FőoldalKarriercentrumKérdések-válaszok
 
Keresés a kérdések közül
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(31.03.2009)  Tisztelt Tanácsadó!

Nekem az elő gyermekem után jár az emelt szintü családi pótlék meg három éves kora után a GyES is, mivel tartósan betegnek nyilvánították. Ha a második gyermekem megszületik akkor mindkettő után jár a GyES? Vagyis kettőt kell hogy folyósítsanak?

Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelettel

Németh Gáborné Szilvia
Tisztelt Németh Gáborné Szilvia!

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint
amennyiben egyidejűleg több gyermek után lenne jogosult Gyesre, a
támogatást csak egy jogcímen lehet megállapítani, tehát egyszerre csak
egy gyermek után részesülhet gyermekgondozási segélyben.

Üdvözlettel:

Kiss Lúcia
munkajogi tanácsadó

(30.03.2009)  Tisztelt Uram/Hölgyem!

Segítségét szeretném kérni.

Egyik munkavállalónk 34 év és 253 nap elismert szolgálati idővel rendelkezik intézményünknél közalmazottként. A mai napon lejárt 1 éves táppénzes jogosultsága, beadta rokkantsági nyugdíjazás iránti kérelmét. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet 1. fokú bizottságának szakvéleménye 65%-os egészségkárosodást állapított meg, valamint a rehabilitálhatóság véleményezése: orvosi rehabilitáció részben történt meg, onkológiai formában javasolt;képzettségének megfelelően akár részmunkaidőben is foglalkoztatható; a kialakult egészségkárosodás következtében rehabilitáció nélkül nem alkalmas foglalkoztatásra.;rehabilitálható, de rehabilitációja intézményes szinten nem javasolt.

Ő felmentéssel szeretné munkaviszonyát megszüntetni.Ebben az esetben a felmondási idő időtartamára megilleti-e őt szabdság?Illetve az lenne a kérdésem,hogy van-e valamilyen más megoldás a jogviszony megszüntetésére?Esetleg tudjuk-e őt részmunkaidőben foglalkoztatni?-mert ha jól értelmeztem a törvényt, intézményünk felajánlhat neki más munkakört.Mindenképpen olyan megoldást szeretnénk találni, amely mind munkavállalónk,mind intézményünk számára megfelelő.

Segítségét előre is köszönöm!

Tisztelt Felhasználónk!

A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére az Ön által felvázolt
esetben a következő lehetőségek vannak:
- A munkáltató felmentéssel megszüntetheti a közalkalmazotti
jogviszonyt, ha a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására
tartósan alkalmatlanná vált. Ebben az esetben azonban mindenképpen
figyelni kell arra, hogy a munkáltató köteles a munkavállaló számára a
munkáltatón belül, a munkáltató irányítása alatt álló másik
munkáltatóhoz, illetve a munkáltató fenntartója által fenntartott más,
a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatóhoz
az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének,
továbbá - egészségügyi alkalmatlanság esetén - egészségi állapotának
megfelelő másik betöltetlen munkakör felajánlásának lehetőségéről.
Amennyiben ezeknél a munkáltatóknál van a közalkalmazott számára
felajánlható munkakör, és azt a közalkalmazott el is fogadja, úgy
áthelyezéssel a másik munkáltatóhoz kerül. Ha nem fogadja el, vagy
nincsen számára felajánlható munkakör, úgy a közalkalmazotti
jogviszonya a felmentésre vonatkozó szabályok szerint szűnik meg. A
munkavállalót a a munkáltató részéről történő felmentés esetén járó
felmentési idő tartamára is megilleti a szabadság, a közalkalmazotti
jogviszonya megszűnésének időpontjáig.
- A munkáltató szintén megszüntetheti a közalkalmazotti jogviszonyt
felmentéssel, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg
legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül
(rokkantsági nyugjdíjban részesül), ebben az esetben a munkáltatót az
állásfelajánlási kötelezettség nem terheli.
- A közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt
lemondással bármikor megszüntetheti. Lemondás esetén a lemondási idő
két hónap.
- A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető közös megegyezéssel is.
A munkavállaló részmunkaidősként történő továbbfoglalkoztatásra is
lehetőség van. A foglalkoztatásnál azonban figyelembe kell venni
azokat a törvényi előírásokat, melyek a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatására vonatkoznak (napi munkaidő maximális mértéke,
megfelelő mértékű pihenőidő biztosítása).

Üdvözlettel:

Kiss Lúcia
munkajogi tanácsadó

(23.03.2009)  Tisztelt tanácsadó!

Munkahelyemen a szerződésben meghatározott heti negyven órás munkaidőmet szerződésmódosítással le akarja a munkáltatóm csökkenteni heti 32 órára. Én ezt nem szeretném elfogadni mivel így jövedelmem jelentősen csökkenne. Több mint öt éve dolgozom itt, Jan.1-től határozatlan idejűre módosított szerződéssel. Kérdésem az lenne,hogy a munkáltatóm mit tehet ha nem írom alá a szerződésmódosítást, és ha felmond, köteles-e fizetni felmondási időt és végkielégítést.
Feleségem is itt dolgozik határozott idejű szerződéssel mely decemberben jár le. Kérdezném azt is,hogy az ő esetében milyen megoldást választhat a munkáltató, ha ő sem fogadja el a szerződésmódosítást.Körülbelül 200 dolgozó kérdését tolmácsolom önnek.

Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel : Barabás Tamás
Tisztelt Barabás Tamás!

