Az igénylés módja

Az igénylés módja


A hatósági erkölcsi bizonyítvány kérőlap postai értékcikként a postahivataloknál szerezhető be. A kérőlapot a kérelmező személyazonosító igazolványában, illetve a személyazonosság igazolására alkalmas egyéb hatósági igazolványban bejegyzett adatokkal megegyezően kell kitölteni.

2000 március 1-jétől a bizonyítvány kiállításáért a mindenkori általános tételű eljárási illetéknek megfelelő mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni, mely a 2005. február 15. napját követően kezdeményezett eljárásban 2200 Ft. A díjat a hatósági erkölcsi bizonyítvány kérőlaphoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson kell befizetni. A készpénz átutalási megbízás feladóvevényét a kérőlaphoz csatoltan, postai úton kell megküldeni a kiállításra jogosult szerv címére.

BELÜGYMINISZTÉRIUM
Budapest 1943

A külföldön élő és tartózkodó természetes személyek - állampolgárságtól függetlenül - a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmüket írásban (a személyazonosító adatok megjelölésével) nyújthatják be a nagykövetségeken, illetve a konzulátusokon. A külföldi címre továbbítani kért bizonyítványt Hivatalunk a Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya útján a külképviseleti szerven keresztül kézbesíti.

<< Fogalma         Info kérés>>