FőoldalKarriercentrum Tanácsok Milyen személyiségek kellenek egy jó csapatba?
 

Milyen személyiségek kellenek egy jó csapatba? (6)

csapat, teamA team számára hasznos személyiségek teljes listája nyolc típust tartalmaz. Ezek a személyiségtípusok meghatározott feladatkörrel járó szerepeket töltenek be a csapatban. Bármilyen feladat elvégzésére alkalmas lehet az a csapat, amelyben résztvesz a nyolc kulcsszereplő.

A team legfontosabb tagja a Vállalatépítő
Erős jellemmel bíró, gyakorlatias ember, aki realista szellemben dolgozik a vállalat érdekében. Munkáját kitűnő szervező készséggel, fegyelmezetten végzi. Konzervatív, kötelességtudó, kiszámítható típus.

A teamek irányítóinak két típusa, az Elnök és a Serkentő
Elnök:
Megbízható, sikeres, tudja, hogyan kell a csoport javára felhasználni a hozzáférhető eszközöket. Együtt tartja a csoportot. A csapat minden tagjának kiosztja a megfelelő szerepet, s ezzel a közös cél felé orientálja a többieket.

Serkentő:
Valódi vezéregyéniség, nem tűri a passzivitást. Provokálásával kizökkenti a csapatot az egyensúlyi helyzetből, így kényszeríti cselekvésre őket.

A csapat kreativitását biztosítja a két ötletgazda,
akik között kiegészítő viszony áll fenn.

Palánta:
introvertált, kivételesen intelligens. Elvonultan, alapos problémamegoldó gondolkodással dolgozik az új ötletek feltárásán, elméleteinek kidolgozásán.

Forrásfeltáró:
A mindent tudni akaró, extrovertált Forrásfeltáró, az aki „kutató expedícióra indul”. Személyes kapcsolatok révén talál rá az új ötletekre és azok továbbfejlesztésére.

Az Elnöknek mielőtt döntését meghozná, meg kell hallgatnia a Palánta és a Forrásfeltáró elméletét is. Ez az egyetlen alkalom a két személyiség közötti versengésre. Lehet, hogy összeegyeztethetetlen ötletekkel állnak elő és egyikük sem akar engedni. Ilyenkor van szükség a Helyzetértékelőre.

Helyzetértékelő:
A vállalatvezetési játék során csak a kritikus pillanatokban kerül előtérbe. Ő az egyetlen, aki a Palántát rá tudja venni, hogy véleményt változtasson. Érzelmei, előítéletei nem befolyásolják ítélőképességét. Úgy tud elfogulatlanul ítélni, hogy egyik irányba sem elkötelezett. Megfontolt, komoly gondolkodású ember, aki lassan hozza meg döntéseit. Kevésbé teljesítményorientált, szinte alul motivált.

Csapatjátékos:
Másokban megbízni tudó, érzékeny személyiség. Tud bánni a nehezebben kezelhető tagokkal, javítja az általános morált, annak érdekében, hogy a közös célokat az egyéni érdekeik fölé helyezzék. Elfogadják Őt vezetőnek, mivel senki sem érzi tőle magát fenyegetettnek. Tevékenysége a csoport egészének hasznára válik. Elhárítja a nehezebben kezelhető tagok miatt felmerülő konfliktushelyzeteket, ezzel nagymértékben könnyíti az Elnök munkáját.

Megvalósító:
Minden projekt esetében fontos, hogy a munkát a megfelelő alapossággal, képesek legyünk befejezni. Sokan vannak, akik ugyan alkalmasak a nehéz feladatok elvégzésére, de képtelenek befejezni, amit elkezdtek. A Megvalósító mindaddig megakadályozza a termék piacra dobását, amíg az összes szükséges tesztet és ellenőrzést el nem végezték. Többre értékeli a kitartó erőfeszítést. a túlélés képességét és a következetességet, mint a látványos sikert. Szorongásra hajlamos, ugyanakkor fegyelmezett és önmagán uralkodni képes személyiség. Társai nyugodtnak tartják, akit nem lehet kihozni a sodrából. Introvertált, keresi a stresszt, majd magába folytja azt. A csoport ilyen személyiségjegyekkel bíró tagja sosem fogja elvesztegetni az időt. Nem csak önmaga, hanem az egész csoport érdekében teljesít.

A világegyetem összes stabil rendszere – legalábbis így tartják – az ellentétes alkotórészek közötti viszonyokon alapul. Előfordul, hogy ugyanazon csoportnak egyszer Elnökre másszor meg Serkentőre van szüksége, ezt a feladat jellege határozza meg. A sikertelen teamekre még ma is érvényes a régi angol mondás, miszerint: „A csatát a ló miatt, a lovat egy patkó miatt, a patkót pedig egy szög miatt veszítették el” Minden személy hasznos a team számára, aki olyan pozíciót tud betölteni, ami az adott feladat ellátásához szükséges. Emberek vagyunk, akiknek vannak erősségei és gyengeségei. A kitűzött cél elérése érdekében, ki kell alakítani a team számára szükséges személyiségek megfelelő kombinációját.

Kovács Bernadett

Article ratings:
Összesen: 10  |  Középérték: 4.7
Értékelni:

Hozzászólok
* Név
* E-mail
* Szöveg