Amennyiben Ön nem egyezik bele a havi munkaidejének csökkentésébe, úgy
a munkáltatója a működésével összefüggő okokra hivatkozva rendes
felmondással megszüntetheti a munkaviszonyt. A munkáltatónál töltött 5
évi munkaviszonya alapján Önt 45 nap felmondási idő illeti meg. A
felmondási idő felére a munkáltató köteles a munkavégzés alól
felmenteni, erre az időtartamra átlagkeresetre jogosult.
Végkielégítésre szintén jár, ennek mértéke 5 évi munkaviszony után 2
havi átlagkeresetének megfelelő összeg.

A határozott idejű munkaszerződésben foglalt munkaidő módosításához
szintén szükséges a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezése.
A határozott időre szóló munkaviszonyt megszüntetni csak a felek közös
megegyezésével vagy rendkívüli felmondással, illetőleg próbaidő
kikötése esetén azonnali hatállyal lehet. Amennyiben ezektől eltérően
szünteti meg a munkáltató a határozott időre alkalmazott munkavállaló
munkaviszonyát, a munkavállalót egyévi, ha a határozott időből még
hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresete
megilleti.

Üdvözlettel:

Kiss Lúcia
munkajogi tanácsadó

(20.03.2009)  Tisztelt Szakértők!

2010. június 21-én lejár a határozott idejű munkaviszonyom. Abban az évben szeretnénk babát. (2007.március 19-től folyamatos munkaviszonyom van)
Az lenne a kérdésem, hogy anyagilag hogyan járnánk jobban? Ha megszülnék a munkaviszonyom lejárta előtt, milyen juttatásokat kapnék,illetve mire lennék jogosult, ha csak a munkaviszony megszűnése után történne a szülés?

Tisztelettel köszönöm: S. Mariann
Tisztelt S. Mariann!A határozott idejű munkaszerződés munkáltatói vagy munkavállalói rendes felmondással történő megszüntetése jogellenes. {Munka törvénykönyve 88. § (1)} Ezt azért fontos tudnia, mert ebben az esetben végkielégítés nem jár, - kivéve ha a felek végkielégítésben állapodtak meg.
Ha a munkaviszonyból munkáltatói megszüntetés esetén egy évnél rövidebb idő van hátra a munkavállalót tizenkéthavi átlagkereset illeti meg. {Mt. 88. § (2)}Anyagilag tehát így sem járna rosszul.
Anyaként jár Önnek alanyi jogon a Tgyás, a Gyes, - a Gyed-hez azonban az új szabályozás értelmében egy évi biztostási jogviszony szükséges, - amivel már egyébként rendelkezik.

Sz. M-né

(23.03.2009)  Tisztelt Tanácsadó!

Jelenleg második gyermekemmel vagyok itton és TGYÁS ellátásban részesülöl. 2001 óta dolgoztam ugyanazon a munkahelyen ahol első gyermekem születése előtt határozott idejű szerződésre módosította munkáltatóm az addigi határozott idejű szerződésemet, természetesen nem egyoldalúan, hanem közös megegyezéssel. Első gyermekem születése után 2 éves korában visszamentem dolgozni, GYED mellett órában de összesen csupán 220 ledolgozott napom van, mert idő közben második gyermekemmel veszélyeztetett terhesként táppénzen is voltam.
A munkaviszonyom 2009.01.31.-én járt le. Munkáltatóm elfelejtett ebben az időpontban kiléptetni, most tájékoztatott arról, hogy kiléptet.
Az alábbi kérdéseim lennének:
1. kiléptethet visszamenőleg, vagy csak mostani dátummal.
2. ki kell-e fizetnie az idei szabadságaimat, ha igen, akkor a 01. 31.-éig esedékest, vagy a kiléptetés dátumáig esedékest.
3. minden ellátásra jogosult leszek a továbbiakban? TGYÁS, GYES, GYED?
4. jogosult leszek álláskeresési támogatásra és START kártyára?

Válaszait előre is köszönöm.
Tisztelettel,
Deákné Németh Edit
Kedves Edit!

Kérdéseire az alábbi sorrendben válaszolnék:

1. Munkaviszonya 01.31.-el megszűnt a törvény erejénél fogva, ezért úgy gondolom a kiléptetés -elviegben- visszaható hatállyal elvégezhető (mivel a mulasztásból Önt nem érte kár)
2. A szabadságok is 01.31-ig "esedékesek". Kérje pénzbeli megváltását
3. Jelen hekyzet szerint Tgyás és Gyed jár (meg van a 180 nap), a Gyes alanyi jogon járna.
4. Start Plusz kártya feltételei:
Az a személy jogosult, aki - a gyermekgondozási segély (gyes), gyermekgondozási díj (gyed), gyermeknevelési támogatás (gyet), ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy
- a gyermek 1 éves korának betöltése után, a gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy a GYES, GYED, GYET, családtag ápolásának időszakára igénybevett fizetés nélküli szabadság, illetve távollét alatt megszűnt a munkaviszonya, nincs (vagy a gyes folyósítása előtt sem volt) munkáltatója.


Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(16.03.2009)  Tisztelt Tanácsadó!
2007-ben egy egyházi fenntartó vette at kis iskolánk működtetését,az önkormányzattal megállapodást kötve. A megállapodás tartalmazza, hogy a pedagógusok előmenetelét, bérezését, továbbra is a KJT szerint alkalmazza az új munkáltató.1984 augusztusában kezdtem dolgozni ennél az intézménynél, tehát lassan 25 éve.A munkáltató a jubileumi jutalommal kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy az az én esetemben csak adható.Ez év februárjában értesítettek minden dolgozót arról ís,hogy a 13. havi bér sem jár, mert nem vagyunk közalkalmazottak. Kérem Önt tanácsával támogassa tantestületünket!
2008 októberében ez a fenntartó új munkaszerződéseket adott át minden dolgozónak,de ezek nem tartalmazták,a kötelező mellékleteket sem a pótlékokról sem a munkaköri leírásról. Akkor minden alkalmazott aláírta az új szerződéseket, mert azt az ígéretet kaptuk,hogy ezt rövidesen pótolják. Ez a mai napig nem történt meg. Ezzel törvényt sért. Mit tehetünk?
Válaszát előre is köszönöm.Gyöngyike
Kedves Gyöngyike!

Leveléből arra tudok következtetni, hogy az Önök közalkalmazotti
jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt) 25/A §
alapján szűnt meg. (a munkáltató személye azért változik meg, mert az
alapító vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy
része a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltató számára
kerül átadásra, a munkáltató átadásra kerülő szervezete, illetve
tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti
jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik.)

A jubileumi jutalom akkor járna Önnek, ha huszonöt év közalkalmazotti
jogviszonnyal rendelkezne.

2009. január 01. napjától a közalkalmazottak sem jogosultak 13. havi
illetményre, így ezt a munkáltató nem köteles biztosítani.

A Munka Törvénykönyve szerint a munkaszerződés megkötésével
egyidejűleg a munkáltató a munkavállalót tájékoztatja
a) az irányadó munkarendről,
b) a munkabér egyéb elemeiről,
c) a bérfizetés napjáról,
d) a munkába lépés napjáról,
e) a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve
f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő
megállapításának szabályairól,
g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
h) a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet
megnevezéséről, illetőleg arról, hogy a munkáltatónál működik-e üzemi
tanács (központi üzemi tanács, üzemi megbízott).
A munkáltató az előírt tájékoztatást legkésőbb a munkaszerződés
megkötésétől számított harminc napon belül írásban is köteles a
munkavállaló részére átadni, amennyiben ezt nem teszi meg, úgy
jogsértő a magatartása.


Üdvözlettel:

Kiss Lúcia
munkajogi tanácsadó

(15.03.2009)  Tisztelt Tanácsadó!
II. fokú rokkantnyugdíjas vagyok, mellette 4 órában egy általános iskolában dolgozom 8. éve határozott idejű munkaszerződéssel gyógypedagógiai asszisztensként. 2009 január 5-től ajanuár 31-ig táppénzen voltam, ebből 3 hetet kórházban töltöttem. Táppénzt viszont csak 2 hétre kaptam, mondván rokkantnyugdíjasoknak csak 2 hétre járt, a többit igazolt távollétnek minősítették.
Kérdésem, jogosan jártak- e el?
Tisztelt Felhasználónk!

A Munka Törvénykönyve 137. § alapján a rokkant nyugdíjas munkavállalót
is megilleti a betegsége miatti keresőképtelenség idejére járó
betegszabadság, melynek időtartama naptári évenként tizenöt munkanap.
(ezt a munkáltatója biztosította az Ön számára)

A további keresőképtelensége idejére táppénzre lehet(ne) jogosult, a
jogosultságnak azonban három alapfeltétele van:
1. a fennálló vagy a megbetegedést (keresőképtelenséget) közvetlenül
(1-3 nappal) megelőzően fennállott biztosítási jogviszony,
2. a keresőképtelen személy pénzbeli egészségbiztosítási járulék
fizetésére kötelezett,
3. az orvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség.

Táppénzre Ön a fentiek alapján azért nem jogosult, mert az
egészségbiztosítási járulékot nem vonják a munkabéréből, így a 15
munkanap betegszabadságon felül kórházban töltött időt a munkáltató -
helyesen - igazolt távollétnek minősítette.

Üdvözlettel:

Kiss Lúcia
munkajogi tanácsadó

(17.03.2009)  Tisztelt Szakértők!
2005. szept. 1-2007. jún. 30-ig folyamatos munkaviszonnyal rendelkeztem ( jún. 30-ával megszűnt a munkaviszonyom, mert határozott idejű volt). 2007. júl. 1-től aug. 14-ig passzív táppénzen voltam, aug. 27-től- nov. 14-ig munkanélküli voltam, s álláskeresési járadékban részesültem. 2007. november 15-én megszületett a kisfiam, 2007. nov. 15-2008. ápr. 30-ig TGYÁS-t kaptam, május 1-től pedig GYED-et. Tehát jelenleg GYED-en vagyok idén nov. 15-ig. Szeretnénk második gyermeket jövőre, de nem tudom hogy járnánk jobban anyagilag? Mivel lejárt a munkaviszonyom, tényleg csak GYES-t kapnék a második gyermekre? Hogyan kaphatnék TGYÁS-t, s GYED-et? El kell menjek dolgozni, hogy legyen 180 napom? Munkanélkülire is elmehetek? Mert maradt még 89 napom, amit úgymond \"kivehetek\".
Illetve olyat is hallottam, aki a második babával veszélyeztetett terhes volt (munkaviszonya lejárt), s így hasonló összegű TGYÁS-t, GYED-et kapott, mint az első gyermek születése után. Lehetséges ez?
Köszönöm előre is válaszukat!
Tisztelettel: Zsuzsa
Kedves Zsuzsa!

