ezt a jogintézményt, így Gyes mellett nem kaphat ilyen támogatást.

Szabó Miklósné

(15.07.2011)  Tisztelt szakértő!

Segítségét kérem a következőkben, 20109.1-től 2011.4-3ig munkanélkülin voltam
találtam akkor munkahelyet de közben 2011.8.30 a cég megszünik mert kivonul Magyarországról
Próbaídőm már lejárt, Kérdésem jár -e újból részemre a munkanélküli ellátás.
Várom válaszát mielőbb Varga Miklósné
Elvileg a régi szabályok szerint a 270 napból 88 nap-i járadékigényt még nem merített ki. Ha aug. 30-án regisztrál álláskeresőként talán megkaphatja a különbözetre számított járadékokat. Amennyiben ezen a napon vagy másnapon nem regisztrál és az Országgyűlés megszavazza szeptember 1-i hatállyal a 90 napig járó ellátás folyósítását, akkor már csak álláskeresési segélyre számíthat.


Szabó Miklósné

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kérdezzen tőlünk!
 

Ha kérdezni szeretne a CV Centrumtól, lépjen be felhasználónevével és jelszavával oldalunkra! Ha már regisztrált felhasználó vagy szeretné magát regisztrálni használja az alább található linkeket!

 
Belépés munkáltatóknak