Álláshirdetések száma: 2 613 Create CV
FőoldalKarriercentrum Karrier Diploma után: munkanélküliség
 

Diploma után: munkanélküliség

Diplomás vagyok2004-ben nagy riadalmat keltett a magyar társadalomban a pályakezdő munkanélküliek körében hirtelen 15 %-ra emelkedő friss diplomások aránya. Ez a jelenség elsősorban azért volt meglepő a társadalom számára, mert az egy évvel korábbi adatokhoz képest kétszeresére nőtt a Munkaügyi Hivataloknál bejegyzettek aránya. Másrészt felszínre hozott olyan társadalmi problémákat is, mint a felsőoktatás szerkezeti válsága, a diploma leértékelődése.

Magyarországon a ’90-es évek második felétől figyelhető meg a diplomás munkanélküliség jelensége, ami alapvetően két életkori kategóriát érint hátrányosan, így a 22-25 közötti friss diplomásokat illetve a 40 év felettieket. E két csoport közül mégis a fiatal diplomások a felülreprezentáltak a diplomával rendelkező munkanélküliek között, mivel számuk folyamatos emelkedést mutat, hiszen 1998-2002 között 3%-ról 6%-ra, majd 2003-ra 9%-ra míg mára 16%-ra nőt az arányuk a pályakezdő állástalanok körében.

A friss diplomás munkanélküliség okai elsődlegesen a fragmentált felsőoktatási rendszerben keresendők, másodlagosan pedig a képzési és a munkaerő-piac közötti aránytalanságban, ahol erős eltolódás figyelhető meg a kínálat irányába. A probléma kiváltója az 1993-ban kezdődő felsőoktatási expanzió, ami az intézmények elszaporodása mellett, a hallgatók arányának gyors növekedésével járt. Emellett a sorozatos forrás elvonások és finanszírozási megszorítások, arra ösztönözték az intézményeket, hogy a hallgatók után járó normatív finanszírozást tekintsék elsődleges megélhetési forrásukként. Ezek a folyamatok vezettek el a diplomás túltermelésig, ami a diplomás munkanélküliség kiváltója lett, mivel a munkaerő-piac nem képes felszívni az egyetemekről, főiskolákról kikerülő humán erőforrást.

Így történhetett meg az, hogy a frissen végzetteknek áltagosan 2004-től 20-22 hónapnyi keresgélésre kell számítaniuk. Az összehasonlítás kedvéért ez a várakozási idő 1993-ban 3-5 hónap, 1998-ban 5-7 hónap volt, míg 2002-től már 15-20 hónappal számolhattak a felsőoktatásból kikerülők. A friss diplomás munkavállalókra jellemző ez idő alatt a flexibilis vagy alkalmi munkák elvállalása.

Az elmúlt időszakban a leginkább veszélyeztettettek a társadalomtudományi, pedagógus valamint agrár és könnyűipari szakon diplomát szerzők, és rohamosan emelkedik az állás nélkül maradt kezdő jogászok és közgazdászok száma. Szakértők szerint azonban lehetetlen pontosan meghatározni az érintettek számát, mivel csak egy részük jelentkezik be a Munkaügyi Hivataloknál.

A friss diplomás munkanélküliség problémájának megoldására mind az érintett diplomás fiatalok, mind a kormányzat különböző módszereket „dolgozott ki”. A fiatalok körében a felsőoktatási rendszerben maradás, a külföldi munkavállalás valamint az időszaki munkák képezik a lehetséges megoldási alternatívákat.

Ezzel szemben a kormányzat elsősorban a hosszú távú megoldásokra koncentrál, amit a felsőoktatási rendszer szerkezeti átalakításával (vállalkozó típusú egyetemi rendszer kiépítése) és a Bolognai Folyamat bevezetésével kíván elérni, valamint ezen keresztül csökkenteni a diplomás-túltermelést és az ennek nyomán megjelenő munkanélküliséget. Rövidtávon az olyan programok életre hívásával, mint a pályakezdők elhelyezkedését segítő START-kártya és a Munkaügyi Hivatalok képzéseinek bővítése. Kérdéses, hogy ezek a megoldási kísérletek sikerrel járnak-e majd, hiszen a Bolognai Folyamat eredményességéről származó adatok csak 2009-ben lesznek értékelhetők. Sőt az ÁFSZ a friss diplomások munkanélküliségének növekedésével számol a közeljövőre nézve.

Írta: Gerencsér Vivien

Article ratings:
Összesen: 4  |  Középérték: 3.75
Értékelni:

Hozzászólok
* Név
* E-mail
* Szöveg