Gyed esetén a jogosultsághoz szükséges előzetes 180 napi biztosítási idő számítása
A gyermekgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes 180 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.
A jogosultsághoz szükséges előzetes 180 napi biztosítási időbe be kell számítani:
· a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély folyósításának idejét,
· a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejét.
· a rehabilitációs járadék folyósításának idejét.
Mindenképpen az a fontos, hogy a 180 nap meglegyen. Az Ön esetében -a pontos számok érdekében- azt tanácsolom, hogy konzultáljon (lehetőleg magánúton) egy tb-ügyintézővel, vagy egy könyvelővel. Végső esetben az OEP-nél érdeklődjön.

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(11.03.2009)  Tisztelt Tanácsadó!

Két kérdésem lenne, az első vázlata miszerint 90 nap elteltével folyósítható az álláskeresési járadék mert munkavállaló rendes felmondással szüntette meg a munkaviszonyt 2008.11.30-án. Na már most az illető december közepén kereste fel a munkaügyi központot ahol megállapították, hogy attól a naptól (december közepe) álláskeresési jogosultsága van, és 2009. február 27-től xxx összegben való folyósítást rendelnek el. De mikortól várható a folyósítás? Mert megfelelő választ nem kapott az ügyintézőnél, hogy mikor utalnak. Február végétől kezdik az utalást mondjuk 10.-ig vagy a február végétől való folyósítás csak április elején várható? Felháborító, hogy ezt a határozatban nem közlik, hogy az ember mikorra várhatja a pénzt, értelmezni meg aztán 2 módban is lehet. Második kérdés, mit jelent a \"félpénz\" és melyik munkanélküli ígényelheti? Köszönettel: Renáta
Kedves Renáta!

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény 27. § (7)-(8) bekezdései választ adnak a kérdéseire.
(7) Az álláskeresőnek a munkaügyi központnál (illetőleg annak kirendeltségénél) történő jelentkezése és az álláskeresési járadék folyósításának az (5) bekezdésben foglaltak szerint megállapított kezdő napja közötti időtartam az álláskeresési járadék idejébe nem számít be.
(8): "félpénz" Ha az álláskeresési járadékban részesülő személy a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú, teljes vagy legalább napi négy óra munkaidejű, részmunkaidős munkaviszonyt létesít, kérelmére, a folyósítási időből még fennmaradó időtartamra járó juttatás összegének felét egy összegben ki kell fizetni.A kifizetés további feltétele, hogy az álláskeresési járadékban részesült személy a járadék megszüntetésétőla kifizetés előzőekben meghatározott napjáig folyamatosan munkaviszonyban álljon. A munkaviszony fennállását a munkaadó igazolja. A kérelmet az álláskeresési járadékfolyósítási idejének lejártát követő 30 napon belül kell benyújtani, és a juttatást a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül kell kifizetni.

Sz. M-né

(09.03.2009)  Üdvözlöm!

Én az után érdeklődnék, hogy kisfiam november 9-én lesz 2 éves! Most áprilisban mindenképpen beíratom a bölcsibe, hogy legyen helye, de beadni csak január-február körül szeretném, mivel a GYEDet még novemberig kapom, és nem szeretnék egyből visszamenni dolgozni novemberben! Ha már GYESt kapok, dolgozhatok mellette teljes munkaidőben, és akkor is kapom, ha már dolgozom a gyermek 3 éves koráig, jól tudom? Választanom kell, hogy GYES-t kérek, vagy táppénzt a gyerek után? Vagy Gyes alatt is eljöhetek vele táppénzre? Valamint, ha már megigényeltem a GYESt, és kapom is, közben kikérhetem a felhalmozódott szabadságaimat, ha felmondtam a fiz. nélküli szabadságot? Utána ha lejárt a szabadság, visszamennék dolgozni, közben vinném a fiamat beszoktatni! Elvileg más szakoldalakon így olvastam, hogy nem kell közben megszüntetni a GYESt, mert mellette teljes munkaidőben lehet dolgozni, és ha szabin vagyok, az is munkavégzésnek számít, hiszen 3 éves koráig kapom a GYESt, és biztos közben is kell kivennem szabit! Az utolsó kérdésem az lenne, hogy az igaz, hogy amig kapom a GYESt, nem mondhat fel a munkáltató, és még utána is van 30 nap felmondási idő?
Valóban a GYED 2. évére nem jár szabadság?
A pótszabadságokat a rendes szabadságokkal együtt minden kérés nélkül megkapom, mikor kérem a felgyülemlett szabadságaim kiadását?
Elnézést a sok kérdésért, válaszát előre is nagyon szépen köszönöm! Erika
Kedves Erika!

A GYES-ben részesülő személy keresőtevékenységet a gyermek egyéves
kora után időkorlátozás nélkül folytathat. A GYES valóban a gyermek 3.
életévének betöltéséig jár.

(1) Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg
táppénzre vagy baleseti táppénzre és terhességi-gyermekágyi segélyre,
illetőleg gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint csak
az egyik ellátást veheti igénybe.
(2) Az, aki egyidejűleg gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési
támogatásra (a továbbiakban együtt: gyermekgondozási támogatás) és az
(1) bekezdés szerinti ellátásokra is jogosult, választása szerint csak
az egyik ellátást veheti igénybe, kivéve azt a személyt, aki
gyermekgondozási támogatás igénybevétele mellett munkát vállal és
keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy baleseti táppénzre
jogosult.

A felhalmozódott szabadságait a munkába álláskor kell kivennie, még
azelőtt mielőtt munkát végezne.
A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt a
gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli
szabadságnak, illetve a gyermek hároméves koráig - fizetés nélküli
szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermekgondozási segély
folyósításának időtartama alatt.
A GYED 2. évére valóban nem jár szabadság. Amennyiben a
gyermeknevelési pótszabadságot igénybe szeretné venni, úgy annak
igénybevételéről a munkáltató felé nyilatkoznia kell.

Üdvözlettel:

Kiss Lúcia
munkajogi tanácsadó

(05.03.2009)  Tisztelt Szakértők!

A feleségemet 5 hónapig határozatlan idejü munkaszerződéssel foglalkoztatta (végig ugyanott és ugyanabban a munkakörben egy gyárban) egy olyan cég amely munkaerő kölcsönzéssel is foglalkozik. Kezdetben azt igérték, hogy a gyár 3 hónap próbaidő után átveszi, de ez folyamatosan eltolódott. Az 5. hónap végén az üzem nehéz anyagi helyzetbe került ezért úgy döntöt, hogy megvállik a külső munkaerőktől, igy a feleségemtől is. A munkaerő kölcsönző cég ezek után közös megegyezést szertne írni a felmondási papirra és nem akar felmondási időt füzetni. Azt mondták, ha a feleségem ragaszkodik a felmondási időhöz és pénzhez és nem írja alá a közös megegyezést akkor nekik vannak embereik egy kommunális cégnél is kihelyezve oda fogják elküldeni ledolgozni (szemetet szedni, söprögetni) a 15 napot. A kérdésem az, hogy a feleségem köteles a felmondási időt a kommunális cégnél ledolgozni (gimnáziumi érttségivel, két szakmával), vagy ha ezt nem akarjuk akkor alá kell írni a közös megegyezést és elvesztjük a felmondási időre járó pénzt.
Válaszukat előre is köszönöm!
Felesége nem köteles elfogadni a képzettségének, végzettségének nem megfelelő munkát a felmentési idő alatti munkavégzés kitöltésére - különösen nem ebben a szituációban, - ahol úgy tűnik fenyegető eszközként alkalmazzák a munkavállaló "jobb belátásra bírására", megfélemlítésére a cég szempontjából anyagilag előnyösebb megoldás végett. A leírtak alapján a cég jogellenes magatartása vitathatatlan.
Tanácsom: nem kell elfogadni a közös megegyezést, - és ezt sürgősen a munkáltató tudomására kell hozni. Ha a munkáltató továbbra is fenntartja az erőszakos "közös megegyezés-re" irányuló akaratát, akkor nyitva áll Önök előtt a jogorvoslati lehetőség.

Sz. M-né

(05.03.2009)  1973 08 13.-án születtem, 2007 07 01-én született harmadik gyermekem. Határozatlan idejű munkaszerződésem van közalkalmazottként. A gyed leteltét követően szeretnék visszamenni dolgozni 4 órában. (korábban 8 órában dolgoztam)
Kérdéseim:
-hány nap szabadságra vagyok jogosult?( 1 vagy másfél évet kell figyelembe venni)
-ha 4 órában megyek vissza a a fenti szabadságot 4 vagy 8 órában adják ki
-felmondási védettségem megmarad e a gyes ideje alatt
-főállású anyaként dolgozhatok e 8 órában ha gyermekem csak 4 órát van közintézményben

Válaszát köszönöm: Ildikó
Kedves Ildikó!

Szabadság jár a szülési szabadság tartamára és a gyermek gondozása
vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére.
A szabadság munkanapra jár. A felhalmozott szabadságai erejéig napi 8
órás jogviszonyban van, utána lehet módosítani a szerződését 4 órásra.
A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmentéssel a jogviszonyt a
gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli
szabadságnak, illetve a gyermek hároméves koráig - fizetés nélküli
szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermekgondozási segély
folyósításának időtartama alatt.
"Főállású anyaként" kereső tevékenységet napi 4 órát meg nem haladó
időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés
otthonában történik.
Üdvözlettel:

Kiss Lúcia
munkajogi tanácsadó

(04.03.2009)  Tisztelt Szakértők!

A következő problémávall fordulok Önökhöz:

Jelenleg gyesen lévő anyuka vagyok és tervezzük a második babát,de még nem sikerült teherbe esnem és a határozott idejű munkaszerződésem júliusban lejár és nincs kilátás arra,hogy ebben a gazdasági helyzetben tovább is foglalkoztassanak. Így arra lennék kíváncsi,anyagilag hogyan járnék a legjobban,mert ebből a gyalázatos összegű gyesből nem lehet megélni és sajnos a férjem is munkanélküli lett egy hónapja.

Előzmény:
A szülést megelőzően 3 éves munkaviszonyom volt. Gyermekemet 2006 júliusában szültem,előtte 4 hónapig táppénzen voltam veszélyeztetett terhesként. Minden ellátást (tgyás, gyed,gyes) igénybe vettem.
Ha esetleg gyes időszak alatt teherbe esnék, akkor milyen ellátások illetnének meg engem újra és mi lenne ezen ellátások alapja? Táppénzre is elmehetnék esetleg a terhesség alatt,ha igen akkor ilyenkor mi a táppénz alapja? A munkáltatómat terheli ezen esetben kötelezettség a továbbfoglalkoztatás tekintetében ha a szerződés lejárta előtt terhes leszek?

A következő kérdésem az lenne,ha esetleg nem sikerül júliusig teherbe esnem,akkor gondolom a legjobb megoldás az lenne,ha egy másik munkahelyen újra elkezdenék dolgozni és akkor újra igénybe vehetném a második gyermekkel az összes ellátást. Erre is mutatkozik némi lehetőség,mert egy helyi Bt-nél tudnék esetleg ezen időszaktól munkát vállalni, de mennyi ideig kellene dolgoznom ahhoz,hogy táppénzre mehessek és milyen összegű járulékfizetési kötelezettséget ró ez a cégre, ha onnan megyek táppénzre, majd szülni?
Vagy esetleg jobban járok,ha már gyes mellett elkezdek dolgozni az új munkahelyen?


Válaszukat előre is köszönöm!
Tina
Kedves Tina!

A munkáltatót a határozott időre kötött munkaszerződés esetén nem
kötelezi semmi arra, hogy tovább foglalkoztassa Önt, még akkor sem, ha
közben teherbe esik.
Természetesen a legjobb megoldás az lenne, ha a jelenlegi határozott
idejű munkaszerződése lejárta után rögtön el tudna helyezkedni egy
másik munkáltatónál.

Amennyiben egy újabb gyermek születésekor munkaviszonyban áll, úgy a
továbbiakban minden ellátás megilleti (táppénz, Gyed, Gyed). Táppénzre
a munkaviszony első napjától jogosult. Ha nem áll munkaviszonyban, úgy
a Gyes szintén megilleti, táppénz azonban nem jár, Gyed pedig akkor
jár, ha a szülést megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított
volt. (A táppénz és a Gyed számítási módjáról, a munkáltatót terhelő
fizetési kötelezettségekről már korábbi jogesetekben írtam, így azokat
ott meg tudja tekinteni.)

A véleményem az, hogy amennyiben egy másik munkáltató határozatlan
időre kötne Önnel munkaszerződést, akkor minél előbb éljen ezzel a
lehetőséggel.

Üdvözlettel:

Kiss Lúcia
munkajogi tanácsadó

(04.03.2009)  Tisztelt Szakértők!

Kérdésem a következő lenne:
2006 júliusában szültem gyermekem, a szülés előtt táppénzen voltam veszélyeztetett terhesként 4 hónapot. Előtte 3 éves munkaviszonyom volt határozott idejű munkaszerződéssel,mely 2009 júliusában jár le. Igénybe vettem minden ellátást,ami ez idő alatt járt. Jelenleg gyest kapok. A következő gyermekem születéséig saját Bt-nkben fogok tovább dolgozni,mivel munkáltatóm valószínűleg nem tud tovább foglalkoztatni.
Kérdésem az lenne,hogy anyagilag hogyan járnék a legjobban:
- ha gyes alatt dolgoznék vagy csak ennek lejárta után
-mennyi ideig kell dolgoznom ahhoz,hogy újra táppénzre mehessek ha esetleg közben teherbe esek(ugyanis első gyermekem koraszülött lett) és mi lesz a táppénzem alapja
- ha biztosítotti viszonyom nem szűnik meg, akkor újra jogosult leszek tgyas, gyed,gyes ellátásokra
- milyen járulékfizetési kötelezettséget jelent ez a cégnek havi szinten
- és végül mi alapján számolják ki a gyedet ebben az esetben,ha második gyermekemmel leszek otthon?

Remélem nem túl zavaros, amit írtam, válaszukat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Tina
Anyagilag jobban járna, ha
- a gyes alatt dolgozna,
- táppénz megállapításához biztosítási jogviszony szüksége (180 nap), alapja az átlagkereset,
- igen, - Tgyás-ra, Gyes-re alanyi jogon - biztosítás nélkül is.
- a Gyed járulék-köteles
- mint első gyermek esetében.

Sz. M-né

(02.03.2009)  Tisztelt Szakértők!

2006 augusztus óta táppénzen voltam, majd TGYÁS-on és GYED-en, ami 2008 december 23.-án lejárt, 24.-től pedig táppénzen vagyok, májusban születik meg második gyerekem. Az a problémám, hogy a munkahelyem nem fizeti ki a 15 nap betegszabadsá­got, mert azt mondják nem jár nekem .Kérdésem az lenne, hogy jár-e a betegszabadság, és ha igen, mi a teendő, ha a munkahelyem nem hajlandó kifizetni? Mi lesz a TGYÁS és a GYED alapja a második gyereknél?Határozatlan idejű a munkaviszonyom.
A választ előre is köszönöm.
Tisztelettel,
Melinda
Kedves Melinda!

Mire hivatkozva mondják ezt Önnek. Táppénz a gyermekgondozási segély folyósításának idejére nem, de annak letelte után jár.
Tanácsolom, hogy kérjen írásos indoklást!

Második kérdésére válaszolva: a gyed alapja a minimálbér kétszerese, a tgyás alapja pedig a szerződédes bére lesz (amennyiben nincs meg a 180 nap munkaviszony)

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó


(25.02.2009)  Üdvözlöm!

Én egy Gyed-en lévő kismama vagyok. Jelenleg várom a második gyermekem.
Helyzetem bonyolult, hiszen 2003 óta dolgozom jelenlegi cégemnél határozatlan idejű szerződéssel 6 órában. 2006 májusában kötöttünk egy határozott idejű szerződést 2 évre egy magasabb pozíció betöltésére egy magasabb bérre, ami 2008 májusáig volt érvényes. A határozott idejű szerződés lejárta után ismét gondolom a határozatlan szerződés lép életbe. Így egyeztünk meg, tehát a munkaviszony nem bomlik fel. Én 2007 júliusában szültem.
Kérdésem az lenne, hogy az idén 2009 augusztus 1-jén szülök, és a tgyást, valmaint a gyed-et mi alapján kapom?
Melyik bér alapján fogják számolni a második szülés után járó tgyást és gyedet?

köszönöm válaszát.
Kedves Felhasználónk!

A Gyed és a Tgyás összegére 2 féle számítási mód érvényesül:

GYED:
1.A szülőnek van 180 napi jövedelme

Ha a jogosult szülő a gyermekgondozási díj kezdő napját megelőző naptári évben, vagy a kezdőnapot közvetlenül megelőzően visszafelé számítva rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, akkor a gyed alapját a táppénzre vonatkozó rendelkezések szerint kell megállapítani (A táppénz összegét több tényező befolyásolja. A táppénz összegét elsődlegesen az a jövedelem határozza meg, amely után a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék megfizetésére kötelezett, hiszen a számítás során a táppénz alapját ezen jövedelem naptári napi átlaga képezi. A táppénz mértéke pedig a biztosításban töltött időtől függően a napi átlagkereset 70, illetve 60%-a.)

2.A szülőnek nincs 180 napi jövedelme

Ha nem lehet a táppénzszabályok alkalmazásával megállapítani a gyermekgondozási díj összegét, akkor a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része figyelembevételével kell azt megállapítani.

TGYÁS:

1. Ha a kezdőnapot megelőző év január 1-jétől a tgys kezdőnapjáig van 180 napi jövedelem

A terhességi-gyermekágyi segély összegének alapjául szolgáló napi átlagkeresetet a táppénzre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani, ha a biztosítottnak– az ellátásra jogosultsága első napját megelőző naptári év első napjától a terhességi gyermekágyi segélyre való jogosultságot megelőző napig – az ún. irányadó időszakban 180 naptári napi jövedelme van.

2. Ha a szülési szabadság kezdőnapját megelőző január 1-jétől a szülési szabadság kezdetéig nincs 180 napi jövedelem

Ha az anyuka nem rendelkezik a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultságot megelőző évben és a szülési szabadság kezdő napját közvetlenül megelőzően sem 180 naptári napi, figyelembe vehető jövedelemmel, akkor a terhességi-gyermekágyi segély napi összegének alapja a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének (2009-ben 143.000 Ft) harmincad része.

Ha azonban a biztosított – pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező – tényleges jövedelme az irányadó időszakban nem éri el a minimálbér kétszeresét, akkor a terhességi-gyermekágyi segélyt a tényleges, ennek hiányában pedig a szerződés szerinti jövedelem alapján kell megállapítani.

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó


(18.02.2009)  Tisztelt szakértő!

A mi cégünk egy diákokat és felnőtt munkatársakat is kölcsönző vállalkozással áll szerződésben.
A közvetített munkaerőnek 2 év után joga lenne minden olyna juttatáshoz, amit a főállású alkalmazott megkap ha megszakítás nélkül folymatosan 3 műszakban itt dolgozik.

Nos ez a munkerő kölcsönző cég úgy jár el minden évben, hogy amikor egy munkavállaló eléri hogy leteljen a két év / eddig havonta megújított munkaszerződéssel dolgozott folymataosan tehát munkavállaló igazolni tudja a mukaviszony folyamatosságát, akár 3-4 évre visszamenőleg/,
a gyári leállás idejére 1 hétre kirúgja a munkavállalót. S megfenyegeti azzal hogy ha nem írja alá a felmondást, akkor két hét múlva nem veszi vissza, kerehet más munkát.

így ez a munkaerő közvetítő cég nem fizeti ki a dolgoók járandóságát ami a 2 év után megilleti őket. ezen túl a szabadságok sincsenek rendben.

Milyen költségekkel jár a munkaválllalóra nézve az ha ezt a bánásmódot nem tűri és bepereli a munkaerő közvetítő céget.

Az a cég akinek közvetítenek aszisztál a törvénysértéshez. Neki sem érdeke hogy akit eddig félpénzért dolgoztatott az most már saját állomyányba kerüljön vagy úgyan olyan juttatást kafetériát stb kapjon.

A két cég együtt felelős a kialakult helyzetért.
Válaszát előre is köszönöm!
Gondolom sok ember szenved hasonló helyzetben.

Üdvözlettel:
N. Piroska

Kedves Nagy Piroska!

A munkaerőt kölcsönző cégnek azt kell teljesítenie a munkavállalók
felé, ami a munkaszerződésben rögzítésre került.

A munkavégzés időtartama alatt a kölcsönvevő minősül munkáltatónak,
így a munkaidőre és pihenőidőre, szabadságra, illetve ezek
nyilvántartására vonatkozó szabályok betartása az ő feladata.
Amennyiben ezt nem teszi, ezért valóban felelősségre vonható.

A munkáltató köteles a munkavállalókat a munkaviszonyra vonatkozó
szabályok, illetve jogszabályok előírásai szerint foglalkoztatni. Így
amennyiben a határozott időtartamú munkaviszony azonos felek közötti
ismételt létesítésére, illetve meghosszabbítására az ahhoz fűződő
munkáltatói jogos érdek fennállása nélkül kerül sor, és a megállapodás
megkötése a munkavállaló jogos érdekének csorbítására irányul, úgy a
munkaviszonyt határozatlan időtartamúnak kell tekinteni. Úgy gondolom,
hogy főként ezzel lehetne érvelni a bírósághoz címzett
keresetlevélben, és kérni a bíróságot, hogy munkaviszonyukat minősítse
határozatlan idejűvé.

Amennyiben több munkavállalót érint a probléma, javaslom, hogy
alakítsanak pertársaságot, így a munkaügyi per költségei
megoszlanának.


Üdvözlettel

Kiss Lúcia
munkajogi tanácsadó

(17.02.2009)  Tisztelt Tanácsadók!
A következő kérdésem lenne Önökhöz:
Feleségem 2007.05.07-től tgyes-en volt, majd gyed-en (jelenleg is).
Lányunk 2007.06.02-án született.
Munkahelyén határozott idejű szerződése volt, amely 2007.05.09-én lejárt.
A kérdésem az lenne, hogy második gyermek vállalása esetén milyen
juttatásokkal számolhatunk és milyen összegben? A gyed jár ebben az esetben?
Ha nem, akkor esetleg valamilyen tanácsot/tippet tudnak-e adni a helyzet
minél kedvezőbb kezelésére?
Válaszukat előre is nagyon Köszönöm.
M. Krisztián
Tisztelt Krisztián!

Véleményem szerint a második gyermek születése után a felesége csak Gyesre lesz jogosult, hiszen nincs meg a kellő biztosítási ideje se a Gyedhez, se a Tgyáshoz. Sajnos mivel munkaviszonya megszűnt nem sok mozgástere maradt (lehetett volna kombinálni a táppénzzal).
Pontos számokkal nem kívánnék szolgálni, jelenleg is képlékeny, hogy a Kormány milyen változásokat eszközöl a jövőben a gyermeknevelési ellátásokat illetően. Ami talán pozitívum, hogy gyes mellett lehet munkavégzést folytatni, így akár egy részmunkaidős állással is növelni lehet a bevételeket, ha meg tudják a későbbiekben oldani a gyermekek elhelyezését.

Tisztelettel:
Szente István
tanácsadó

(16.02.2009)  Általános iskolai tanárként dolgoztam korábban, főállásban. 3 éve, miután egyetemi kiegészítő diplomát szereztem, középiskolában tanítok , de sajnos csak mellékállásban. Erre volt lehetőség. Kezdetben óraadóként alkalmaztak és számlát adtam, most határozott idejű szerződéssel mellékállásban tanítok 13 órában. A családi vállalkozásba vagyok bejelentve, az a fő állásom, mivel egyébként nyáron fizetésem sem lenne. Jelenlegi munkahelyem egy egyházi iskola, ott senki nem közalkalmazott, gondolom. Szeptembertől nem tudnak itt tovább alkalmazni. Nagyobb esélyem van állást találni nem egyházi iskolában a későbbiekben. Ott esetleg számíthat, hogy hány évet tanítottam eddig közalkalmazottként. Azt olvastam, ha valakit nem teljes állásban alkalmaznak iskolában, de az ottani bére eléri a minimálbért, az ott munkával töltött évek évnek számítanak. Igaz ez rám, ha ez egy egyházi iskola? A három év sehová sem számít majd?
Ebben az iskolában étketési jegy sem jár nekem, pedig a hét három napját náluk töltöm. Jogos ez?
Tisztelt Asszonyom!

Az Ön szakmai gyakorlatába beleszámíthat az óraadóként eltöltött idő is, - a munkaadó mérlegelése alapján. Amennyiben Ön nem a közalkalmazottak jogállására vonatkozó törvény szerint vállal munkát, úgy nincsen jelentősége a fizetési kategóriáknak és fokozatoknak, - megállapodás alapján bármi lehetséges.
A meleg étkezési utalvány adható, de nem kötelező adni, - általában a jogosultsági körről a kollektív szerződés, vagy a kafetéria szabályzat rendelkezik. Az abban leírtak azonban kötelezőek.

Tisztelettel:
Déri Tamás
felnőttképzési és munkaügyi tanácsadó
www.karriertervezes.hu

(10.02.2009)  Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz,hogy Én 2005.12.23.-tol 2008.12.23. gyes-en voltam .Viszont 2008 09. 08.-2009.01. 31. között dolgoztam határozott idejű szerződéssel (8 órás munka) ,de miután lejárt a szerződésem a cég nem hosszabbította meg igy most nincs semmi jövedelmem. A kérdésem az lenne,hogy Én jogosult vagyok-e bármilyen munkanélküli juttatásra?

Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelettel :Törökné
Tisztelt Törökné!

Álláskeresési járadék a törvény (foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv ) alapján annak
állapítható meg, aki

- a munkanélkülivé válását megelőző négy éven belül legalább 365 nap
munkaviszonnyal rendelkezik,

- rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá
táppénzben nem részesül,

- munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett
eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud
megfelelő munkahelyet felajánlani.

Egy járadéknapi jogosultsághoz 5 nap munkaviszonyban töltött idő szükséges.

Üdvözlettel:

Kiss Lúcia
munkajogi tanácsadó

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kérdezzen tőlünk!
 

Ha kérdezni szeretne a CV Centrumtól, lépjen be felhasználónevével és jelszavával oldalunkra! Ha már regisztrált felhasználó vagy szeretné magát regisztrálni használja az alább található linkeket!

 
Belépés munkáltatóknak Belépés álláskeresőknek